ProfilyZápisky mrtvého soudruha (pohled na pohanskou Třídenní)

 

 
Dne 11.10.2009 nalezl neznámý turista na hřebenech Brd tělo Fjodora Michajloviče Jaroslavova, mladého soudruha, který zde 10.10.2009 padl. V následujícím článku naleznete okolnosti jeho smrti...
 
AKCE: 3denní - ročník III. (9.10.2009 - 11.10.2009)
 
Popis akce:
Akce je simulací chování mužstva a jednotek v případě jejich roztroušení (nepřiklad výsadkem) nebo rozprášením (v případě zničeni bojové formace), ve třetím ročníku pak přechodem k partyzánskému boji náhlou změnou situace ve společnosti. Primární cíl je vždy sjednoceni jednotek, sekundární úkoly jsou podružné a mají za cíl jen přiblížit jednotlivce i skupinky k sobě na společných bodech zájmu. 
Základem hry je skutečnost, ze prostor je relativně velký a člověk nikdy neví, kolik nepřátel proti němu stojí, kterým směrem se nacházejí a co dělají (což při běžných PB akcích není, tam se naopak ví přesně, kde je nepřítel, kolik ho je a co zhruba dělá), nejzásadnějším principem je ale skutečnost, ze člověk má jen jeden život na celou akci, dává to jeho přístupu úplně jinou dimenzi, jinak lidé zásahy neoznamují, jen lehnou na zem, je jim možné odebrat vše, včetně jakékoliv součásti výzbroje nebo výstroje, limit munice je 120 na oba dva dny, je zjevně určeno jen pro lidi, co se více znají, neboť každé porušovaní nebo ohýbáni pravidel by zde mělo nedozírné následky.
 
Zápisky mrtvého muže:
Dne 11.10.2009 nalezl neznámý turista na hřebenech Brd tělo Fjodora Michajloviče Jaroslavova, mladého soudruha, který zde 10.10.2009 padl. Poblíž jeho mrtvoly byl nalezen také jeho zápisník, protkaný beznadějí, zoufalstvím, ale také vírou a odhodláním, toto jsou některé pasáže z jeho deníku:
 
Když mi předseda krajské organizace KSČM soudruh Brdloh oznámil, že z ilegálního vysílání rádia RUDÝ HLAS dnes zjistil, že represivní složky v zemi se propojily s fašizujícími polovojenskými jednotkami a zavádí v zemi pravičáckou diktaturu, nepropadl jsem panice. Tušil jsem to, vše nasvědčovalo tomu, že reakční živly rostoucí preference strany využijí k represi. Mnoho soudruhů je prý zatýkáno, hovoří se i o popravách. Je proto nutné přejít do ilegality, někteří soudruzi jsou vybráni k práci na ilegálních tiskovinách, já však byl Ústředním výborem KSČM vybrán jako perspektivní kádr a člen SMKČ k bojové činnosti v lesích poblíž hlavního města. Je pátek 9.10.2009 večer a já se loučím se svou družkou a vyrážím do lesů. Je mi zima, jsem sám, ale jsem pln odhodlání a víry ve vítězství strany a její politické linie…
 
Svítá, doufám, že nejsem sám, kdo uposlechl volání strany. Je jasné, že kromě soudruhů bude v prostoru i mnoho imperialistických hrdlořezů, ale jejich morálka nemůže být tak silná jako naše, jsou to jen lokajové ve službách kapitálu… vycházím v 6:30 ze svého nočního příbytku u kořenů vysokého smrku, je mi zima, ale jsem pln odhodlání. Přemístím se ke kótě 506 Strážný vrch, kde předpokládám pohyb dalších soudruhů nastupujících do prostoru, chci být na místě už v 8 hodin… Cesta je nebezpečná, plná houštin a opozdívám se, nedojdu na Strážný vrch dříve než v devět hodin… Právě jsem potkal dva kapitalistické hrdlořezy poblíž Strážného vrchu, tedy aspoň myslím, že to jsou nepřátelé. U prvního si vůbec nejsem jistý, ale druhý je zjevně nepřítel, sice na mne nejdřív ukazoval naše staré pokrokové heslo (ruka v pěst vztyčená vzhůru), ale ta jeho ruka byla nějak pokroucená a místo pěsti ukazoval dlaň. Když jsem na něj zakřičel naše jméno velkého vůdce komunismu V. I. Lenina, jen zbaběle utekl. Raději tedy opouštím prostor a směřuji ke kótě 472 Kamenná, kam dorážím zhruba kolem 10:00… Právě jsem se dozvěděl z vysílání ilegální vysílačky, že poblíž Strážného vrchu nedlouho po mém odchodu došlo k srážkám soudruha Slepoviče s nepřítelem. Jednoho vrahouna z Wall Street hrdinně odehnal a druhého, který jej nepromyšleně pronásledoval, odstranil. Jeho příklad mi vlil do srdce nový elán… na Strážném vrchu už jsem nikoho nezastihl, přesunu se do oblasti kóty 476 Hviždinec, kde očekávám naše soudruhy. Již jsem na bojišti více než 14 hodin a odloučení od soudruhů mne zmáhá.
 
