ProfilyHeydrichiáda, temno, teror, korupce.

 

 
„Z hlediska vyššího principu mravního...vražda na tyranu není zločinem!“ Třídní učitel septimy, která je díky tvrdému trestu za klukovinu s pomalováním obrazu zabitého Heydricha o několik studentů chudší, stojí před svou třídou. „I já schvaluji atentát na zastupujícího říšského protektora!“
 
Morální poselství jedné z povídek Karla Drdy, odráží jeden z aspektů nejtemnějších kapitoly českých dějin dvacátého století. Dalším aspektem byl všudypřítomný strach, v nejednom případě vedoucí ke kolaboraci a udavačství. Jiným, otevřený odboj proti fašistické okupaci a je úplně jedno, jestli řízený z Moskvy, nebo Londýna. Protektorát Čechy a Morava, vzniklý jako jeden z důsledků Mnichova 1938 (více o tom ZDE) byl neradostným místem k životu. Není tajemstvím, že právo českého obyvatelstva na „normální“ život bylo limitováno pro fašisty předpokládaným vítězným koncem vály. S ním byl Hitler pevně rozhodnut, že „Čechům předloží směnku,“ jak ujistil svého hlavního muže v okupované Praze K. H. Franka již v roce 1939.
 
 
„Prozřetelnost z nás udělala nepřátele. Krátce řečeno, Češi představují cizí těleso uprostřed německého společenství. Pro oba zde není místo. Jeden musí zmizet.“ (Adolf Hitler)
 
Zdání normálního života prospívajícího efektivního využití pracovních sil, bylo pro válečné potřeby důležité. Ovšem již s příchodem roku 1941, kdy německá tažení zaznamenávala jeden úspěch za druhým a Wehrmacht byl již před branami Moskvy, bylo se třeba zamyslet nad pořádkem v okupovaných zemích. Naplno se rozjel přízrak holocaustu požírající židovské životy po tisících a na pořadu dne bylo rovněž i řešení tzv. České otázky. Hitler měl v jedné věci jasno. Protektorát byl jen dočasným řešením. Češi a Němci nemohou žít rovnoprávně vedle sebe. A nebudou. Pro plánované naplnění měl výtečného kandidáta. Reinharda Heydricha, čerstvě jmenovaného zastupujícího říšského protektora, který svůj nástup do funkce „oslavil“ stanným právem. Prý proto, aby začal uklízet ten český svinčík. A právě tento den, 27. Září 1941, bývá často nazýván „první heydrichiádou“ V Protektorátu bylo třeba dát razantně najevo, kdo je v něm svrchovaným pánem. Stanné právo bylo odvoláno až 19. ledna 1942.
 
 
Pro nejbližší dobu války je třeba jasně Čechům ukázat: ať nás miluješ nebo ne, důležité je, že přinejmenším teď uznáváš, že by pro tebe bylo jen škodlivé, kdybys vyvolal povstání anebo kladl odpor. To je taktika a linie, kterou, musíme v tomto okamžiku sledovat. Ty lidi nezískáme, to nechceme, a ani by se nám to nepodařilo. Budeme jen prakticky všem vysvětlovat, že pro Čecha je nejpříznivější, když v tomto okamžiku hodně pracuje. (Reinhard Heidrych)
 
Protiněmecké nálady se společně se sílícím ilegálním odbojem dají potlačit snadno. Krutými represemi. Činovníci Sokola, vůdci odbojových skupin, jakkoliv nepřátelsky smýšlející civilisté, ti všichni byli okamžitě v masovém měřítku zatčeni a mnohdy bez soudu popraveni. Ale nebyl to jen odboj, na který se Heydrich ve své politice zaměřil. Jeho zdecimování bylo ostaqtně otázkou pár týdnů. Vedle vlastenců se na popravišti ocitli i keťasové, podloudníci a rolníci porážející načerno dobytek, již nesli hlavní vinu za špatné zásobování obyvatelstva. 169 ze 404 rozsudků smrti vynesenými stannými soudy patřilo právě jim. Společně s tím Heydrich nabídl mnohému Čecháčkovi prostor pro korupci, ve formě udavačství, kterou nejeden „Čech“ s chutí využil. Přes odbory se zase snažil působit na dělníky, kterým nejen přislíbil, ale velkoryse rozdal mnohé úlevy. Byl si dobře vědom, že spokojený dělník je produktivnější. Později bylo toto jeho taktické a ekonomické (je třeba přiznat, že i úspěšné) konání označováno jako metoda cukru a biče. Holá pravda však je, že Heydrich tímto sledoval své zájmy, potažmo zájmy Říše a Londýn byl jeho úspěchy nemile zaskočen. I díky tomu se stal pro exilovou vládu jedním z nejnebezpečnějších, které je třeba zlikvidovat.
 
 
„Máme doma hodně kolaborantů a náš průmysl je největším a nejhorlivějším dodavatelem zbraní do Německa. S tím je potřeba něco rychle udělat!“ (Jaromír Smutný, důvěrník prezidenta Beneše)
 
Atentát na zastupujícího říšského protektora uvrhl celý protektorát do bezbřehého teroru. (více o atentátu se dočtete ZDE) Němci se chtěli mstít. Odboj Čechů se vymezil v jedné konkrétní akci, která zabolela. A pro Němce bylo v tu chvíli životně důležité, razantně odpovědět. Aby neztratili tvář a současně tím nejdrsnějším způsobem ukázali, že v okupovaných zemích odpor nestrpí. S atentátem, tedy bezprostředně po jeho vykonání, se tedy začala tzv. druhá Heychriáda, tedy masové represe jako odveta za vzdor spojený s útokem na Reinharda Heydricha, který svým zraněním za pár dní podlehl. Tento čin byl kvůli svým drsným následkům později velice kritizován východem a komunistickou propagandou (více se o tom dočtete ZDE)jako zbytečný akt, který zavinil smrt mnoha nevinných obětí, což na první pohled tak může skutečně působit. Pravdou však rovněž je, že tento akt odboje, se stal nejvýznamnějším odbojovým činem v okupované Evropě a měl dokonce takový ohlas, že nejen Británie a Francie, ale i tehdejší spojenec hitlerovského Německa Itálie odvolaly své podpisy pod Mnichovským diktátem. Současně přispěl k tomu, že Britové definitivně uznali Edvarda Beneše za legitimní hlavu Československa.¨
 
