ProfilyJosef Václav Myslbek (20.6. 1848 – 2.6. 1922)

alt

J.V. Myslbek je zakladatelem českého moderního sochařství, patří mezi představitele monumentálního sochařského realismu. 
 
Myslbekova umělecká dráha je spojena s jeho rodištěm – Prahou. Sochařství se započal vyučovat v dílně sochaře Václava Levého, po smrti tohoto muže začíná studovat v roce 1870 na Akademii výtvarného umění. Je příznačné, že tento muž je zakladatelem sochařské sekce AVU, která toto oddělení doposud neměla. 
 
Myslebek žil a pracoval v Praze, pouze v letech 1872 – 1873 toto město opouští za účelem studijního pobytu v německých Drážďanech. V roce 1878 navštívil Paříž, zde se seznámil s klasicistickým sochařství ve světoznámém Louvru. Po návratu z Drážďan se Myslbek žení s Karolínou. Za život s ní měl celkem 8 dětí, ale většina z nich zemřela již v nízkém věku.  
 
Rok 1885 je rokem jeho profesury na Umělecko-průmyslové škole v Praze, příští rok přechází na Akademii výtvarného umění, kde působí až do roku 1919, kdy odchází na odpočinek. 
 
J.V. Myslbek patří mezi „Generaci českého Národního divadla“, jak se říká umělcům ovlivněných výzdobou tohoto svatostánku české Thálie. Stal se tak na celý život přítelem Václava Brožíka a  Vojtěcha Hynaise, dalších velkých českých výtvarných umělců té doby. Jeho výtvarný pohled na svět ovlivnil dále významně rovněž Josef Mánes. 
Dílo tohoto muže bylo ovlivněno klasicismem, novorenesancí, antikou a rovněž secesí. Dílo Myslbeka dělíme na idealizovanou a realistickou. V idealistické části práce Myslbek zachycuje postavy z dávné (mýtické) minulosti českého národa (např. Záboj a Slavoj), z díla realistického (monumentálního) realismu je třeba připomenout hlavně jezdeckou sochu svatého Václava umístěnou na Václavském náměstí v Praze, která rovněž představuje vrchol jeho tvorby. 
Myslbek tvořil i portréty na náhrobky a vypracovával jejich celkové návrhy, pracoval i na medailích. Mezi žáky tohoto nestora českých sochařů patří i takoví významní umělci, jako byl Břetislav Benda, Josef Mařatka, Otakar Španiel, Jan Štursa. 
 
Josef Václav Myslbek zemřel v Praze a je po právu pohřben na vyšehradském Slavíně. 
 
 
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]