Narazil jsem na dalšího nepřítele, nečekaně jsem k němu přišel snad na 20 metrů. Nedokázal jsem na něj však vystřelit, měl tak vystrašený výraz a rozčesával si své dlouhé vlasy. Připomínal mi soudružku Kabrhelovou, snad to mě odradilo od výstřelu. Pocítil jsem náhle neuvěřitelnou úzkost, že zde zapomenut zemřu, dosud jsem nepotkal žádného spolubojovníka, a tak snad ovlivněn představou, že naše myšlenky o spravedlivé komunistické beztřídní společnosti musí zvítězit, jsem si po vzoru velkých soudruhů stoupl na okraj mohutné skály a do celého několikakilometrového údolí zařval památná slova „PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE“. Jaké bylo mé překvapení, když se nalevo ode mne ze vzdálenosti ani ne 50 metrů ozvalo zvolání „Chcípni“, napravo ode mne dalších 50 m „Smrt komunismu“ a hned na hřebenu ani ne 20 m od mé pozice imperialistické „ZA NÁROD“. Byl jsem zmaten, jsem obklíčen imperialistickými soudruhy a už jsem je viděl, blížili se ke mně dva známí hrdlořezové z Březnice proslulí pronásledováním soudruhů… Ano, vzal jsem nohy na ramena a utíkal jak zbabělec, nevím, jak by se v podobné situaci zachovali soudruzi Hřebeníček, Pilif nebo Hořejš, vím, že tito stateční muži musí v poslaneckých lavicích s odporem ke kapitálu inkasovat poslanecké platy a také neutíkají z boje, ale co já ? Prchal jsem, čekám zde v hustém křoví, až nepřátelé opustí prostor… Jak spráskaný pes jsem opustil svůj úkryt, jen co nepřátelé zmizeli z dohledu, když jsem se však přiblížil k okraji propasti, uslyšel jsem jejich hnusný kapitalistický chichot dole pode mnou. Tentokrát jsem neváhal, tři nepřátele jsem zasypal dávkou ze své zbraně. Nikdo nebyl zasažen a proti mně se začíná ne 3, ale 5 nepřátel rozvíjet do rojnice a postupovat strmým svahem vzhůru. Od těchto lokajů kapitálu jsem takové odhodlání nečekal. Další dávka sice jednoho z nepřátel vyřadila, ale další pokračovali v postupu. Znovu tedy volím ústup do hustého porostu. Jen strana je tak silná, aby mohla čelit takové přesile, já, nebohý voják revoluce, jsem musel ustoupit… Nepřítel se zastavil nedaleko ode mne, chystá se asi poobědvat, jasně vidím jejich siluety, ale co to, poblíž nich je jeden náš soudruh? Zdá se, že vůbec nedoceňuje sílu nepřítele, je to soudruh Vladimir z Čejova, o kterém ve straně kvůli jeho prostoduchosti kolují nepěkné příběhy. Musím ho upozornit, musím mu pomoct, vždyť on na ně chce hrdina zaútočit snad úplně sám…
 
Zde záznam končí, těla soudruhů Jaroslavova a Vladimíra byla nalezena vedle sebe. Kousek dál od nich ležel ještě soudruh Pugi, opodál pak 4 padlí nepřátelé. Co se stalo to osudné sobotní odpoledne? Bitvu nám pomohou rekonstruovat záznamy z odposlechu komunikace zřejmě řeckých interbrigadistů MARFodopulose a IKEdopulose s velitelstvím v Soluni.
 
