ProfilyJak komunisti válčili s bohem (Akce K)

 

 
„Váš řád je zrušen!“ řekl major poctivý a čestný Zeman nepoctivé a nečestné (kromě toho i hnusné) abatyši, která ve svém klášteře schovávala ještě hnusnějšího nepřítele – agenta chodce Bláhu, čímž se provinila jak proti církevním tak i světským zákonům. A národ mu tleskal. Realita byla o mnoho jednodušší.
 
Její kořeny naleznete ve velikonočním procesu s církevními hodnostáři (článek o něm naleznete zde), který byl společně s kauzou tzv. Čihošťského zázraku (více o něm naleznete ZDE) počátkem organizovaného a předem, do detailu promyšleného zásahu proti církvi, jakožto třídnímu nepříteli.
 
Komunistům vadila především římskokatolická církev, která byla nejmasovější a navíc byla součástí širšího mezinárodního kontextu s diplomatickou autoritou ve Vatikánu. Navíc veřejná činnost církví se komunistickou optikou mohla rychle zvrknout v účelný nástroj protisocialistických nálad. Ostatně že „slovo boží“ má svou sílu, již v historii prokázalo nejednou. Tak proč riskovat, že by se mohlo obrátit proti vládě lidu. A navíc. Každý poctivý dělník, či rolník má chodit do fabriky, či JZD a ne do kostela.
 
A tak akce, jejíž plán se začal rodit již rok po únorovém převratu v dubnu 1949, kdy církevní pracovníci Akčních výborů Národní fronty přišli s prvními konkrétními úvahami o zabrání klášterů a potlačení řádů, jejíž hrubé obrysy schválil ÚV KSČ na svém zasedání  22. srpna toho samého roku a 20. ledna1950 definitivně odsouhlasil její konkrétní podobu, mohla začít. Fraška v podobě soudního procesu, která udělala z církevních hodnostářů vlastizrádce a špiony byla úspěšná a společností akceptována, tudíž nebylo na co čekat.
 
A tak zhruba týden po ní, kdy média masírovala veřejnost skandálními odhaleními novinovými titulky typu: „Kláštery semeništěm zrady a sabotáže“, aby si zajistila její podporu, armáda ve spolupráci SNB, Lidovými milicemi a samozřejmě pod taktovkou a vedením StB pod rouškou noci vyrazila ke zteči. Díky tomu noc z třináctého na čtrnáctého dubna bývá nazývána nocí Bartolomějskou. 
 
Systém útoku proti církvi byl prostý, do detailu naplánovaný. Připomínala vojenský přepad. Státní bezpečnost společně s lidovými milicemi postupně uzavřely vchody do klášterů, zajistily zvony, aby řeholníci nemohli volat o pomoc. Představeným bylo oznámeno, že podle (ve skutečnosti fakticky neexistujícího) vládního dekretu je jejich dům zestátněn.  Poté začalo zatýkání. Zásahové jednotky mnichy rozvážely do táborů v Broumově, Králíkách nebo Oseku. Někteří skončili na výsleších v Bartolomějské ulici v Praze. „Řeholníkům řekli, že je vlastně chrání před rozzlobeným lidem, a veřejnosti zase tvrdili, že v klášteře schovávali zbraně,“ vzpomíná plzeňský duchovní Emil Soukup.
 
Společně s tím začalo i rabování. Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny k tomu podotýká: "To byly neuvěřitelné majetky v mnohasetmilionové výši. Třeba klášterní knihovny se házely na korby náklaďáků a vyvážely do sběru." Arogance moci? Ne, v tomto případě rozjetá mašinérie, mající za úkol zlikvidovat pro vládní garnituru nepohodlnou skupinu obyvatel. Bartolomějská noc byla první fází, kterou vystřídala fáze druhá, kdy stejným způsobem komunistická moc zasáhla proti dalším klášterům na přelomu 27 – 28. dubna. Poté se komunistický, více než ateistický zrak zaměřil na ženské řády.
 
Samotná přepadení klášterů proběhla většinou hladce. V některých případech sice došlo ke střetu s místními obyvateli, kteří se pokusili příslušníkům v odvedení mnichů zabránit, nakonec se však podařilo buďto obyvatele zastrašit, nebo věc vyřešil odkladem akce na některou z pozdějších hodin nebo příštích nocí. Pokud se potíže objevily, dělo se tak převážně na Slovensku, kde došlo také k jediným skutečně vážným střetům. Šlo především o přepadení kláštera v obci Spišský Štvrtok, kde byl k rozehnání srocujících se obyvatel použit slzný plyn, a zejména nepokoje v okolí soustřeďovacího tábora Podolinec, kde StB použila nejprve výstražné výstřely a posléze i bajonety a ostrou střelbu proti davu, který se pokusil osvobodit vězněné řeholníky.
 
Vyprázdněné kláštery obsadila z větší části armáda. Řeholníci byli nezákonně vězněni v internačních táborech, kde vykonávali nucené práce a podrobovali se výchovným politickým školením. Někteří byli postupně přesouvání buďto do vězení, nebo na vojnu samozřejmě že k PTP (pomocným technickým praporům).
 
Během akce bylo v Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků, fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí (u nemovitého majetku k tomu formálně došlo až později). Důsledkem celé akce byly mimo jiné obrovské škody na kulturním dědictví národa – mnohé klášterní stavby, které představovaly unikátní architektonické památky, byly vydány na pospas chátrání či dokonce cíleně ničeny, zmizela řada vzácných tisků a byl rozkraden cenný movitý majetek, jako starobylý nábytek a podobně.
 
A bůh? Ten se na to jenom díval. Samozřejmě že nezasáhl, byť se v to řeholníci modlili. Proč? To nikdo neví. Boží cesty jsou totiž nevyzpytatelné. 
 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]