ProfilyLidová spravedlnost, nebo prasečina plná morálního hnoje?

 

 
Hned první den služby byla před soud předvolána poměrně mladá domovnice, pěkně urostlá šťabajzna a byla sebevědomá. Prý nedorozumění. Byla obviněna, že kolaborovala s protektorátní správou. Při čtení obžaloby vyšlo najevo, že jedné noci asi ve tři hodiny ji volali nájemníci, aby zjednala klid v jednom bytě, kde jiní nájemníci pouštěli řvavou hudbu a křepčili. 
 
Po tom, co ji ožralí obyvatelé vyhodili z bytu, zavolala policii. Dva čeští policisté přišli, napařili řvoucím nájemníkům pokutu, zabavili gramofon, bylo ticho. Po přečtení obžaloby se jí předseda zeptal, jestli je to pravda. Potom, co řekla, že ano, soud ji odsoudil k trestu smrti za kolaboraci. Senát ji už neposlouchal a neposlouchal, ani když začala s pláčem vysvětlovat, že na ni čekají doma děti. Když ji dva zřízenci vyváděli z místnosti, byla pokleslá a ani chodit už nemohla, jen plakala. Da deset minut bylo po všem. V místnosti, které se říkalo popravčí ležela mrtvá domovnice, přivázaná k prknu a lékař ji prohlásil mrtvou. V deset vešla do místnosti zdravá a pěkná žena, v deset třicet byla mrtvá. Krátký proces! Mimořádný lidový soud promluvil.
 
 "Vy v Brně věšíte Hitlerovy domovníky, ale my budeme věšet Hitlerovy ministry." (Klement Gottwald)
 
 
Psal se 19. červen roku 1945. Země byla osvobozena a léta poroby se začala smývat. Krví. Edvard Beneš vydává velký retribuční dekret, jehož cílem mělo být potrestání osob, které se za okupace provinily proti československému státu. Stalo se. V některých případech. V mnohých dalších se jednalo o účelný nástroj pro pomstu. A nejen na Němcích. O čemž hlavně svědčí fakt, že v drtivé většině případů před lidovými soudy stanuly údajní kolaboranti a zrádci českého národa. A v nejednom případě se rovněž stalo, že muž, který vyřkl ortel smrti měl sám mnohdy větší hroudu másla na hlavě. Odvolání neexistovalo, rozsudek, hlavně ten hrdelní, byl vykonán většinou neodkladně. Do několika hodin.
 
Řízení před Mimořádným lidovým soudem nesmělo v jednotlivých případech trvat déle než tři dny, jinak měla být věc předána řádnému soudu. Řízení bylo ústní a veřejné. Lid rozhodl. Další prosím!
 
 
První lidový soud začal soudit v Brně, ještě na základu jednoho z londýnských Benešových dekretů. Brno okamžitě následovalo Uherské hradiště, kde byl na základě rozsudku popraven kolaborant Karel Ullrich a několik dní poté i jeho žena, konfidentka gestapa, která, ve snaze se zachránit, udala i svého muže. A provizorně zbudované šibenice se mohly začít na opravdu bohatou žeň. Nevraživosti a svinstva bylo mezi národem českým po válce více než dost. A konopná oprátka si nevybírala. Doprovodila na onen svět jak profesora historie na německé universitě, který údajně ve svých pracech falšoval dějiny a ponižoval tak český lid, stejně jako konfidenta, který se vetřel mezi odboj udal více než 200 lidí, což se snažil odčinit tím, že s koncem války zabil 12 příslušníků SS, tak i vojáka, který byl odsouzen a potrestán jako dozorce koncentračního tábora, byť se později prokázalo, že v té době „potil krev“ na východní frontě. Lidový soud měl být přísný a nesmlouvaný. A taky že byl. Nezozlišoval mezi pohlavím a díky diletantství mnohých nezkušených soudců ani mezi důkazy. A výsledek jejich práce? V mnoha případech šou v podobě popravy na kterou byly k dostání i vstupenky, jako třeba na fotbalový zápas. Nemluvě o faktu, že během prvních aktů této hrdelní spravedlnosti mohl být opravdu kdokoliv. Včetně malých dětí.
 
Samozřejmě, díky lidovým soudům neunikli spravedlnosti většinou ti, jejichž činy o ní volaly do nebes. Od K.H.Franka, kata českého národa, přes zrádce Karla Čurdu až po zástup konfidentů, jimiž byl protektorát více než prolezlý. Nicméně druhá strana mince je ušpiněna krví nevinných a smrdutým lejnem pokřivených povah, kteří se tohoto dobře míněného nástroje spravedlnosti chystali zneužít. Na malé i velké úrovni. Od osobní zášti, nevraživosti, až po účelově vykonstruovaná svinstva.
 
 
Nejednou se třeba stalo, že podezřelý byl zatčen na základě udání, držen bez slůvka vysvětlení a když se po několika dnech, týdnech, dostal k soudu a jeho viny byla neprokázána, vrátil se zpět do vyrabovaného a rozkradeného domova. Možnost odvolání? Nulová. Lidový soud byl velice zaneprázdněný. Případy šly do tisíců. Hodně lidí (ať již právem či neprávem) mělo v těch poválečných letech zakusit spravedlivý hněv lidu. Paradoxní na tom je, že ti hlavně zodpovědní, většinou Němci se lidové spravedlnosti nedočkali. Byli zařazeni do odsunu. To se například týkalo i mnohých příslušníků gestapa.
 
 "To je nesmírně ostrá zbraň, kterou můžeme podetnout samé kořeny buržoazie, kterou můžeme buržoazii odsekat tolik výhonků, že z ní zůstane pahýl." (Klement Gottwald)
 
Účelnost lidových soudů s krátkým procesem samozřejmě neunikla pozornosti komunistů připravujících v poválečných letech svůj nástup k moci. Není proto divu, že se před lidovým soudem ocitl i nejeden jejich oponent. Nejkřiklavější případ s politickým pozadím je asi případ Rudolfa Berana (VÍCE ZDE). Stejně tak se nelze divit, že Benešův retribuční dekret byl ve své platnosti prodloužen. A tak se mohlo soudit a popravovat dál. I několik let po válce. I když pravda, s přibývajícími lety, kdy vášně chladly, justičních omylů a s tím spojených vražd či nespravedlnosti, bylo již minimálně. 
 
 
Oo už toho ani nebylo příliš co řešit. Mnohý viník byl popraven, jiní, díky své odborné specializaci, skončili na přímluvu té či oné strany v závětří (třeba ve sboru StB) a Vítězný únor 1948 se blížil. A jak každý vý, ten přinesl nový druh „spravedlnosti“. Spravedlnost proletariátu a vládnoucí dělnické strany. Za pomoci sovětských bratří. Ale to je již jiná kapitola naší historie o které se příliš nemluví, byť by se mělo.
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]