ProfilyNapoleon Bonaparte (15.8. 1769 - 5.5. 1821)

alt

                                                                      

Jen málokdy dneska neví, že tento budoucí monarcha a prototyp vojenského diktátora se narodil na Korsice. Od devíti let však žil v pevninské Francii.
 
Když mu v jeho 16 letech zemřel otec, přerušil studia a vstoupil do armády, na což ho ostatně již předtím připravily vojenské školy.  Napoleon se svým okolím „válčil“ již od svého dětství. Zpočátku Francouze nesnášel kvůli anexi Korsiky a mimo jiné pro žerty spolužáků ohledně jeho nedostatků ve francouzštině. Na jejich posměšky odpovídal hněvem a agresí stejně jako ve vztazích se svými sourozenci . Někdy historici mluví o zajímavé paralele mezi Bonapartem a Adolfem Hitlerem, jelikož oba se stali válečnými diktátory „v cizině“.   
 
V mládí projevoval silné sympatie s idejemi osvícenství, ale jako příslušník aristokracie (byť nižší) a individualista cvičený k obraně vlasti, si rovnostářské ideje patrně vykládal po svém, jak o tom svědčil jeho pozdější život. Za levicové vlády jakobínů´se ovšem rychle stal vysoce ceněným a důstojníkem. Díky vítězství u pevnosti Toulán a potlačení roajalistického povstání v Paříži se rychle z podporučíka vyšvihnul na divizního generála. Francii hrdě hájil i po změně režimů a nastolení buržoazního Direktoria. Napoleon dokázal ze své pozice stabilizovat poměry v revoluční Francii a uměl jí chránit před většinou nepřátel, zejména Rakouskem, jehož síly ničil coby velitel armády původně usazené v Itálii. Avšak Anglie zůstávala po celou kariéru Korsického generála nepřekousnutelným soustem. Byl to on sám, kdo nakonec zavrhl námořní invazi na britské břehy a místo toho se v roce 1798 rozhodl zaútočit na državy londýnské koruny v Egyptě. Kdyby se rozhodl jinak, kdo ví – možná by se dokázal Angličanům pomstít za počátek stoleté války….
 
Napoleon ovšem v Egyptě ztratil většinu svých sil, stejně jako Direktorium ztrácelo na své síle a podpoře u lidu. Napoleon souhlasil s podvratným plánem direktora Sieyése a svojí vojenskou posádkou nakonec obsadil tehdejší francouzský parlament. Skoro po vzoru Julia Caesara se Napoleon stal jedním ze tří konzulů… Ovšem tím nejmocnějším a de facto monarchou Francie. Formálního rozdílu mezi republikánským a monarchistickým zřízením se vzdal roku 1804, kdy se za pomocí plebiscitu nechal jmenovat císařem.
 
Toto postavení Napoleon udržel až do roku 1814. Abdikovat ho přinutili jeho vlastní maršálové poté, co francouzská vojska (po tzv. „Ruské kampani“) byla tísněna nepřáteli až téměř u Paříže. Byl internován na ostrově Elba, odkud ovšem po roce uprchl a opět obsadil Paříž. Tento návrat na císařský trůn trval ovšem pouhých sto dnů a skončil neslavnou poslední bitvou, která se stala příslovečnou. Nejeden z nás jistě použil rčení, že to bylo jeho (nebo někoho jiného) „Waterloo“. Bývalý císař se pak ocitl v internaci na ostrově Svatá Helena a zde ve věku 51 let zemřel, přičemž se dlouho spekulovalo o tom, že ho jeho věznitelé otrávili. 
 
Napoleon Bonaparte byl velká postava světových dějin, válečník srovnatelný s Alexandrem Makedonským, Hanibalem či Caesarem. Jakkoliv stál v čele francouzských porevolučních sil, vystupoval spíše jako despota a diktátor, jemuž nejvíc záleželo na osobním prospěchu, slávě a bohatství. Přesto jeho éra znamenala rozvoj občanského státu ve Francii a vytvořila mnoho důležitých podmínek pro tento model vlády v dalších zemích. Z takových záležitostí zde jmenujme Občanský zákoník (Code civil) z roku 1804 vzniklý z jeho popudu. Napoleon vybojoval na šedesát bitev, z velké většiny vítězných. Mezi ně se řadí i ta na našem území, u Slavkova (původně Austerlitz), slavná "bitva tří císařů". Dá se říci, že podobně jako pozdější válečník Adolf Hitler i Napoleon prohospodařil svůj kapitál expanze útokem na Rusko.  
 
Text: Jiří Kábrt 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]