ProfilyJana z Arku: Svatá nebo schizofrenní bojovnice Francie

 

 
16. dubna 1909 byla papežem Piem X. blahořečena Jana z Arku, podivuhodná Francouzska narozená 6. ledna 1412. Došlo tak k dalšímu kroku při očistě a oslavě Jany, světice a vojevůdkyně, jejíž život nemá v evropských dějinách obdoby.  
 
Jana nebyla šlechtickou dcerou, její rodiče byli zámožní sedláci v Lotrinsku (ves Domrémy). Francie v době jejího narození zažívala stoletou válku – začínala právě její třetí etapa. V roce 1415 došlo na kontinentu k vylodění anglických invazních vojsk a k vítězství jejich barev u Azincourtu. Angličanům se dařilo i nadále a brzy ovládli celou severní Francii. Z toho důvodu se král Anglie Jindřich V. a francouzský král Karel VI. dohodli na smlouvě o následnictví na francouzský trůn, která za nástupce Karla VI. kladla příslušníka anglického rodu Lancasterů. 
 
Na základě smlouvy  z Troyes se anglický král Jindřich V. oženil s francouzskou princeznou Kateřinou z Valois. Angličanům se tento tah do budoucna těžce nevyplatil, neboť ze svazku narozený Jindřich VI. trpěl těžkými psychickými problémy, pravděpodobně zděděnými od svého děda Karla. Tato smlouva měla být naplněna velice brzy, protože Karel VI. zemřel již v roce 1422 a králem Francie se tak náhle stal Jindřich VI., Lancaster. Pravý nástupce francouzské koruny – dauphin Karel – v té době dlel na jih od řeky Loiry a nekladl žádný odpor. 
 
Za těchto okolností byly možné dvě varianty: buď vše francouzské přepustit Angličanům, anebo vytvořit široké lidové hnutí odporu. Tehdejší Francouzi  zvolili druhou možnost.   
 Tyto události vedou přímo k slavnému vstupu Jany na světovou scénu. Dívka byla totiž nadána značnou citlivostí, podle sdělení svých současníků slýchávala různé hlasy, jež připisovala svatým bytostem (archanděl Michael, sv. Kateřina a sv.Markéta). Jana tyto svaté bytosti prosila o záchranu Francie a byla jimi nakonec ubezpečena, že se tak stane, a to dokonce za její významné pomoci, protože byla k osvobození Francie vyvolena.     
 
Jana, později zvaná Jana z Arku, započala ve svých devatenácti letech tažení proti anglickým vojskům. Přesvědčila francouzské hodnostáře o svém pověření z nejvyšších míst, dostala menší armádu a tu provedla mnoha vítěznými bitvami. Osvobodila Orléans i město Meungu, které bylo po dvě století hlavním městem Francie. Pak se vydala k Remeši, kde byl 17. července 1429 korunován za krále Francie dauphin Karel jako Karel VII. 
 
Není divu, že ve chvíli, kdy se karta stoleté války obrátila, Angličané začali usilovat o odstranění Jany coby nejdůležitějšího symbolu francouzského vzdoru. 23. května 1430 se podařilo Burgunďanům (spojencům Anglie) Janu z Arku zajmout. Král Karel VII., kterému dopomohla k trůnu, se kupodivu nijak nenamáhá, aby Janu zachránil. Raději se věnuje své milence Agnès Sorelové. Jana se sama pokouší ze zajetí utéct odvážným skokem z hradní věže, v níž je držena. Třebaže vyskočí z výšky asi 25 metrů, až na otřes mozku se jí nic nestane. Její věznitelé v tom spatřují potvrzení jejích čarodějnických rejdů.
 
Počátkem ledna Burgunďané odprodávají Janu za 10.000 liber Angličanům a připravuje se proces, ve kterém dívka nemá naději uspět. Výslechy, zpočátku veřejné, později konané jenom v přítomnosti inkvizičních soudců, trvají déle než tři měsíce. Točí se stále kolem několika témat – Janina mužského oděvu, tajemných hlasů, jejího mládí a možných pohanských a magických praktik a znamení, která dostal Karel VII. na důkaz, že Jana skutečně plní božské poslání. Jana mnohdy označuje za anděla i sama sebe. Síla jejího přesvědčení je nezlomná.
 
Jana musí čelit nařčení, že je čarodějnice a kacířka. Stále doufá, že bude, jak jí to slíbily hlasy na počátku procesu, osvobozena. Když se však žádného zázraku nedočká, prohlašuje:„Uposlechnu všeho, co církevní soudci řeknou a učiní. Budu poslušna jejich příkazu a vůle… Vydávám se zcela rozsudku soudců a naší svaté matky církve…“  Biskup Cauchon vyhlašuje pro tuto eventualitu připravený rozsudek – doživotní vězení o chlebu a vodě. Jana je v tu chvíli zdrcena. Hlasy jí zradily. Ve vězení opět obléká mužský oblek, což se rovná novému provinění, zatvrzuje se a veškerá svá přiznání odvolává. Jako kdyby se změnila opět v někoho jiného. V bojovnici. 
 
„Bůh mi prostřednictvím sv. Kateřiny a sv. Markéty zjevil svůj hluboký zármutek nad mou černou zradou, když jsem souhlasila s tím, že odpřísáhnu a odvolám, abych si zachránila život… Všechno, co jsem toho dne řekla a odvolala, udělala jsem jen ze strachu před ohněm.“
 
30. května 1431 časně ráno Janě z Arku oznamují, že je odsouzena k upálení. U ž ne vzdoru plná bojovnice, ale opět jen prostá dívka je nešťastná a pláče. Pod ochranou tisíce anglických vojáků ji přivádějí na vysoko navršenou hranici na náměstí v Rouenu a před davy ztichlých diváků její tělo stráví plameny.
 
Její život v lidských myslích touto smrtí neskončil. Po vítězství Karla VII. nad Angličany na celém francouzském území inicioval král proces, v němž byla  Jana z Arku plně rehabilitována. V roce 1909 byla jejím blahoslavením zahájena cesta ke svatořečení, které se uskutečnilo za pontifikátu Benedikta XV. v roce 1920. Tak se po téměř pěti stech letech uzavřel kruh působení této neobyčejně charismatické dívky u jejíchž „zláštních schopností“ se mnozí dodnes přou, jestli šlo o skutečný zázrak, prosté halucinace, či tehdy samozřejmě neznámou formu schizofrenie.     
 
Text: Jiří Kábrt
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]