ProfilyBITVA V KURSKÉM OBLOUKU 06: Hlavní obranná linie

 

 
„Varovali nás, abychom očekávali odpor, ale nikdy jsme neviděli tak obrovskou ruskou převahu a sílu, jako toho dne,“ vzpomíná jeden z německých velitelů tanku.
 
6. července začalo být skupině armád Střed zřejmé, že asi nebude schopna splnit své úkoly. Německé straně navíc nešlo na rozum, že ruská pěchota tváří v tvář před tanky Tiger a těžkými stihači tanků „Ferdinand“ nepropadly panice. Bylo znát, že stranická školení a výcvik, který sovětská vojska měla od velitelů tankových vojsk vykonaly své. To vše se začalo projevovat. 
 
Pěšáci čekali v zákopech dobře zamaskováni až je tanky a SHD přejedou. Zahajovali boj až s granátníky. Tam kde si již němečtí velitelé myslí, že je obrana proražena jsou Sověti připraveni. 
 
Tanky a SHD musí zase zpět, aby podpořila granátníky. A znovu vpřed. A zase zpátky. Tak to jde až do večera. Večer jsou granátníci vyčerpáni a mají těžké ztráty. Tanky a SHD stálým ježděním jsou bez pohonných hmot. 
 
Je to těžké, ale dopředu to jde. Ještě ano. To vše hlásí velitelé praporů a pluků na konci dne. 
Ještě jedno důležité zjištění velitelé hlásí. Nikde se nám nepodařilo Rusa překvapit. Všude nás očekával. I výpovědi zajatců to potvrzují. Rus je všude silný. Zatraceně silný. Blitzkrieg je v tomto případě vyloučen. Kosa narazila na kámen.
 
Skupina armád Jih zatím pokračovala v postupu, ale její zpoždění rostlo a nepřítel začal proti ní nasazovat zálohy. Projevil se nedostatek zejména pěchoty, která by zajišťovala týl a křídla postupujících tankových klínů. Manstein i Model se proto obrátili na Hitlera, aby jim povolil nasadit pěší zálohy, nad nimiž si prozatím ponechal kontrolu, neboť za současného stavu byla více než 1/3 všech úderných tankových sil vázána podružnými úkoly, které jí nepříslušely. Většina těch, kteří do té doby nepovažovali operaci Citadela za předem ztracenou, pochopila, že byla definitivně pohřbena právě nyní, když Hitler tuto žádost odmítl. Manstein tedy použil vlastní frontové jednotky Doněcké oblasti, což ovšem nestačilo a navíc to bylo nesmírně riskantní, neboť tak oslabil zabezpečení svého pravého křídla a týlu. Model tuto možnost neměl, neboť on velel pouze útoku a velitel skupiny armád Střed Günther von Kluge jeho žádost o přesun jednotek zamítl (což se později ukázalo jako nanejvýš správné rozhodnutí).
 
7. července 1943 dosáhly granátnické divize Waffen SS hlavní ruské obranné linie. V cestě jim nyní stála ruská 1. tanková armáda. Přes tvrdé boje se německým předsunutým oddílům podařilo probojovat do města Psjol, poslední překážky na cestě do Kurska. 6. července 1943 dostala 5. gardová tanková armáda Rudé armády rozkaz od samotného Stalina zahájit protiútok na postupující Němce v oblasti Prochorovky. Teprve 10. července 1943 dorazila vyčerpaná armáda na frontu. Její velitel, generál Rotmistrov, se připravil na obrannou tankovou bitvu.
 
Během 7.-10. července obě německá uskupení ještě postupovala, do operačního pásma obrany se ovšem podařilo proniknout pouze jižní skupině. Severní se navzdory opakovaným útokům nedostala dále než o 5-10 km. Neúnosné ztráty a sovětské protiútoky způsobily, že 10. července se německý postup zcela zastavil. Hitler proto poskytl skupině armád Střed polovinu leteckých sil skupiny armád Jih. To nebyl nejšťastnější krok, neboť zpomalil postup na jihu, zatímco na podstatné zlepšení situace na severu nestačil. Kolem 9. července začal být Hitler velice nervózní a naléhal na urychlené dokončení operace, neboť začal dostávat zprávy o bezprostředně hrozící invazi angloamerických jednotek na Sicílii a možná i Balkáně (k prvnímu pak skutečně došlo 10. července 1943). Vrchní velitelství německé branné moci OKW si bylo již od prvních dnů vědomo, že ofenzíva nepostupuje podle představ, a tak 7. července vydalo zprávu o tom, že údajně útok nezahájila německá, nýbrž sovětská vojska: "...v prostoru Kurska sovětské velitelství nepřetržitě uvádělo v činnost tankové útvary, avšak hlavní pozice německé obrany se na všech úsecích nacházejí pevně v našich rukách a ani na jednom úseku fronty ještě nebyly uvedeny do boje sebenepatrnější německé tankové síly. Sovětská zpráva o tom, že začala německá ofenzíva, je lživá".
 
12. července konečně vydal Hitler rozkaz povolující nasazení pěších záloh, aby operaci urychlil, avšak jednak již bylo pozdě, jednak začalo být zřejmé, že německé síly budou mít úplně jiné starosti, neboť Rudá armáda zahájila protiúder - operaci Kutuzov. Začala druhá fáze bitvy. 
 
 
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]