ProfilyMNICHOV 1938: 02. Henleinovský pokus o puč

 

 
Vysoká hra o osud Československa byla rozehrána. Sudetoněmecká strana trvala na splnění podmínek Karlovarského programu, světové mocnosti se snažily za každou cenu vyhnout válce a v Sudetech to vřelo.
 
Nicméně prezident Eduard Beneš vzápětí udělal tak, který měl potenciál taktiku henleinovců, potažmo Hitlera, rozmetat. Podmínky Karlovarského sjezdu se zavázal splnit, čímž by k řevnivosti a vyvolávání sporů mezi oběma národnostmi již nebyl pražádný důvod. Tento tah tak vzápětí donutil Hitlera změnit strategii. SdP okamžitě přerušila jednání, vyčkávala vůdcových pokynů a zároveň posilovala pohraničí pašovanými zbraněmi v předtuše možného konfliktu.
 
 
Současně s tím se i plánovala provokační akce, která by případně mohla legalizovat zásah Německa proti českému pohraničí, jako pomoc utiskovaným krajanům. Mimochodem o tomto způsobu již Hitler uvažoval před svou strategií spojenou s Karlovarským programem. Tehdy se již tiše plánoval atentát na německého velvyslance v Praze, který by měl posvětit účel radikálního zásahu Německa proti Československu. 
 
 
Ožehavou situaci nakonec vyřešil sjezd  NSDAP v Norimberku konaný dne na počest anšlusu Rakouska ve dnech 5 až 12. září 1938 během jehož sedmého, posledního dne se Hitler doslova rozvášnil na téma sudetského pohraničí v Československu. Odtut pochází známý výrok, že „Sudety jsou dýkou v německém boku“, Přirovnal sudetské Němce k božím tvorům usurpovaným Československom, jako vždy sklidil ovace s potleskem, ale spolu s tím tentokrát jednoznačně vyslal signál, že sudetští Němci se musí za své připojení k Říši nebát zaplatit třeba vlastní krví. A současně jim potvrdil, že je v tom Říše nenechá. Vůdcův projev byl samozřejmě vysílán rádiem do celé Evropy. V době jeho vysílání se ulice celých Sudet dokonale vylidnily. Prozatím.
 
 
Jasný signál byl vyslyšen a maska předstírané součinnosti s Československým státem definitivně spadla. Plamen odporu byl zažehnut a v pohraničních oblastech se začaly shrocovat tisícové savy se zapálenými pochodněmi. Skandováním protistátních hesel to začalo, výtržnostmi pokračovalo a pak se začínali objevovat první mrtví. Rozvášněný dav, vybičovaný extrémní propagandou se dal do pohybu a začal vyrovnávat dluhy za staré křivdy. 
 
 
Ordnéři zaútočili na policejní stanice, celnice, pošty, či nádraží. V Chebu došlo k vytloukání židovských obchodů, bytů a pogromů na antifašistické obyvatelstvo i z řad občanů německé národnosti. Tamtéž bránili zapálení sociální demokraté s pár revolvery Lidový dům, který se sudetští fašisti pokoušeli dobýt, ze Schwaderbachu (Bublava) v Krušných horách byli čeští četníci násilím zavlečeni do Německa, v Habartově na Sokolovsku Ordnéři zbili a posléze využili jako donucovací prostředek manželku jednoho z četníků, aby dosáhli kapitulace československých mužů zákona, které pak málem umlátili k smrti. Ostatně tento motiv byl použit ve Vávrově filmu Dny zrady, kde ovšem rozvášněný dav kapitulující četníky postřílel. Ve skutečnosti k jednomu z nich naštěstí dorazila pomoc v podobě autobusu plného posil. Přesto se henleinovské běsnění v Habartově řadí k těm nejbrutálnějším z celého puče.
 
 
„Vstoupil jsem do místnosti a spatřil jsem na zemi čtyři mrtvoly. Tři z nich ležely nohama ke mně. Byli to četníci. Paže jednoho, kterému jistě nebylo víc než pětadvacet let, trčela do vzduchu. Ztuhl patrně dříve, než ho sem odnesli. Byl střelen do pravého ucha a měl jednu stranu hlavy úplně rozbitou. Čtvrtá mrtvola ležela na zemi vedle pryčny. Byl také střelen do hlavy. Zranění ostatních mužů jsem neviděl, neboť jsem se rozhlížel po místnosti. Byl tam hrozný nepořádek. V místnosti byly čtyři pryčny a prostěradla jednoho lůžka byla potřísněna krví. Všechna tři okna byla vytlučena a podlaha byla plná střepin. Před jedním z oken byly narovnány knihy, patrně jako barikáda: vedle ležel stůl s ulomenou nohou. Židle v místnosti byly rozbité.“ (Sydney Morrel: Viděl jsem ukřižování)
 
 
Vláda i armáda totiž začala konečně reagovat. Československá armáda byla okamžitě uvedena do stavu pohotovosti. Na několika místech byla pro zklidnění situace dokonce nasazena i obrněná vozidla V jedenácti pohraničních okresech bylo 13. září vyhlášeno stanné právo. Navečer došlo v Chebu u nádraží při snaze provést úředně nařízenou prohlídku v kancelářích SdP v hotelu Viktoria k zabarikádování a následné střelbě členy SdP, později i z vedlejšího hotelu Wenzel. Na české straně byli tři mrtvi a na německé také tři mrtvi. Následujícího dne opět vládl naprostý klid. Široké masy německého obyvatelstva se chovaly pasivně, nejvýš snad vyčkávavě. O nějakém "lidovém povstání" nemohlo být ani řeči. Povstání zůstalo omezeno téměř jen na západní Čechy
 
 
V této situaci vedení SdP přerušilo všechny kontakty s československou vládou a ultimativně žádalo přijetí svých požadavků, které navíc doplnilo o požadavky vznesené A. Hitlerem v norimberském projevu. 14. Března vůdce SdP Konrad Henlein vydává proklamaci „Wir wollen heim ins Reich“ určenou sudetským Němcům, německému lidu a celému světu a vzápětí i s K.H.Frankem a tlupou věrných utíká do Německa a dne 16. září 1938 československá vláda nařídila rozpuštění Sudetoněmecké strany SdP pro její zjevnou protistátní činnost a současně byly mimo zákon postaveny i sudetoněmecké bojůvky.
 
 
Jednání o podmínkách Karlovarského programu tak nebylo nikdy dokončeno. Stejně se jednalo o pouhou záminku vyvolání nepokojů. Pokus o převrat byl sice téměř okamžitě potlačen policií, celníky a armádou, ale Hitler jej interpretoval jako další formu útlaku německé menšiny a této interpretaci Amglie i Francie, ve snaze vyhnout se válce naslouchali. Situace v pohraničí se začala postupně stabilizovat, ale nad Sudety, potažmo celým československom se začala nekompromisně stahovat černá mračna.
 
 
Následující kapitola: MNICHOV 1938 03: Mobilizace!
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]