ProfilyDen kontroverzní ústavy Maďarska

 

 
18. dubna 2011, byla schválena nová ústava Maďarska. Jde o kontroverzní ústavní zákon hned z několika hledisek, který prosadila pravicová strana FIDESZ disponující v Parlamentu po volbách v roce 2010 dvoutřetinovou, tedy ústavní většinou. 
 
Předseda FIDESZ, Viktor Orbán, se narodil 31. května 1963, je to vzdělaný muž, který své znalosti získal na Pembroke College ve Velké Británii na konci 90.let. Předsedou maďarské vlády se stal poprvé v roce 1998. Jedním z rysů jeho politického trendu v té době byla mimo jiné i podpora nacionalistických tendencí v maďarské společnosti, která se projevila přijetím zákona o poskytnutí určitých nadstandardních práv maďarským menšinám žijícím v zahraničí, což nemělo dobrý dopad na vztahy mj. se Slovenskem. Vzhledem k jeho negativnímu postoji k Benešovým dekretům nezaznamenal Orbán přízeň ani u české politické scény, jakkoliv později prohlásil, že se jednalo pouze o vymezení tohoto problému se Slovenskem. Již měsíc po volbách v roce 2010 prosadil Orbán přijetí zákona o dvojím občanství maďarských občanů, což opět přiostřilo vztahy se Slováky.
 
Ústava z 18. dubna 2011 se na první pohled vymezuje nacionalisticky a „romanticky“, jak o ní píší komentáře. Dovolává se Boha, křesťanství, vzpomíná svatoštěpánskou korunu, hovoří o národní hrdosti a cti, velebí vlast a rodinu. Maďarská hymna začíná slovy „Bože, žehnej Maďarovi“ a stejně je uvedena tato ústava, nazvaná Národní konfese. Republika se od té doby již nejmenuje Maďarská republika, ale prostě Maďarsko. 
 
Národní konfese fixuje dříve přijaté zákony o daních nebo o důchodech, protože ke zrušení těch starých bude třeba dvoutřetinové většiny. Takové zákony nemá právo měnit ani Ústavní soud Maďarska. Staví se i proti právům homosexuálů – manželství (a jemu na roveň postavený svazek, tedy i hypotetické registrované partnerství) mohou v Maďarsku uzavřít pouze páry heterosexuální. V určitých případech je sice možné vyhlásit referendum, ale počet petentů se zvyšuje z bývalých 50.000 na 200.000. Otázky vhodné ke konání plebiscitu jsou novou ústavou významně zúženy. Posiluje se postavení premiéra a kladou se právní překážky k odvolání vlády Parlamentem. Nakonec se v ústavě nepřímo vyslovuje zákaz interrupce, respektive se omezuje na úzkou skupinu případů, které ale lze volně vykládat. Z určitých pozitivnějších ustanovení je zde uveden závazek k vyrovnanému státnímu rozpočtu, ale i zde Národní konfese uvádí některá nejasná, nejednoznačná ustanovení…
 
Proti ústavě Maďarska panuje v Evropě všeobecná nedůvěra, napadají ji především státy, které mají s touto zemí dlouhodobé mezinárodně politické problémy v čele se Slovenskem. Všeobecně se soudí, že jde o akt blízký ústavám autoritativních zemí, někdo jde i dál a vzpomíná v této souvislosti na tuto zemi pod vedením Hortyho, anebo poukazuje na ještě vzdálenější dobu. „Magyarország“ je údajně termín označující nejenom „Maďarsko“, ale i „Uhersko“, což zavání vzpomínkou na dobou před rokem 1918… 
 
A nakonec si připomeňme ještě menší právnický háček: nová maďarská ústava neobsahuje obvyklé ustanovení, že tato Národní konfese nahrazuje starou ústavu. Právní puristé tedy uvažují, platí-li v Maďarsku ústava jedna, anebo dvě…  
 
Text: Jiří Kábrt
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]