ProfilyEmil Holub (7.10.1847 – 21.2.1902)

 

.
 
Emil Holub, který proslul jako český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf v Africe se narodil 7. října 1847 v rodině lékaře ve východočeských Holicích. Díky otci intenzívně poznával přírodu, zabýval se problematikou přírodovědných sběrů, zpracováním získaných druhů hmyzu, ptáků a dalších zvířat, především jejich preparací. Což se mu v jeho pozdější životní dráze stalo velice užitečným.
 
Po absolvování gymnázia v Žatci v r. 1866 zahájil vysokoškolské studium na lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V únoru roku 1872 ukončil studium a získal titul doktor medicíny.
 
V květnu roku 1872 se Emil Holub, díky podpoře mecenáše českých cestovatelů vlastence Vojty Náprstka a s vypůjčenými penězi z holické záložny vydal na vytouženou cestu. 18. května odjel do Kapského města. První Holubův pobyt v Africe trval více jak sedm let. Během této doby uskutečnil tři průzkumné výpravy na území Transvaalu a Kapska, poznal tok řeky Zambezi a její okolí. Prováděl především klimatická měření, navštívil a popsal Viktoriiny vodopády, zabýval se sběry přírodnin a etnografického materiálu různých afrických kmenů.
 
Do Evropy se Holub vrátil v roce 1879 a přivezl s sebou řadu zajímavých sbírkových předmětů. Díky zkušenostem z Afriky se mohl zaměřit na přednáškovou činnost. Přednášel nejen na území Čech, ale i v dalších částech Rakouska-Uherska. Společně s tím napsal řadu článků líčících různé aspekty jeho afrického pobytu, stejně jako svůj první cestopis Sedm let v jižní Africe, který vyšel v roce 1881.
 
I přes fakt, že se ve Vídni se seznámil s Růženou Hofovou, kterou si 2. listopadu 1883 vzal za ženu se intenzivně připravoval na další cestu do jižní Afriky. Odtud chtěl pokračovat napříč celým africkým kontinentem, až do Káhiry. Touha po dobrodružství byla tak silnějším magnetem, než poklid a bezpečí rodinného krbu. Podařilo se mu získat podporu veřejnosti a císařského dvora. Připravil trasu výpravy a získal další společníky, celkem šest mužů, bývalých vojáků.
 
Výprava, i s Holubovou manželkou Růženou, vyplula z Evropy 22. listopadu 1883 a přibližně za měsíc dorazila do Kapského Města. Odtud vydali do afrického vnitrozemí. Postupně získávali cenné sběry přírodovědné, etnografické, včetně vzácných křováckých rytin. Na začátku roku 1886 zemřeli dva členové výpravy na malárii. Třetího Holubova společníka donutily zdravotních důvody vrátit se do Evropy. Problémy, které je pronásledovaly se však stupňovaly a vyvrcholily střetem s bojovným kmenem Mašukulumbů. Při přepadení tábora, kde se se zbraní v ruce postavila divochům i Holubova žena, zahynul další člen výpravy. Zbytku skupiny se podařilo uprchnout, což mělo za následek ztrátu mnohých exponátů a Holubových deníků z cesty. Po zotavení a získání další podpory z vlasti, se výprava vydala na zpáteční cestu do Evropy, kam dorazila v září roku 1887.
 
Po návratu do Evropy Holub opět intenzivně psal a přednášel a vydal cestopis Druhá cesta po jižní Africe. V roce 1891 otevřel ve Vídni velkou výstavu, jež byla následující rok přesunuta do Prahy (k převozu bylo potřeba 174 železničních vagonů). Po jejím skončení Holub nabídl všechny exponáty Národnímu muzeu, které je odmítlo, a tak je cestovatel rozdal. 
 
Holubovy výzkumy budily respekt ve vědeckých i společenských kruzích. Získal četná ocenění a vyznamenaní za svá pozorování, sběry a popis jihoafrické přírody i života místních domorodců od četných představitelů států, vědeckých společností a institucí.
 
V letech 1893-1894 pobýval Holub v Americe, kde přednášel a kde se mu dostalo asi většího uznání než doma. Plánovanou třetí výpravu do Afriky už kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu Emil Holub neuskutečnil. Na sklonku života trpěl hmotnou nouzí, zemřel 21. února 1902 ve Vídni ve čtyřiapadesáti letech na následky malárie a byl pohřben na čestném oddělení vídeňského hřbitova. Jeho žena zemřela v roce 1958 v 93 letech.
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]