 
Po dvouletých zkušenostech se rozhodně ukázalo, že dosazení silné říšské ústřední moci, podřízené pouze Vůdci, je pro české oblasti naprosto správné.(K.H.Frank)
 
A začal teror. Krutý teror. Okamžitě bylo vyhlášeno stanné právo a začalo se s masivním zatýkáním. Jistý si nemohl být nikdo. Hlavně ti, kteří měli shodná jména s atentátníky (Gabčík Kubiš), byť jinak s nimi neměli (kromě příjmení) nic společného. Německá pomsta se nezastavila před ničím. Ani před nízkým věkem. Nejednou se stalo, že byl zastřelen chlapec mladší 17 let. Popravy bez řádného soudu, likvidace celých rodin a každodenní vyhláška se jmény popravených, což mělo fungovat jako psychologický strašák a účinný nástroj ke každodenní depresi. Každý si měl uvědomit, že zítra může být na vyhlášce jeho jméno. A v té době stačilo málo. Třeba stará zášť, spojená s udáním, znějícím „Schvaloval atentát!“ Důvody a hlavně důkazy byly pak bezpředmětné. Byla jen smrt. Mnozí si takto vyřídili své účty. Mnozí se stali obětí nedorozumění. A mnozí byli jen ve špatnou dobu na špatném místě. Kobyliskou střelnici sloužící jako popraviště poznalo v té době mnoho vlastenců, stejně jako nevinných civilistů. Mezi nimi i bývalý předseda vlády generál Alois Eliáš. Ten byl na přímý rozkaz K.H.Franka popraven den poté, co byli v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje zabiti atentátníci. Ano, cesta k nim vedla rovněž přes udání.
 
 
Bylo to strašné, když přišli a pažbami pušek vyráželi dveře, noc opravdové hrůzy. V každém okně bylo vidět světlo, ačkoliv normálně by všude byla tma, protože se vypínala elektřina. Nahnali nás do budovy školy. Staré ženy a děti plakaly, když je uprostřed noci vzbudili. Ráno nás odvezli ve dvou nákladních autech. Byla to noc." (Anna Nešporová, pamětník z Lidic) 
 
S temným obdobím Heydrichiády samozřejmě souvisí i takové barbarské činy jako vypálení Lidic (více se dočtete ZDE), stejně jako pozdější likvidace Ležáků (více se dočtete ZDE). Němci začali brát represe skutečně vážně, K.H.Frank si vysloužil přezdívku Kat českého národa a Heydrichova ekonomická kouzla pozbyla platnosti. Protektorát se ocitl v depresi, všudypřítomného strachu a paranoie.  Mnozí před příchodem gestapa spáchali sebevraždu. Jiní  poznali gestapácké výslechové metody a nakonec skončili v koncentračních táborech. Lidé ve strachu z možného podezření a před kontrolami policejních hlídek ničili všechno, co připomínalo první republiku (knihy, fotografie, obrazy, plakáty, časopisy, kroje a různé úřední, spolkové i rodinné dokumenty). Většina kronikářů zničila náhradní kroniky, které po odevzdání oficiálních kronik do archivu vedla. Samozřejmě, našli se i tací, kteří na tom profitovali. Gestapo mělo v té době velice rozvětvenou síť profesionálních udavačů a objevili se i případy, že byl za peníze udán úplně nevinný člověk. Ne, nic neudělal, jen sloužil jako nástroj přivýdělku. Heydrichiádu kromě stovek jiných nepřežil ani český dramatik a spisovatel Vladislav Vančura, či česká známá feministka Františka Plamínková, která v jednom se svých dopisů Hitlerovi, vůdce přímo obvinila ze lží a nespravedlivosti.
 
 
„Lež mívá sice krátké nohy, ale někdy až nebezpečně dlouhé ruce a ke svým nohám bývá lhostejná.“ (Edvard Beneš)
 
3. července byli povinni všichni starostové účastnit se shromáždění v pražské Lucerně a manifestace na Václavském náměstí, kde museli přísahat věrnost Říši a odsoudit atentát na Heydricha. Večer, v ten samý den, bylo stanné právo zrušeno. Teror zůstal. Spolu se záminkou „schvalování atentátu“, což se stalo hrdelním zločinem. Represivní okupační moc nehodlala polevit, na pražském Pankráci začala fungovat nechvalně známá „sekerárna“ (více se dočtete ZDE) a život v Protektorátu již zůstal až do konce poznamenaný strachem o život. Což se pochopitelně projevilo po konci války s další kontroverzní kapitolou českých dějin, spojenou s poválečným odsunem Němců. (Více se dočtete ZDE). Ten byl rámcován lidovými soudy, popravami kolaborantů i údajných kolaborantů, kdy se z minulých sviní stávali hrdinní aktivní odbojáři, zatímco mnozí, třeba i nevinní na základě omylů a udání umírali. Frank byl vydán do českých rukou a jeho poprava byla téměř veřejnou šou (více se dočtete ZDE). Ale to už je jiná tristní kapitola dějin naší země, v níž se odráží povaha mnohého z nás.
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]