ProfilyGalileo Galilei (15.2.1564 - 8.1.1642)

 
Otec moderní astronomie a fyziky, „vědec revolucionář“ se narodil do rodiny zchudlé šlechty v italské Pise, v době církevní reformace. Tatínek si přál, aby syn studoval medicínu, Galileo je ale zaujat teologií. 

 

Ze studií je však vyloučen kvůli finanční nouzi, tak na fakultě přednáší matematiku. Stěhuje se na Univezitu v Padově, kde se věnuje vedle matematiky i geometrii a fyzice a přichází na nové objevy. Ve svém myšlení je akční a nekonformní, čímž přispívá k odmítnutí slepé důvěry k autoritám (např. církvi) nebo jiným myslitelům (jako Aristotelovi) ve věcech vědy a k oddělení vědy od filosofie a náboženství. To jsou hlavní důvody jeho označování jako „otce vědy“. 
 
Galileo byl prvním, kdo použil dalekohled k pozorování oblohy. Na zdokonalených modelech pak slušně vydělával díky odbytu u námořníků. Pojem technologie, jak ho vnímáme dnes, uchopil právě až Galilei. Přitom například onen dalekohled, se kterým učinil objevy (třeba Jupiterovy satelity, které dnes na jeho počest nazýváme Galileovy měsíce)  na nichž postavil teorie, za které byl málem upálen, je dnes svým výkonem k smíchu. Připomíná totiž divadelní kukátko, s dvacetinásobným zvětšením. A absurdní je i fakt, že G.G, byl věrný katolík a i tak se dostal do křížku s inkvizicí a Jezuity. 
Mediálně i dějepisně profláknutý proces o otázce „co se kolem čeho točí“ jestli země kolem slunce (čili heliocentrismus prosazovaný Koperníkem) nebo slunce kolem země (geocentrismus, ke kterému se klonil Tycho de Brahe a za který fanaticky kopala římskokatolická církev), nakonec Galileovi přisoudil onen památný výrok „Eppur si muove!“ -  „A přece se točí!“, který je povědomý i lidem, kteří si myslí, že Galilei je jiný výraz třeba pro „galeje“. Vtipné však je, že ho Gallileo cestou z římského inkvizičního tribunálu, na kterém Koperníkovo učení odvolal, vůbec neřekl. Inu tak se tvoří dějiny. Mlaťte to lidem tak dlouho do hlavy, až se to nakonec stane pravdou.
  
Nejen kolem tohoto výroku, ale i kolem samotných procesů jejichž byl Galilei účasten, se točí spoustu mýtů a teorií. Dodnes se bádá, zda-li předmětem sporu, ve skutečnosti nebyla mnohem hlubší bolest římskokatolické církve eucharistie (připomínka poslední večeře Páně, kterou katolíci pojímají velice obřadně a svátostně). V jednom spisu Galileo transsubstanciaci (vtělení živého Pána do mrtvé hostie) napadl, což by byl mnohem větší poprask než hádka o tom, jaké vesmírné těleso se pohybuje kolem kterého. 
Možná si Galileo jako skvělý matematik a hlava pomazaná, prostě dokázal spočítat, že se budoucí generace díky dokonalejší technice s církví nebudou muset dohadovat a pokládat za to život. Nebo se prostě jen nechtěl opičit po Giordanu Brunovi a páchat tak pro vědu naprosto zbytečné hrdinství. 
 
Za pokrokové vědecké názory dostal vzhledem k jeho pokročilému věku „jen“ domácí vězení a pravidelné recitování kajících žalmů. Se zákazem návštěv to nebylo tak horké, a svým experimentům, učení a psaní se věnoval dál. Vzhledem k narůstající slepotě se uchýlil především k bádání kyvadlového pohybu. Jeho Dialogy byly umístěny oficiální seznam zakázaných knih, kde zůstal až do roku 1822. Ačkoliv rozsudek vynesený proti Galileimu neuváděl jako zapovězené i jeho další knihy, Galileo o dva roky později zjistil, že jakékoliv publikace o čemkoliv, co kdy napsal, byly tiše zakázány. Zákaz byl striktně uplatňován ve Francii, Polsku a německých státech, ale nikoliv například v Nizozemí. 
 
V domácím vězení nakonec Galileo dožil svůj život. V roce 1638 mu bylo dovoleno přestěhovat se do svého domu poblíž Florencie. Ačkoliv byl již zcela slepý, pokračoval v učení a psaní. Zemřel ve své vile v Arcetri, severně od Florencie, v roce 1642.
 
text: Marie Řeháková
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]