ProfilyFerdinand Peroutka

 

20 dubna 1978 zemřel v New Yorku Ferdinand Peroutka.

Ferdinand Peroutka (6. února 1895 – 20. dubna 1978) je právem pokládán za nejvýznamnějšího českého představitele demokratické žurnalistiky. Šlo o muže vzdělaného, kulturního, který nevystupoval pouze jako novinář, ale také jako spisovatel a dramatik.

 

 

Narodil se v Praze, studoval gymnázium, ale krátce před jeho ukončením studia zanechala a stal se výtvarným redaktorem časopisu Čas. Nehodlal nastoupit do armády Rakouska-Uherska a tak se nějaký čas ukrýval na rakouském a německém území, dokud nedosáhl zproštění vojenské služby ze zdravotních důvodů.

Peroutka se od samého počátku svého působení na žurnalistické a umělecké vymezoval jako přívrženec demokracie a československé státnosti. Své postoje dával jednoznačně najevo, byl příznivcem masarykovského stylu politiku. Patřil mezi skupinu tzv. „pátečníků“, kteří se v tento den setkávali na debatách o kultuře a veřejných záležitostech s prezidentem T.G. Masarykem, přátelil se s Karlem Čapkem, jehož umělecké a politické názory mu byly blízké.

 

Novinářskou kariéru zahájil Peroutka v roce 1919 jako redaktor časopisu Tribuna, kde byl až do roku 1924. Poté přešel do Přítomnosti, již vedl jako šéfredaktor až do roku 1938. Současně s tím byl ve stejném období politickým komentátorem Lidových novin.

 

Život této významné osobnosti nebyl jednoduchý, události po okupaci Československa fašisty jej vytrhly od tvůrčí činnosti až na samé dno utrpení, protože byl uvězněn v nacistických koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, a to až do konce války. V období od roku 1945 do roku 1948 se vrátil ke své práci v Československu. Stal se šéfredaktorem Svobodných novin revue Dnešek. V tomto období se angažoval také politicky. Zasedl v Prozatímním Národním shromáždění (1945 – 1946) za Československou stranu národně socialistickou. Nicméně po převratu v únoru 1948 mu bylo jasné, že ve státě vedeném komunistickou mocí by nemohl důstojně žít a již vůbec ne projevovat své názory a tak v roce 1948 emigroval do Anglie, odkud posléze odešel do Spojených států amerických.

 

Ani v exilu Peroutka nezapomněl na své poslání šířit demokratické myšlenky a pomáhal udržovat jejich život prostřednictvím rozhlasové stanice Svobodná Evropa, kde stal vedoucím československého oddělení v létech 1951 – 1961. V roce 1949 sepsal ustavující deklaraci Rady svobodného Československa, jíž byl rovněž členem. V roce 1995, u příležitosti stého výročí jeho narození, byla zřízena Cena Ferdinanda Peroutky, oceňující vynikající české novináře.

 

Peroutka napsal řadu děl, z nichž mezi nejvýznamnější patří Budování státu (1933 – 1936), jež, ač nedokončené, mapuje vznik samostatného Československa. Dále je třeba zmínit jeho fejetony z roku 1922 ( Z deníku žurnalistova), knihu Byl Edvard Beneš vinen? , prózu Pozdější život Panny (1980) vycházející ze života Johanky z Arku a divadelní hru Šťastlivec Sula.

více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]