ProfilyJindřich Šimon Baar (7.21869 – 24.10.1925)

 

 
Český katolický kněz, básník a spisovatel, představitel realismu, tzv. venkovské prózy a Katolické moderny pocházel ze starého selského rodu, narodil se v Klenčí pod Čechovem.
 
J. Š. Baar studoval gymnázium v Domažlicích, poté teologii v Praze. Chtěl studovat filozofii, ale  vzhledem ke špatné finanční situaci rodiny vstoupil roku na pražskou bohosloveckou fakultu, kde přispíval do studentských časopisů. Roku 1892 byl vysvěcen na kněze.
Jako duchovní působil na několika místech v Čechách, například v Přijde, Spáleném Poříčí, Stochově a Úněticích.   Roku 1899 byl jmenován farářem v Klobukách u Slaného, ale po deseti letech se vrátil jako farář do Ořechu u Prahy.
 
V 90. letech 19. století se Baar připojil k hnutí Katolické moderny a pravidelně přispíval do časopisu Nový život. Podnikl několik cest po Čechách a střední Evropě. Jako kněz usiloval o reformu církevních řádů. Bohužel bezúspěšně. 
 
První okruh povídek a románů se zabýval osudy reformních kněží a údělu farských hospodyň. Ve své prvotině „Cestou křížovou“ (1900) popisuje trpkou zkušenost reformního kněze, končícího díky nepochopení svých farníků i nadřízených na okraji společnosti, v románu „Farská panička“ (1906) a v prózách povídkového souboru „Farské historky“ (1908) se pak Baar zabývá především nejistým postavením farských hospodyň.   
 
Ve svém dalším období popisoval hlavně život obyčejných venkovských lidí na Chodsku, jeho tradice, myšlení a zvyky.. Ve svých prózách zdůrazňuje hlavně mravní hodnoty patriarchálního venkovského života. Jeho stěžejním a nejznámějším dílem je Jan Cimbura, román o jihočeském sedlákovi nadanému silou, moudrostí a spravedlností. Dílo je značně idealizováno.
 
Baarova prozaická tvorba, vrcholí pak ve dvacátých letech 20. století románovou trilogií „Paní komisarka“ (1923), tato je postavena na reálné postavě Boženy Němcové, „Osmačtyřicát níci“ (1924) a„Lůsy“ (1925) – dějová osa tohoto široce založeného obrazu každodenního života obyvatel chodského venkova před rokem 1848 je založena na boji prostých sedláků za stará práva a majetek
 
Jako ukázka jeho povídkové prózy by mohla posloužit třeba povídka „Pro kravičku“ z roku 1905, která zachycuje těžkou práci mladých manželů, kteří si v Německu na stavbě chtějí vydělat tolik, aby si mohli koupit krávu – hlavní zdroj obživy. To se jim podaří, ale kráva zahyne. Oba manželé to považují za největší životní prohru.
 
V letech 1918-1921 byl předsedou Jednoty katolického duchovenstva. Roku 1919 odešel do důchodu a žil ve své rodné vsi až do své smrti.
 
Po jeho smrti v Klenčí zřídili Muzeum Jindřicha Šimona Baara. Nedaleko od Klenčí, v malé vsi Výhledy, mu byl zřízen památník se sochou v nadživotní velikosti. 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]