ProfilyMNICHOV 1938: 01. Den kdy dostal Henlein a Karlovarský program zelenou

 

 
Byl to den jako kterýkoliv jiný. Psal se 28. březen roku 1938 a Německo bylo čerstvě bohatší o Rakousko, které díky tzv. anšlusu anektovalo, Hitlerův zrak se tedy okamžitě zaměřil na sousední Československo.
 
Československo měl ostatně ve svém zorném poli již nějakou dobu. Již od roku 1933 pravidelně navrhoval Československu smlouvu o neútočení podle vzoru polsko-německé smlouvy (díky pozdějšímu útoku na Polsko a ještě pozdějšímu napadení Sovětského svazu (zde byl vytvořen desetiletá pakt o neútočení) je zřejmé, jakou Hitlerovy smlouvy měly váhu), ale Beneš německé návrhy opakovaně odmítl. Naopak 16. května 1935 byl vytvořen pakt o vzájemné pomoci se Sovětským svazem, což demokratické Československo lehce diskreditovalo jako zemi koketující s bolševismem.
 
 
Navíc Hitler na vzestupu měl v Československu velmi silného spojence. Sudetoněmeckou stranu (SdP), jejíž význam a síla rostli společně s ním. Navíc díky mnohým třenicím mezi sudetskými Němci a Čechoslováky (například Masakr v Kadani – více se dočtete TADY), zde byla jasně dána velká řevnivost, místy přecházející v zatím dobře maskovanou nenávist. A toho všeho samozřejmě Hitler plánoval využít. Navíc měl v čele (SdP) správné muže na svém místě. Karla Hermana Franka a Konráda Henleina, syna německého úředníka a Češky, který ve chvíli kdy radikální nacistické křídlo SdP vedené K. H. Frankem (pozdějším „katem českého národa) získalo převahu, přísahal Hitlerovi věrnost až za hrob.
 
 
A právě toho dne 24.4.1938 navštívil Henlein Hitlera v Berlíně, aby ho nejen ujistil o své věrnosti s upozorněním, že na oko musí SdP vystupovat jako strana toužící zachovat integritu Československa, aby se nestala terčem represí státní moci. Hitler ho na oplátku ujistil, že v nejbližší době hodlá československou otázku a s ní i odtržení Sudet, definitivně vyřešit. A ani trochu si nevymýšlel. Zároveň mu oznámil, že o celkový úspěch se musí zasloužit i sudeťáci. Hned zkraje tím, že se budou pečlivě připravovat a jako SdP předkládat takové požadavky, které budou pro československou vládu nepřijatelné. Byl si dost dobře vědom, že vyvolat otevřený střet do kterého by se zapojili spojenci Československa jako Francie a Rusko, zatím nemůže riskovat. 
 
 
Ale i přesto se pro případný nouzový scénář již rodil tzv. Fall Grun, tedy německý plán vojenského úderu proti Československu. Díky skutečně mistrovské taktice však tento scénář nemusel být nikdy naplněn. 
 
Henlein se totiž hned dal podle Hitlerových pokynů do práce. Již o měsíc později, svátek měl zrovna jiří se v Karlových Varech konal sjezd SdP, kde v souladu s Hitlerovým plánem předložil tzv. Karlovarský program, což nebylo nic jiného než soubor osmi požadavků na československou vládu, které drze ignorovaly suverenitu státu v níž byli Němci národnostní menšinou. Mezi tyto požadavky mimo jiné patřila třeba úplná rovnoprávnost sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem, vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, či plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru.
 
 
Německý dav opojený vzrůstající silou Německa jim nadšeně tleskal.  Česká vláda v čele s prezidentem Eduardem Benešem již nikoliv. Stejně tak jako československá veřejnost, která svůj postoj demonstrovala na X. všesokolském sletu konaném na začátku července v Praze. Svou sklatbou „Přísaha republice“ Sokolové jasně vyjádřili ochotu postavit se německému tlaku. A pozadu nezůstávali samozřejmě ani komunisti a stejně tak i široká veřejnost. Beneš se však radikálnímu vymezení proti narůstající drzosti národnostní německé menšiny nechtěl vymezit. Stejně tak diplomaticky netoužil krizi prohlubovat. Spoléhal na zabezpečení Československa mezinárodními smlouvami, což se mu do budoucna krutě vymstilo. 
 
 
Krize se totiž podle Hitlerova plánu začínala prohlubovat i bez Benešova přispění a tak byl 3. Srpna do Československa povolán britský  lord Walter Runciman v roli nezávislého pozorovatele a případného parlamentáře, který by mohl německo – český spor urovnat. Válku v Evropě si totiž nikdo nepřál. Kromě Hitlera, samozřejmě, který jí dlouhodobě plánoval a okupace dalšího území a jeho průmyslu bylo jen další fází tohoto plánu. Československo se tak stalo sázkou vysoké politické hry. Hry, která měla pro český národ dopadnout fatálně. Hry, která se stala předehrou k osudnému Mnichovskému diktátu a následovném rozbití první Československé republiky.
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]