ProfilyJozef Tiso (13.10.1887 – 18.4.1947)

 

 
„Bylo by to vypadalo ještě hůř, kdybychom se nebyli od nich včas očistili. A udělali jsem to podle příkazu Božího: Slováku, shoď, zbav se svého škůdce.“  (Jozef Tiso, 16.8.1942 o Židech)
 
13. října 1887 se narodil v rodině řezníka ve Velké Bytči. Postupem času mu rodiče nadělili ještě šest sourozenců. Jozef odjíždí studovat na gymnázium do Žiliny, kde si od početné rodiny trochu odpočine. Po ukončení gymnázia se věnuje studiím v nitranském semináři, kde se stává jedním z nejlepších studentů a je vyslán na studia do Vídně
 
1910 – absolvuje vídeňskou teologickou školu a začíná pracovat jako vojenský kněz, s čímž souviselo i jeho časté cestování po Slovenských městech
 
1915 – stává se ředitelem Teologického semináře v Nitře a zároveň vyučuje na místním gymnáziu
 
1918 - stává se členem Slovenské lidové strany založené Andrejem Hlinkou, která požadovala autonomní Slovensko
 
1920 – stává se biskupským tajemníkem v Nitře
 
1921 – získává titul Monsignore a nižší hodnost tajného papežského komorníka
 
1925 – Slovenská lidová strana se přejmenovává na Hlinkovu slovesnkou lidovou stranu a Tiso se stává děkanem a farářem v Bánovcích nad Bebravou. Zároveň je od tohoto roku poslancem československého parlamentu
 
1927 – stává se členem vlády jako ministr zdravotnictví a sportu
 
6. říjen 1938 – na zasedání politických stran v Žilině vzniká takzvaná „žilinská dohoda“, jejímž hlavním předmětem je uznání slovenské autonomie v rámci Československa
 
7. říjen 1938 – Jozef Tiso se stává předsedou autonomní slovenské vlády
 
8. listopad 1938 – Tisova lidová strana začíná likvidovat konkurenci a nutí ostatní strany ke sloučení, čehož s drobnými problémy dosáhne, vzniká jediná strana a to Strana slovenské národní jednoty
 
10. březen 1938 prezident Emil Hácha odvolává Tisa z jeho předsednické funkce. Své na tom má i podezření ústřední vlády, že Tisova strana za zády vyjednává s Německem, o čemž se ostatně za tři dny sami všichni přesvědčí
 
13. březen 1939 – Jozef Tiso se schází s Adolfem Hitlerem, který se mu svěří s plánem vytvořit samostatný slovenský stát. Tiso vše hned tlumočí na Slovenském poslaneckém sněmu, který pouhý den nato se vším souhlasí
 
21. červenec 1939 – je přijata nová slovenská ústava vycházející z Mussoliniho ústavy a Slovensko se prohlašuje za republiku
 
5. zíří 1939 po mobilizaci vstupuje slovesnká armáda společně s Němci do Polska
 
1. říjen 1939 – rok po Hlinkově smrti se stává vůdcem strany. Jedná se spíše o oficiální fakt, neboť stranu vlastně již řídil
 
26. říjen 1939 – Josef Tiso je zvolen prezidentem Slovenské republiky, která se stává spojencem Třetí říše. Vznikají tzv. Hlinkovy gardy, které se starají o znepříjemňování života odpůrcům režimu. Často dochází k jejich terorizování a mučení. Tiso zároveň vydává Němcům slušný počet židovských a rómských občanů, kteří umírají v koncentračních táborech. Tiso tvrdil, že o jejich vyvražďování neměl žádné ponětí
 
28. říjen 1945 – Jozefu Tisovy se hroutí jeho sen. Je zatčen a posléze vydán československým úřadům. Stojí před ním jeden z nejkontroverznějších soudních procesů, který dodnes rozděluje lidi na dvě skupiny. Konečný verdikt – trest smrti se stal symbolickým ukončením Slovenského národního povstání. Největším Tisovým problémem, který mu zároveň nejzávažněji během procesu ublížil,  byl fakt, že žádného ze svých činů nelitoval a o většině z nich prohlásil, že si je nepamatuje i pře prokazatelné důkazy, čímž ztěžoval práci svého obhájce, který byl z celé kauzy poprávu nešťastný. Tisovy zastánci často mluví o zaujatosti samotného soudce a hlavně nenávisti komunistické strany, která se rozhodla Tisa zlikvidovat, přestože on sám za své vlády zabránil mnoha problémům a zbytečnému krveprolití. Pro některé byl jen loutkou Třetí říše a plno občanů se podivovalo nad mírnějším trestem Alexandra Macha, který se zasloužil o iniciování holokaustu na Slovensku. Žalobci chtěli lítost a té se jim od Tisa nedostalo. Padl tedy rozsudek nejvyšší 
 
18. duben 1947 – Jozef Tiso je popraven oběšením
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]