„Šli jsme na pomoc revoluci v České republice, jenže nám rozkazy vydali pouze v českém jazyce, který neovládáme, proto jsme celý den hlídkovali poblíž vodojemu, jejž jsme považovali za nepřátelské opevnění. Zde jsme odstranili jednu kapitalistickou bestii – měl ve svých dokladech jméno Aleš z Čejova (podle zprávy myslivce z oblasti se však jednalo o turistu, který přišel k interbrigadistům se slovy „Ahoj kluci“). V odpoledních hodinách neděle 11.10.2009 jsme potkali dva soudruhy ze středočeské komunistické bojové skupiny Slepoviče a Olympikoviče, kteří nám vyprávěli svůj neuvěřitelný příběh… před sobotním polednem se tito muži společně s Vladikem a Pugim sjednotili do efektivní jednotky a odpočívali v prostoru Kejné, když tu náhle k nim dolehl pološílený výkřik „Proletáři všech zemí, spojte se“. Nejprve jej považovali za provokaci, ale nakonec velitel skupiny rozhodl prozkoumat oblast, ze které se výkřik ozval. Když jednotka vystoupala na hřeben, spatřila dva nepřítele (později se zjistilo, že nepřátelé jsou 4) a bylo rozhodnuto na toto hnízdo imperialistů zaútočit. Při přibližování byl zaznamenán pohyb také zcela na levé straně sestavy, kde se s krajním členem jednotky snažil zkontaktovat dosti zmatený soudruh Jaroslavovič, který vyzýval krajního člena jednotky k útěku do nedalekého hustého podrostu. Po několikaminutovém přemlouvání se však připojil k jednotce a jako smyslu zbavený vpadl do boku nepřátelské sestavy, kde záhy padl s blaženým výrazem na tváři a výkřikem… konečně jsem vás soudruzi našel.“
 
Bitvu na hřebenu nepřežil žádný nepřítel a tři soudruzi zde také padli. Až do nedělního poledne probíhala kontrola důležitých vrcholů v prostoru s cílem objevit ještě další kapitalistické lokaje. Nepodařilo se, jeden z imperialistických hrdlořezů přežil, celý den skrytý v šeru hustých hvozdů (jiné prameny hovoří o soustavné regulaci provozu na křižovatce U Šraňků v převlečení za regulovčíka) se obávaný kapitalistický štváč Mihal dožil stažení všech rudých sil z prostoru. Tato bratrovražedná válka neměla vítězů ani poražených. Ano, on dal slovu kemper zcela novou dimenzi, je to první člověk světa, který se dokázal na pár čtverečných kilometrech již podruhé vyhnout jakémukoliv kontaktu s nepřítelem… byl tam vůbec?
 
Rozkazy jednotlivých skupin
 
ROZKAZ PRO JEDNOTKU „KRVAVÝ BARET“
Rozpoznávací znak: Baret
Volací heslo: Národ
Odpovídací heslo: Vlast
Vizuální signalizační heslo: upažená ruka s otevřenou dlaní (umocněte několika pohyby vzhůru a dolů)
 
Vymezení bojového sektoru: 
SEVER – asfaltová lesní cesta (alespoň doufám, že tam je) vedoucí z Řevnic (od rybníka) do Černolic podél Červené rokle, kolem kóty 445 Chlum
ZÁPAD – pomyslná spojnice mezi rybníkem v Řevnicích (viz severní vymezení prostoru) až k prudkému ohybu silnice č. 116, dále asfaltová silnice č. 116 vedoucí z Řevnic do Mníšku pod Brdy 
JIH – červená turistická cesta od parkoviště na silnici č. 116 (původně vedoucí od Skalky) k rozcestníku U Šraňků.
VÝCHOD – od rozcestníku U Šraňků modrá turistická cesta severním směrem kolem vyhlídky až k asfaltové lesní cestě vedoucí z Řevnic do Černolic 
 
Popis situace: Za národ, kamaráde, z vysílání rádia HLAS NÁRODA jsi se dozvěděl, že v zemi vypukl komunistický převrat! Odpůrci nového režimu jsou likvidováni, kdekoliv se objeví. Jelikož jsi se v posledních několika letech projevoval jako upřímný vlastenec a nacionalista, lze očekávat také tvoje brzké uvěznění, případně likvidace. Není proto divu, že jsi vyslyšel volání rádia HLAS NÁRODA k ozbrojenému boji proti rudé hrozbě v brdských lesích. Zformuj se proto s dalšími vlastenci v bojeschopný útvar, jehož úkolem bude vést partizánskou válku v oblasti Brd a konečné zničení rudé hrozby.
 
Váš úkol: Ve vymezeném bojovém prostoru najít co nejdříve své spolubojovníky a zformovat bojeschopnou jednotku! Po zformování efektivních skupin, vyčistit prostor od veškerých nepřátelských jednotek a získat dominanci. V sobotu večer nalezněte vydatný zdroj pitné vody a vhodné místo v jeho blízkosti pro vybudování partyzánského tábora. V neděli dopoledne pečlivě prozkoumejte všechny vrcholy hřebenu. Vlasti zdar.
 
