ProfilyJaroslav Foglar (6.7.1907 – 23.1.1999)

 

 
Jaroslav Foglar, je pojmem pro nekonečný zástup kluků, kteří v polovině dvacátého vyrostli na jeho románech se skautskou tématikou. Duchovní otec Rychlých šípů, věčný skaut s přezdívkou Jestřáb, autor mnoha nestárnoucích knih o síle přátelství mladého ducha, které byly totalitním systémem nesmyslně dány na index, měl stejně bohatý život jako mnohý z jeho hrdinů.

 

Když přeskočíme obvyklé informace nutné pro strukturu životopisu, jako že se  Foglar narodil na Novém Městě pražském, že se vzápětí přestěhovali do Poděbrad, kde mu, jako čtyřletému, otec zemřel na srdeční nemoc, dostaneme se k mezníku, kterým je Foglarova první návštěva skauta. Stalo se tak na popud kamaráda a z důvodu, že si Foglar myslel, že se skautem bude moc zdarma odcestovat do Anglie. Rychle zjistil, že tomu tak není. Přesto absolvoval s oddílem několik schůzek a výprav za město. Ovšem při jedné z akcí, Foglar nachladl a matka mu skauting na delší dobu zakázala.
 
V roce 1923 přiznal starší věk, aby mohl společně se svým bratrem Zdeňkem založit 48. klub oldskautů Jestřábi, podle kterého později dostal i svoji přezdívku Jestřáb o rok později vstoupil do pražského oddílu Ohnivci, který byl o další rok později sloučen s legendárním druhým pražským oddílem (tzv. Dvojka). Skautské podhoubí, kterým během let Jestřáb prorostl se znatelně projevilo v jeho tvorbě, kterou zřetelně definovala první Foglarova povídka Vítězství z roku 1923.
Přelomovou se pro jeho tvorbu stala soutěž o nejlepší knihu pro mládež, které se Foglar zúčastnil s knihou Modrý život Jiřího Dražana. Zvítězil a kniha, přejmenovaná na Přístav volá se tak stala Foglarovo oficiálně vydanou prvotinou. Kariéra plodného autora příběhů pro mládež, který se prozatím živí jako úředník, byla nastartována.
 
V roce 1935 přesvědčil nakladatelství Melantrich o koncepci nového časopisu pro mládež, a tak v červnu téhož roku vyšlo nulté číslo časopisu Malý hlasatel, později změněn na Mladý hlasatel, ve kterém Foglar pracuje jako externí redaktor. O tři roky později přicházejí na scénu Rychlé šípy, kreslený seriál vydávaný na pokračování, které se postupně stávají legendou. Tu však nemilosrdně utíná okupace spojená se zákazem Mladého Hlasatele nacisty. Podobně se vede i skautským oddílům, o čemž Foglar o mnoho let později vypráví v knize Strach nad Bobří řekou.
 
Během okupace Foglar krátce působí jako externí spolupracovník protektorátníh časopisu Správný kluk vydávaného Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, na jeho stránkách vycházel Foglarův komiks Svorní gambusíni. 
 
Skauting, společně s Foglarem samozřejmě zažívají po válce velký návrat. Foglar spolupracuje s časopisem Junák, později kvůli neshodám se šéfredaktorem přechází, i s Rychlými šípy, které se už tehdy staly fenoménem, do časopisu Vpřed. První „foglarovské“ číslo časopisu Vpřed vyšlo 9. dubna 1946 s legendární kresbou Rychlých šípů na titulní straně. Vpřed však končí svoji činnost v roce 1948 a přicházejí nové pořádky. Ty komunistické, které si Foglara, stejně jako Rychlé šípy a skauting nikdy neoblíbily.
 
V létě 1954 je Foglar podroben prvnímu výslechu u Státní bezpečnosti a od ledna do listopadu 1975 je u StB evidován pod krycím jménem Jestřáb a registračním číslem 23984 jako prověřovaná osoba, tedy jako potenciální nepřítel socialistického státu.  Tento fakt je později záminkou k obvinění Foglara, že byl agentem StB. Skutečností je, že na podzim 1955 s StB podepsal „vázací akt“ spolupráce. Byl veden pod krycím jménem „Šípek“ a registračním číslem 2299 na II. správě MV - kontrarozvědky u KS SNB Praha (se vzájemným využitím informací s III. správou MV - vnitřním zpravodajstvím). V rámci tohoto uvázání se podal Foglar několik písemných hlášení, jimiž se snažil nikomu neublížit. Díky tomuto vytěžování ze strany StB, může Jestřáb dál vést svůj oddíl, byť pod hlavičkou turistického oddílu (skauting byl opět rozpuštěn). V březnu 1956 Foglar píše svému „řídícímu důstojníkovi“ dopis, v němž zoufale psal, že na tuto spolupráci časově ani nervově nestačí. Díky Foglarově apolitičnosti StB překvapivě Foglarův spis skutečně uzavírá a odkládá.
 
Ale ani v tuto dobu nepřestává psát. V letech 1962–1966 spolupracuje s časopisem ABC, pro který píše komiks Kulišáci. Během uvolnění politické situace v polovině šedesátých let se Foglar opět vrací. A s ním i Rychlé šípy, které začínají vycházet v Ostravském kulturním zpravodaji i s novými příběhy, kreslenými Marko Čermákem. Spolu s Rychlými šípy přichází i knihy, včetně nové „foglarovky“ Tajemná Řásnovka. V šedesátých letech vznikly ještě další čtyři knihy, ovšem příchodem a okupací vojsk Varšavské smlouvy nastává další období „foglarovského temna“ Román Devadesátka pokračuje (1969) byl na dlouhou dobu tím posledním. Foglar je opět na seznamu nežádoucích autorů a z jeho tvorby pronikají na veřejnost jen fragmenty. Přesto se knihy, povídka a časopisy stávají pro tehdejší mládež kultem a hojně vyhledávaným artiklem.
 
Sametová revoluce umožňuje Foglarovi poslední a definitivní návrat. Je postupně vydáváno celé jeho dílo, vznikají nové romány (mj. i třetí díl romůnů s Rychlými šípy Tajemství velkého Vonta).
 
Foglar je opět na výsluní, ale současně je drsně konfrontován se stále se zhoršující společenskou situací v mladé „demokracii“, která stojí v přímém kontrastu s náplní jeho románové tvorby. Je konfrontován se zmíněnou spoluprácí s StB, mediálně je propírána otázka jestli je homosexuálem a  18. listopadu 1992 byl spisovatel dokonce přepaden dvěma učni, kteří ho chtěli okrást o peníze. Nemluvě o faktu, že roku 1997 neznámí zloději na výstavě Po stopách Rychlých šípů, věnované Foglarovým devadesátinaám ukradli Foglarův první deník a jednoho z kovových ježků v kleci.
 
Přesto však Jestřáb, byť ideálů postupně zbavený, neláme nad českou mládeží hůl. Byť je kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu od  jara 1995 Foglar dlouhodobě hospitalizován, podle možností dál vyjíždí na besedy se čtenáři.
 
23. ledna 1999 Jaroslav Foglar umírá v pražské Thomayerově nemocnici ve věku 91 let. Je pochován na Vinohradském hřbitově v Praze
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]