ProfilyTomáš Garrigue Masaryk (7.3.1850-14.9.1937)

 

 
Tomáš Jan Masaryk se narodil jako syn matky německé národnosti a negramotného kočího, kteří pracovali ve službě na slováckém statku, což mu velkolepé vyhlídky do budoucna neslibovalo. Spíše naopak. Učil se zámečníkem i kovářem, nicméně později nachází smysl svého života ve studiu na brněnském gymnáziu. Díky faktu že pochází z chudých poměrů, musí si na studia přivydělávat sám, převážně doučováním.
 
Od 15 let se živil sám jako domácí učitel dětí bohatých rodičů, díky jejichž mecenášství mu plynul nemalý prospěch. Jeho studium na gymnáziu podporovala . rodina policejního ředitele Antona Le Monniera, po Antonově smrti začal vyučovat syna  generálního rady Anglo-rakouské banky Rudolfa Schlessingera. Odměnou za úspěšnou maturitu ke kterého jej dovedl byla cesta po Itálii a roční pobyt na univerzitě v Lipsku. Zde se Masaryk seznámil s Charlottou Garrigue, dcerou newyorského podnikatele. S ní se pak, při své první cestě do Spojených států amerických, 15. března roku 1878 žení, zároveň připojuje její dívčí příjmení ke svému a od této chvíle se pak představuje jako Tomáš Garrigue Masaryk. 
 
O rok později Masaryk habiltuje spisem „Sebevražda jako hromadný společenský jev moderní civilizace“ - následně pak sedm semestrů přednáší na Vídeňské univerzitě jako soukromý docent. Ovšem ani v těchto chvílích vzestupu, kdy poloviční Němec se slováckým otcem a americkou manželkou působící hlavně v zahraničí nic nenapovídá tomu, že se stane v budoucnosti modlou českého národa.
 
První náznaky lze vysledovat až v dalším roce, kdy Masaryk začíná vyučovat na nové české univerzitě v Praze, kde roku 1883 zakládá měsíčník „Athenaeum“, časopis věnovaný kritickému pohledu a zkoumání české kultury a vědy. Skupinka vzdělanců kolem Masarykova časopisu třeba odhaluje, že údajně staré rukopisy, zelenohorský a královédvorský, mající dokládat ranou vyspělost středověké české kultury, jsou pouhými novodobými padělky.
 
V roce 1891 je Tomáš Garrigue Masaryk zvolen do vídeňského parlamentu jako poslanec za mladočeskou stranu, k níž se připojuje jako člen skupiny tzv. „realistů“ – v roce 1983 se pak poslanec Masaryk svého mandátu vzdává, důvodem je jeho nespokojenost s planým radikalismem mladočechů a s jejich vnitrostranickými půtkami.
 
Masaryk na Češích odsuzoval omezený rozhled a okruh zájmů. Příčil se mu český nacionalismus a vystupoval proti názorům, které vnímal jako antisemitské. V letech 1899 – 1900 v období antisemitských nálad v českých zemích vede Masaryk kampaň proti rasovým předsudkům a současně zakládá novou nicméně neúspěšnou politickou stranu, Českou stranu lidovou (realistickou), která kladle důraz na etiku, vzdělání a systematickou práci.
 
Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.  Ta se později přejmenovává na realistickou a díky podpoře sociálních demokratů se Masaryk jako její poslanec dostává roku 1907 opět do vídeňského parlamentu. Kde zůstává poslancem až do začátku první světové války. Ještě před ní Masaryk velmi ostře kritizuje zahraniční politiku Rakouska-Uherska, zejména po anexi Bosny a Hercegoviny a uzavření aliance s Německem,
 
Když se rozhoří boje válečného konfliktu, který rychle přerostl ve světový, emigruje Masarik společně s Edvardem Benešem do Paříže, kde společně s M. R. Štefánikem zakládají Československou národní radu. V Rusku a Francii pak Masaryk pomáhá formovat československé vojenské jednotky. Ve vybudování silných zahraničních jednotek budoucího státu viděl další prostředek k jeho etablování. Po únorové revoluci přesídlil do Ruska, kde dal rozhodující podnět k sestavení dalších samostatných legií z českých a slovenských přeběhlíků, zajatců i Čechoslováků žijících na Rusi. Po Zborovské bitvě (2. července 1917) vybudoval do konce roku 1917 více než padesátitisícovou armádu. 
 
V Americe organizuje velkou přesvědčovací kampaň mezi americkými Čechy a Slováky na podporu samostatného státu. Jeho vize začínají nabývat konkrétních rozměrů. Masaryk jednal s diplomaty řady zemí o užitečnosti nového samostatného Československého státu, organizoval zpravodajství, psal do novin a přednášel. Jeho snahy byly nakonec v poválečném období, kdy se lámal chleba a po válce přepisovaly hranice, korunována úspěchem.
 
Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát a Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem. 
 
Masaryk představoval světu jeden z moderních a vyspělých států meziválečné Evropy. Pokud jeho síly dovolily, přispíval i k jeho dalšímu rozvoji. V Benešovi měl ideálního ministra zahraničí. Další spojenec Štefánik, ministr obrany, zahynul v květnu 1919, když se jeho letoun za války s Maďary za nejasných okolností zřítil. Rašín, ministr financí, Masarykův někdejší protivník ale nyní spolehlivý spojenec, předčasně zemřel 1923 na následky atentátu a ve stejném roce zemřela i Masarykova žena Charlotta Garrigue. Ve Švehlovi (agrární strana), předsedovi vlády, měl dalšího spojence. Ale Kramář (Národně demokratická strana), se stal novým politickým odpůrcem, i když zůstali osobními přáteli.
 
14. prosince roku 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů abdikuje z funkce prezidenta a18. prosince je novým prezidentem zvolen E. Beneš.
 
Masaryk byl označen za „Prezidenta Osvoboditele“ a ještě za jeho života a prezidentování, k jeho osmdesátým narozeninám 7.3.1930, se národní shromáždění usneslo na zákoně „Masaryk se zasloužil o stát“. Když T. G. Masaryk 14. září 1937 po zánětu plic zemřel, zemřel pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority. 
 
Státní pohřeb se konal v úterý 21. září 1937 za zvuku "Svatováclavského chorálu" z Plečnikovy sloupové síně Pražského hradu a končil po více než devíti hodinách za modlitby "Otčenáš" uložením do hrobu na Lánském hřbitově. 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]