ProfilyMladé Československo, německá krev, masakr v Kadani, Sudety!

 

 
"Právo na sebeurčení je pěkná fráze – ale nyní, když spojenci zvítězili, - rozhoduje moc." (Alois Rašín)
 
První světová válka byla u konce. Definitivně. Světové uspořádání radikálně zmněnilo svou tvář. Vítězové získali, poražení ztratili. Německo, společně s Rakousko-Uhersko tratili nejvíc. V Rusku zvítězili bolševici a kromě jiného vznikla samostatná Československá republika. S důrazem na slovo samostatná. Sen českých vlastenců tak byl vrchovatě naplněn.
 
Nicméně historickým faktem zůstává, že v dobách těchto radikálních změn žilo v pohraničí, u nově stanovené hraniční linie daleko více Němců než Čechů. A to se zcela pochopitelně nechtěli smířit s holým faktem, že od uznání České národní rady vítěznými velmocemi, jim budou vládnout Češi. Měli však smůlu. Prohráli válku. Pokoušeli se tudíž vytvořit samostatné provincie s provinční vládou. 29. října 1918 tak němečtí poslanci Prozatímního národního shromáždění Německého Rakouska zastupující oblast severních Čech v Liberci "jménem jimi zastoupeného národa"  vyhlásili samostatnost provincie Deutschböhmen (Německé Čechy), čímž narazila kosa na kámen. Obzvlášť když se tyto „samostatné provincie“ (podle liberecého vzoru vznikly celkem čtyři) otevřeně hlásily k příslušnosti k německému Rakousku, jež však po prohnané válce nemělo sílu ani možnost jí jakkoliv podporovat. Navíc, na slovo Rakousko byla v té době valná většina Čechů více než alergická. Není divu po mnohaletém úsilí, vymanit se z jeho vlivu.
 
Reakce na tento krok na sebe nenechala dlouho čekat. Od poloviny listopadu 1918 československé branné síly začínají obsazovat německy osídlená území Čech a Moravy s jasným záměrem. Zadusit odpor a snahy o nárok na sebeurčení na území mladé československé republiky v samých zárodcích. Třeba i silou, což potvrdila střelba na hlavním náměstí v Moravské Třebové, kdy bylo 29. listopadu 1918 zastřeleno českým vojskem šest německých civilistů. V Ústí nad Labem dokonce radnice sama ze zoufalství povolala české vojsko, aby konečně zjednalo v ulicích pořádek. Pohraničí bylo totiž po válce zcela závislé na dodávkách z vnitrozemí a nedostatek všeho, hlavně jídla, zavdal mnohdy příčinu k rabování.  Pár dní poté vláda samozvaného Německého Česka emigruje do Vídně. Zášť v německých usedlících však stále zůstává. Zášť, která v mnohých případech přerůstá v nenávist.
 
Obzvlášť když čeští vojáci likvidovali vše rakousko – německé, sochami císařů počínaje, rakouskými orly konče. Stejně tak nutilo německou menšinu vzdávat hold československé vlajce. Což se samozřejmě neobešlo bez lokálních potyček a hrozilo přerůst ve vážnější konflikt. A ten podle očekávání přišel. 
 
Vyvrcholením vzájemné nesnášenlivosti se stalo německé vyhlášení generální stávky a demonstrace v den 4. března 1919. V tu dobu se ve Vídni konalo historicky první zasedání Národního shromáždění a německá menšina zamýšlela symbolicky pokojnou formou protestovat proti faktu, že československá vláda zakázala českým Němcům účastnit se voleb v Německém Rakousku. Nacionalistické projevy a dlouhodobá antičeskoslovenská kampaň, společně s nenávistí a pocitem bezpráví odvedli své dílo. Na mnoha místech demonstrace přerostla v akt agrese. Z obou dvou stran. Její nebrutálnější podoba se odehrála ve městě Kadaň.
 
Na místním náměstí se shromáždilo kolem dvou tisíc německých demonstrantů. A stržení české vlajky z radnice a následné nacionalistické výlevy  vzápětí zavdali příčinu k masakru v němž dominovala strojní puška. Na dlažbě náměstí tak zůstalo ležet 23 mrtvých Němců a dalších 100 bylo těžce zraněných. Na následky střelby později zemřeli ještě další 3 lidé. Katastrofa.
 
Incident byl samozřejmě vyšetřován. Podle české strany se vojáci bránili agresivnímu chování demonstrantů, z nichž někteří byli ozbrojeni a kulomet nebyl namířen do davyu, nýbrž na dlažbu náměstí a dílo zkázy vykonaly odražené kulky, podle německé verze krvavý incident vznikl jen kvůli tomu, že jeden z demonstrantů hodil na československého vojáka kus malty a jeho druzi pak začali bezhlavě střílet kolem sebe. Pravda bude jistě někde uprostřed, jisté však je, že tento incident nebyl ojedinělý. Jen nejkrvavější. Celkem toho dne zemřelo na různých místech 55 Němců. K tomu dva čeští vojáci.
 
"Troufnu si říct, že většina Čechů o tom nemá ani potuchy. Naopak sudetským Němcům byla odmalička vtloukána do hlavy černobílá odpověď: to čeští vojáci bezdůvodně stříleli do pokojné demonstrace." (historik Jiří Kopica)
 
A skandál byl na světě. Ve světovém tisku se samozřejmě objevily projevy rozhořčení nad krutostí české správy, ale zájem brzy vyšuměl. Vítězné mocnosti, hlavně ty evropské, hleděly na zákrok, který braly coby zásah proti německým útočným nacionalistům, resp. bolševikům, s pochopením; vyslanectví z Prahy většinou hlásila, že jde o koneckonců oprávněnou obranu pořádku a územní integrity státu.  Samozřejmě s výjimkou Rakouska a hlavně Německa, kde se tento masakr stal neustále citovanou záležitostí. Pravda, vedení nového Československa vyvodilo sice pro sebe ponaučení, že v budoucnu nesmí k podobné tragédii za žádnou cenu opět dojít, ale o německých požadavcích česká politická scéna ani v nejmenším vážně neuvažovala. 
 
Stalo se tak nevyhnutelné. Události ze 4. Března zafungovaly jako výrazný a významný milník ke stmelení Němců z různých regionů v jedno "osudové společenství", k vytvoření národnosti, které se označovalo jako sudetští Němci a jimi obývaná území jako Sudetenland. Milník, který se Čechům za několik let vrátil v podobě nástupu fašismu a nekompromisního zabrání Sudet.
 
Není divu, že sudetoněmečtí nacisté se kadaňského incidentu, se kterým se československá vláda a první republika s výjimkou spíše symbolického odškodného nikdy čestně a řádně nevyrovnala, okamžitě chytili a jeho mrtvé označily jako první mrtvé druhé světové války. Ale to je už jiná historie.Ta v níž Němci pro změnu ukázali jaké to je, když mají převahu oni.
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]