Ukončení akce ….…. neděle 14:00 (na mrtvolišti)
Mrtvoliště ………...… 100 až 200 metrů jižně od vyhlídky Hvíždinec (modrá turistická cesta)
první mrtvola tam vybuduje tábor pro ostatní
 
ROZKAZ PRO JEDNOTKU „NO PASARAN“
Rozpoznávací znak: Šátek
Volací heslo: Lenin
Odpovídací heslo: Komuna
Vizuální signalizační heslo: ruka v pěst vztyčená vzhůru (umocněte několika pohyby vzhůru)
 
Vymezení bojového sektoru: 
SEVER – asfaltová lesní cesta (alespoň doufám, že tam je) vedoucí z Řevnic (od rybníka) do Černolic podél Červené rokle, kolem kóty 445 Chlum
ZÁPAD – pomyslná spojnice mezi rybníkem v Řevnicích (viz severní vymezení prostoru) až k prudkému ohybu silnice č. 116, dále asfaltová silnice č. 116 vedoucí z Řevnic do Mníšku pod Brdy 
JIH – červená turistická cesta od parkoviště na silnici č. 116 (původně vedoucí od Skalky) k rozcestníku U Šraňků.
VÝCHOD – od rozcestníku U Šraňků modrá turistická cesta severním směrem kolem vyhlídky až k asfaltové lesní cestě vedoucí z Řevnic do Černolic
 
Popis situace: Soudruhu, ilegální vysílání rádia RUDÝ HLAS oznámilo, že represivní složky v zemi se propojily s fašizujícími polovojenskými jednotkami a zavádí v zemi pravičáckou diktaturu. Mnoho soudruhů je zatýkáno, hovoří se i o popravách. Je proto nutné přejít do ilegality, někteří soudruzi jsou vybráni k práci na ilegálních tiskovinách, ty však jsi byl Ústředním výborem KSČM vybrán jako perspektivní kádr a člen SMKČ k bojové činnosti v lesích poblíž hlavního města. Zformujte se proto s dalšími soudruhy v bojeschopný útvar, jehož úkolem bude vést partyzánskou válku v oblasti Brd.
 
Váš úkol: Ve vymezeném bojovém prostoru najít co nejdříve soudruhy spolubojovníky a zformovat bojeschopnou jednotku ilegálně operující v lesích. Po zformování efektivních skupin, vyčistit prostor od veškerých nepřátelských jednotek. V sobotu odpoledne nalezni soudruhu vodopád na Kejné, u kterého se však nezdržujte déle než hodinu! Nejpozději v ranních nedělních hodinách vystoupejte na některý z vrcholů hřebenu a na něm se opevněte. Udržte své postavení alespoň do 11:00!!! Zpátky ni krok… NO PASARAN soudruhu ! 
 
Ukončení akce ….…. neděle 14:00 (na mrtvolišti)
Mrtvoliště ………...… 100 až 200 metrů jižně od vyhlídky Hvíždinec (modrá turistická cesta)
první mrtvola tam vybuduje tábor pro ostatní
 
 
POHANSKÝ PES (miniprofil)
www.pohanskypes.cz
 
Jeden z největších českých military paintballových týmů vznikal v průběhu roku 2002 na platformě několika studentů právnické fakulty v Praze a dvojce hráčů paintballu z let 1995 až 1999. Základní profilace klubu a stanovení vnitřní struktury s jednotným velením vzniká v roce 2005 a od té doby lze hovořit o Pohanském psu jako o zřetelném zástupci tradičního přístupu k MPB, který se nakonec jako pravidla celé komunity prosadil v návaznosti na portál a forum military-paintball.cz, které se staly základním kamenem růstu a konstituce MPB komunity a její dnešní podoby. 
 
V dnešním bohatém světě MPB patří Pohanský pes ke klubům se sklonem k hardcorovému pojetí MPB her s důrazem na střety větších koordinovaných jednotek, strukturované velení, reálnost paintballových scénářů a systémů her. Pohanský pes je pořadatelem bývalých významných her s dlouhou tradicí (Sever proti Jihu, Alej prokletí). Po boku jiných týmů usiloval o prosazení omezování množství munice v hrách a zavádění malokapacitních zásobníků. Herní způsob, který PP používá, se snaží vycházet z co nejvěrnějšího přiblížení k reálné situaci, důraz je kladen na kooperaci jednotek (toto prosazoval hlavně na své nedávné sérii akcí s názvem Krvavá silnice), což přináší poměrně dobré výsledky při střetech se soupeři. V posledních několika letech je členská základna klubu stabilní, díky čemuž se zatím klubu vyhýbá časté „vyhoření“ aktivity mnohých jiných paintballových klubů po několika letech jejich fungování.
 
více paintballu >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]