ProfilyMiniaturní, zapomenutý fašistický puč v Židenicích

 

 
Psal se rok 1933, hospodářská krize vrcholila, stejně jako snahy Adolfa Hitlera dostat se k moci. Fašisté posilovali na všech stranách. Tedy i v tehdejším Československu, kde se v noci z 21 na 22. ledna odehrál  jediný pokus o fašistický převrat provedený v Československu.
 
V Československu tehdy působila Národní obec fašistická (NOF), která jak už vyplývá z názvu, se k fašismu otevřeně hlásila. Jejím členem byl i bývalý důstojník čs. armády Ladislav Kobsinek, který byl ze služby propuštěn kvůli psychickým problémům. A právě v jeho hlavě se urodil plán fašistického převratu a stejně tak i síla se o něj pokusit. Samozřejmě, jen v malém lokálním měřítku. Jeho puče se totiž zúčastnilo pouze několik desítek zfanatizovaných lidí, kteří neměli šanci uspět. 
 
Kobsinek se skálopevnou vírou, že jeho činy změní česoslovenské sociální zřízení tak začal sestavovat speciální komando, které mělo zaútočit na Svatoplukovi kasárna v Brně - Židenicích. To byla podstata a alfa s omegou jeho plánu. Ještě v den útoku tvrdil šesti desítkám svých "vycvičených" bojovníků, že budou plnit jen dílčí úkol při celorepublikovém převratu. Což byl samozřejmě nesmysl. Co tím Kobsinek sledoval, není jisté. Že by chtěl jen na sebe, potažmo fašismus upozornit? Nebo byl skutečně pouze prostoduchým debilem, který žil v bludu?
 
Komické rovněž je, že drtivá většina o smyslu a cíli až do odjezdu směr Židenice, nevěděla. Domnívali se, že mají jet chránit fašistickou konferenci. Kobsinek pak, když odhalil skutečný smysl akce, vydal rozkaz, že fašista, jenž jeho příkazu neuposlechne, bude zastřelen.  A tak v sobotu 21. ledna v 19.30 hodin vyjely z Vícemilic u Bučovic směrem na Brno dva autobusy s více než 60 muži, vesměs dělníky, řemeslníky a nezaměstnanými z bučovického okolí, kteří měli nastolit nový řád.
 
Přepadení začalo 22. ledna v 0.30 hodin. Útočníci, vyzbrojení revolvery, noži a boxery, pronikli do areálu kasáren zadním, nestřeženým vchodem, další přelezli zeď u plynové komory. Již v prostoru strážnice došlo k první potyčce, a to se službu konajícím dozorčím rotmistrem četařem Gabrielem Jandlem a dozorčím důstojníkem kasáren praporčíkem Josefem Janouškem. Janouškovi se podařilo uniknout na ubikace technické roty, kde vyhlásil poplach. Než se však spící vojáci vzpamatovali, vtrhli k nim útočníci a znemožnili jim odpor. Obsadili dále skladiště zbraní roty, kde se zmocnili pušek a nábojů. 
 
Přepadeným vojákům se zatím blížila pomoc v podobě policie, která vyrazila po upozornění jednoho z vojáků vracejícího se ze zábavy do kasáren. Objevili se také první důstojníci, bydlící v bytech mimo komplex kasáren, kteří se ujali okamžitě velení. Vzápětí došlo k dohodě s policií, že armáda vyčistí prostor kasáren a policie zkontroluje okolí a přilehlé ulice. Část útočníků sice uprchla po prvních výstřelech, zbytek se však snažil ukrýt kde se dalo. Někteří se schovali pod postele, další zalezli do sklepa. Zbytečně. Přímo na místě činu byla zajištěna asi třetina z celkového počtu mužů. Kolem 2. hodiny ranní panoval v kasárnách už zase klid.
 
Zbytek útočníků byl pochytán v blízkosti kasáren. První a zároveň i poslední fašistický puč v Československu, od kterého se Národní obec fašistická okamžitě distancovala s tvrzením, že se jedná o dílo "pomatenců", byl u konce.
 
Hlavní aktér této události Kobsinka i se svým společníkem Duchoslavem Geidlem, bratrancem vůdce NOF Radoly Gajdy, uprchl, do Jugoslávie, odkud byli oba nakonec brzy vydáni do ČSR. V roce 1934 se celý případ začal znovu projednávat a Nejvyšší soud zdvojnásobil již vynesené tresty. Ladislav Kobsinka šel do vězení na 12 let. Zhruba týden po celé události převzal v Německu moc Adolf Hitler a fašistům nastaly zlaté časy.
 
„Ona velká většina národa, jež je v názoru na fašismus, Gajdu a Stříbrného dávno už zajedno, přičiní se o to a bude bedlivěji na stráži. Skrytí i otevření vůdcové a protektoři fašismu mohou si za to poděkovati nedočkavosti, duševní méněcennosti a konečně i zbabělosti lidí, jež nechali za sebe jednat. Drzý pokus brněnský povede nyní — jak pevně doufáme — ke konečné likvidaci oné patologické sedliny, která dala si u nás jméno fašismu. Musí se tak státi rychle a rázně, jak zájem státu žádá.“ (z dobového tisku)
 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]