ProfilyMNICHOV 1938 03: Mobilizace!

 

 
Po nezdařeném pokusu o puč z 12. Září sice většina funkcionářů Sudetoněmecké strany včetně Henleina a K.H.Franka sice uprchla do Německa, nicméně situace, byť byla dočasně pod kontrolou československé vlády, se neuklidnila.
 
Právě naopak. Sudetští uprchlíci byli v Německu okamžitě organizováni do jednotek tzv. Sudetendeutsches Freicorps (tedy něco jako sudetoněmecké domoobrany), kterým velel K.H.Frank akteré měli jediný cíl. Vyvolávat v Československu další rozruch. Po krátkém oddechu tak německo-české pohraničí čekaly další přestřelky a přepady objektů i jednotek státní moci. Německé bojůvky v případě přečíslení československými oddíly účinně využívaly možnosti ústupu na německé území, kde se jim dostávalo všemožné podpory. Poté se opět vracely do Československa a pokračovaly v boji.
 
 
To vše samozřejmě na přímý Hitlerův rozkaz. Podle jeho slov si sudetští Němci museli své území vybojovat a získat si tím své vlastní hrdiny. Současně s tím Hitler jednal s britským ministerským předsedou Chamberlainem na Berghofu, kde Hitler, poukazující na československý teror a desítky mrtvých sudetských Němců, žádal připojení českého pohraničního území k Německu. Chamberlain neměl námitek, upozornil jen na potřebu porady s Francií a na nutnost překonání „praktických potíží“. Osud Československa byl tím téměř zpečetěn.
 
 
To pomalu již docházelo i prezidentovi Benešovi, který se dočkal kritiky od svých francouzských spojenců, na které tak spoléhal. Společně s diplomaticky řečenými výtkami mu bylo doporučeno, aby postupoval v souladu s francouzskými návrhy, jinak by Francie byla nucena přezkoumat svou politiku vůči Československu. Polopaticky řečeno, suverenita československého státu byla totálně v hajzlu. A francouzské návrhy, spojené s anglickými na sebe nenechaly dlouho čekat. 
 
 
19. září vyzvaly vlády Anglie a Francie československou vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než 50% německého obyvatelstva Německu. Československá vláda tento požadavek odmítla a dočkala se ultimata. Na to už zklamaný Beneš odpověděl souhlasně a pohár trpělivosti obyčejného lidu přetekl. Henleinovci již opět začali vystrkovat růžky. Když jde totiž o kejhák, lid na diplomacii a politické kličky z vysoka kašle, Benešova vláda se tak dočkala rozhořčené demonstrace. Lidi požadovaly, aby byl neprodleně svolán parlament a aby byla ustavena vláda skutečné obrany státu. Téhož dne vystoupil na obranu Československa ve Společnosti národů sovětský ministr zahraničí Maxim Litvinov, který podrobil nátlak na ČSR velké kritice. Bylo to sice milé, ale prakticky to nemělo žádný smysl.
 
 
V napjaté krizové situaci samozřejmě nezahálely ani diverzantské jednotky sudeckého Freicorpsu a pohraniční pásmo opět ožilo střelbou zbraní. Sice stále platí rozkaz nevyvolávat rozbroje a nestřílet směrem k německému území, aby na ně nedopadaly české kulky, nicméně četnictvo mnohdy podporované vojáky, se začínají bránit. Chamberlain mezitím hraje dále svou hru, která má zamezit, nebo alespoň odvrátit válku v Evropě, a Hitlerovi jménem Francie a Anglie přislibuje podporu v jeho požadavcích. Ty Hitler podle již osvědčeného scénáře zvyšuje. V opačném případě hrozí svým plánem Grun, tedy přímou vojenskou intervencí.
 
 
Poté nabraly události v Československu rychlý spád. O den později se uskutečnila generální stávka, jejímž výsledkem byl pád Hodžovy a nastolení úřednické vlády vedené generálem Janem Syrovým a dalšího dne, tedy 23. září, noviny, rádia, plakáty a výkřiky na ulicích volají jediné slovo "MOBILIZACE!"  Byť to vypadalo jako spontánní akce, ve skutečnosti se Beneš k mobilizici odhodlal až po tichém souhlasu jak Francie, tak i Anglie. 
 
 
Československo tedy mobilizuje na obhajobu svého práva na život a existenci. 18 ročníků, 1 250 000 mužů doplňuje za 24 hodin stavy pravidelné armády. Rychlost, jakou se armádní stavy téměř okamžitě doplní, je  nevídaná. Lidé mají chuť bojovat a postavit se fašistické rozpínavosti. Jsou připraveni bránit svojí republiku.
 
 
Rázem jsou potlačeny sudeťácké ozbrojené bandy. Obsazuje se pohraniční opevnění. Jeho nedostavěné části se provizorně vyzbrojují a zbojeschopňují. Nekryté části hranice jsou zpevňovány kilometry zákopů, překážek a obranných postavení. Letectvo a protiletadlová obrana jsou ve stavu pohotovosti. Vojáci na hranicích a ve vnitrozemí čekají na první výstřel. Republiku, kterou vyrvali před dvaceti lety Germánům, nikdo bez boje vrátit nehodlá. Nejmoderněji vyzbrojená a vycvičená armáda Evropy vyčkává. A minuty se vlečou jako hodiny, a dny jako roky...
 
 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]