ProfilyKarel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11.1378)

 

alt
 
Český král a římský císař Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze.
 
Pokřtěn byl ovšem jménem Václav. Za života se mu dostalo mnoho cti a byl ozdoben několika velice důležitými úřady. Vedle již zmiňovaných titulů v čele českého státu (zde šlo o jedenáctého krále Karla I.) a císaře římského byl králem lombardským, arelatským králem, markrabětem moravským a hrabětem lucemburským.  
 
Karel IV. byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Je tedy Lucemburk, ale po matce též dědic rodu Přemyslovců. Vychován byl na dvoře francouzských králů a zde také získal nevěstu – první ze svých čtyř žen, Blanku z Alois. 
 
Ale do té doby ještě Karel (vlastně Václav) zažil mnoho zajímavých příhod spjatých s dějinami naší země. Například nejdříve žil na hradu Křivoklát, protože hrad v Praze byl po požáru v nedobrém stavu a proto takřka neobyvatelný. Navíc v zemi probíhaly nepokoje, které musel řešit jeho otec Jan Lucemburský tvrdou rukou. Uvěznil Jindřicha z Lipé, který zatoužil po královské koruně a propustil ho až po složitých diplomatických jednání. Pak se budoucí král přestěhoval na hrad Loket, kde by nakonec i vězněn, aby ho šlechta neosadila na trůn místo Jana. Roku 1323 dorazil Václav do Paříže, byl tam biřmován a od té doby má jméno změněno na známé Karel. 
 
Rozhodující pro další život tohoto muže byl rok 1347, kdy v bitvě u Kresčaku padl jeho otec Jan Lucemburský a on sám byl raněn. Téhož roku byl korunován českým králem a o roku 1355 získal i korunu daleko cennější, stal se císařem římským. 
 
Karel IV. byl jedním z nejvýznamnějších českých panovníků. Za své vlády se snažil o hospodářský, politický i kulturní rozvoj Čech, což se mu více než dařilo. Zveleboval hlavní město království a říše, Prahu, kde například založil celé nové město – Nové město pražské. Významným počinem tohoto muže bylo rovněž udělení imunity univerzitě (1348) , což se mylně pokládá za založení této školy, jež zahájila svoji činnost rok předtím na popud papeže Klementa VI. Karel IV. organizoval v Praze i stavitelskou činnost – roku 1357 nechal položit základní kámen nového mostu, nyní zvaného Karlova. Král založil i hrad Karlštejn a určil jej jako pokladnici říšských klenotů. 
Karel IV. měl péči i o ekonomiku země, dohlížel na zemědělskou politiku (vinohradnictví) a jeho přemýšlení neunikly ani takové záležitosti, jako byla hodnota české měny. Podobně jako jiní silní panovníci měl problémy s představiteli vyšší šlechty, kteří nechtěli, aby král příliš vstupoval do jejich (údajných) suverénních práv ohledně majetku a poddanými na ovládaných územích. 
 
Karel IV. byl v pohřební řeči Vojtěcha Raňkůva z Ježova nazván Otcem vlasti a toto označení se u jeho jména (dodejme oprávněně) používá dodnes.   
 
Text: Jiří Kábrt
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]