ProfilyÚNOR 1948: Pěst dělnické třídy se obrnila! (Vznik Lidových milicí)

 

 
Chodí vždy ve dvojicích: příslušník Bezpečnosti a on. Milicionář. Jsou také v továrnách. Dostávají postupně zbraně. Pušky i samopaly. Jejich cílem je zajistit předání moci komunistům. Ano, je 23. únor 1948 a vznikají Dělnické, později Lidové milice. 
 
Přívrženci seriálu Třicet případů majora Zemana na tu klíčovou scénu určitě nezapomněli. Thehdy ještě ne major, ale esenbák Zeman, hrdina národa přistupuje k dělníkovi, který s puškou v ruce brání jejímu majiteli vstup do továrny, zbrojovky.
Ten totiž chce vybrakovat sklad pušek, rozdělit je mezi ty zlé, kteří nechtějí pochopit, že země má patřit dělnému lidu a ne jen hrstce privilegovaných, parazitujících na dělnické práci. Zeman, tedy příslušník SNB žádá dělnického lídra, aby mu dal pušku. Ten tak učiní. Zeman natáhne závěr a pak její ústí otočí proti továrníkovi s odůvodněním, že jeho táta by udělal to samé. Že jedná protizákonně, vem čert. Proletariát jásá.
 
 
Ano, takto romanticky a morálně správně odůvodnili tvůrci seriálu v díle Hon na lišku, vznik lidových milicí, takzvané pěsti dělnické třídy, jejíž úloha byla zasáhnout kdekoliv a kdykoliv, kde strana byla v ohrožení. Tedy i v únoru 1948, kdy se chystal komunistický puč. A tak zatím co Gottwald a tehdejší komunistické politické špičky vyvíjeli dostateční nátlak ve vysoké politice a na hradě, v masách jejich stoupenců se formovala ozbrojená složka, připravená tento nátlak podpořit i násilnou cestou. Vznikli Dělnické, později přejmenované Lidové milice.
 
 
Bezprecedentním způsobem tak vznikly ozbrojené složky politické strany, tedy komunistická soukromá armáda, která s počtem 84 821 příslušníků, zanikla až s pádem komunismu v roce 1989
 
Tehdejší Československo totiž nebylo jen plné komunistů, jak se v pozdějších letech snažila komunistická propaganda implantovat do dějepisu. Kromě kapitalistického třídního nepřítele zde žili i lidi uznávající jiné partaje, stejně jako lidé bez politické příslušnosti, rebelující studenti a inteligence, kterou se socialistickým rohlíkem opít nepodařilo. A ti všichni by mohli dělat problémy. 
 
 
Práce pro milicionáře se nachází vzápětí. Hned druhý den po jejich vyzbrojení, Lidové milice obsadily budovu sekretariátu Sociální demokracie a následně i Lidový dům. Strana pod tímto nátlakem přislíbila účast v plánované Gottwaldově vládě. Vzápětí je třeba postarat se o nespokojené studenty. Ti totiž začínají demonstrovat.
 
„Demonstraci 23. února jsem vedl a tu druhou jsem pomáhal zorganizovat. Cílem bylo něčeho dosáhnout nebo vyprovokovat demokratické politické strany, aby začaly něco dělat ony. Měl to být především příklad pro vedení všech demokratických stran.
V ulici Na Újezdě postavila StB zátaras. Napříč ulice byly postaveny dva popelářské vozy, aby byla demonstrantům znemožněna další cesta. Zde se studenti rozdělili. Část se po jednom protáhla podél zdi a přes Jánský vršek prošli do Nerudovy ulice, kde jim silný oddíl pohotovostního pluku zatarasil další cestu. Tam byl výstřelem ze samopalu zasažen do kotníku pravé nohy studující lesního hospodářství Josef Řehounek. Byl zmrzačen a do smrti chodil o holi.
Druhá část studentů stoupala přes strahovské zahrady na Petříně na Pohořelec a odtud podél Černínského paláce postupovali seřazeni studenti směrem k Hradu. Na Loretánském náměstí proti nim vyrazil silný oddíl pohotovostního pluku SNB se samopaly a veliký oddíl civilistů s páskami "LM" na rukávech - Lidových milicí s puškami v rukou. Rozháněli studenty, chlapce i děvčata a pažbami svých zbraní je bili hlava nehlava - až do krve.“ (vzpomínky Josefa Lesáka)
 
 
To byl však jen slabý „křest ohněm“. 25. února procházeli ozbrojení milicionáři ve vítězném defilé před Klementem Gottwaldem, aby se vzápětí mohli aktivně komunistům pomoci k převzetí a udržení moci, což znamená ochranu závodů a továren - kdo se jim nelíbil (většinou majitel) toho do továrny nepustili, stejně jako zastrašovat politické odpůrce, či jiné nepohodlné osoby režimu. 
 
 
Postupné znárodňování majetku pak dalo nejednomu milicionáři šanci vyrovnat si nějaký ten nesplacený dloužek, či křivdu z let minulých a nepřehlédnutelnou činnost této ozbrojené složky, pak zaznamenaly jako blížící se kontroverzní padesátá léta, stejně jako tragický rok 1968. Ale to jsou již jiné temné kapitoly našich dějin.
 
 
Chronologie vývoje Lidových milicí:
 
V polovině února 1948 rozhodl ÚV KSČ o vytváření tzv. strážních oddílů ve vybraných průmyslových závodech, složených z komunistů a jejich příznivců. Strážní oddíly nebyly příliš početné a v případě potřeby měly použít zbraní Závodních stráží. Dne 20. 2. 1948 vydal ÚV KSČ pokyn k transformaci na tzv. pohotovostní oddíly, připravené k zásahům i mimo průmyslové podniky. O den později, tj. 21. 2. 1948, bylo rozhodnuto o přeměně pohotovostních oddílů na tzv. Dělnické milice. Pro jejich řízení se již 22. 2. 1948 vytvořil Hlavní štáb Dělnických milicí a 23.2.1948 bylo za asistence SNB z brněnské Zbrojovky do Prahy přivezeno 10.000 pušek a 2.000 samopalů. Tento den lze být považován, za datum vzniku pozdějších Lidových milicí. Pěst dělnické třídy byla vyzbrojena a připravena k plnění úkolů.
 
 
Přísaha milicionáře:
 
"Já, příslušník Lidových milicí, přísahám, že budu vždy obětavě a věrně sloužit Komunistické straně Československa, dělnické třídě a své socialistické vlasti a upevňovat internacionální svazky se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.
Budu s plnou odpovědností a svědomitostí zvyšovat svou politickou a bojovou připravenost a uvědoměle plnit usnesení stranických orgánů, rozkazy nadřízených a všechny úkoly vyplývající z příslušnosti k Lidovým milicím.
Jsem připraven chránit se zbraní v ruce zájmy strany, revoluční vymoženosti dělnické třídy a socialistický stát před vnitřním i vnějším nepřítelem a v případě potřeby nebudu váhat při jejich obraně položit i svůj život.
Tak přísahám !"
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]