ProfilyByl římský císař Tiberius perverzní sviní, nebo uvážlivým vladařem?

 

 
Vznešená římská matróna přerušila do té doby pokojnou večeři v kruhu rodinných přátel a přerývaným hlasem začala vyprávět o své návštěvě u císaře. 
 
Zmínila, že jí nemohlo uniknout, jak císařovo oko zálibně spočinulo na dceři, která se jí společně s ní účastnila. Jak pak císař nařídil, aby matka odešla a dcera zůstala. Jak se nabídla za dceru. Jak pak do speciální komnaty přihopsali nazí otroci obojího pohlaví.
„Celou noc se mnou prováděl takové věci, které už ani nedokážu vyslovit. Držela jsem a uspokojovala jeho zvrhlý chtíč. S tím teď nedokážu žít!“
Načež popadla dýku a proklála si s ní srdce.
 
Tiberius Julius Caesar Augustus (rodným jménem Tiberius Claudius Nero) se narodil 16. listopadu 42 roku před Kristem, jako syn Tiberia Claudia Nerona a Livie Drusilly (ano babičky Livie z fenomenálního seriálu Já Claudius). Po rozvodu rodičů a nové svatbě matky se stal nevlastním synem Octaviana, který vstoupil do dějin římské historie jako císař Augustus.
 
"Byl tělnatý, statný a silný, nadprůměrně urostlý, širokých ramenou a mohutné hrudi. Ve všech ostatních částech těla (od temene hlavy až po chodidla) obdobně hřmotný. Ale levou ruku měl zručnější a silnější než pravou... Pleť měl čistou a bledou, dlouhé vlasy si sčesával dozadu, takže mu zakrývaly týl... Měl bystrý a celkem příjemný obličej, na němž se však objevovalo mnoho malých nádorků nebo hrbolků, a velmi velké vystouplé oči, které (což vzbuzovalo údiv) viděly i v noci a potmě... Chodil s krkem ztuhlým a nataženým dopředu, poněkud sehnutý a tvářil se trochu přísně. Většinou mlčel. Málokdy, ba skoro nikdy se nedával do řeči s lidmi kolem sebe, a pokud ano, jeho řeč byla neobyčejně pomalá a doprovázená prudkou gestikulací." (Suetonius)
 
Tiberius proslul jako schopný vojevůdce, díky vynucenému sňatku s Augustovo promiskuitní dcerou dobrovolný vyhnanec, neotesanec, nevyzpytatelný silný muž bez přátel a samozřejmě taky jako trpěný adoptivní syn, který se nakonec díky intrikám své matky Livie stal roku 14 před naším letopočtem, Augustovým nástupcem. 
 
Jako císař Tiberius nikdy nenašel shodnou řeč se senátem a stal se tak terčem těžké kritiky i přes fakt, že Římu přinesl účelné hospodářské reformy, jimiž dokázal naplnit státní kasu. Přesto ho historie považuje za jednoho z římských tyranů. Ve zmíněném TV seriálu Já Claudius se podílí na smrti svého synovce a adoptivního syna Germanica, stejně jako za vraždou svého konkurenta Agrippy Postupa a na přetřes hlavně přichází i Tiberiova záliba v tehdejší pornografii, stejně jako v orgiích spojených s netradičním sexem. Tiberiově popularitě neprospěl ani jeho rádce Luciem Aeliem Seianus, kterému císař, poté co se uchýlil do soukromí na Capri, dal do rukou velký díl moci, který tento zneužil ve svůj prospěch a za pomocí profesionálních udavačů rozpoutal krutovládu spojenou s mnoha popravami nežádoucích mužů a žen. Tím, že Tiberius nechal nakonec Seiana, poté co jeho ambice překročily rozumnou mez spolu s jeho rodinou a přáteli popravit, už veřejné mínění ve svůj prospěch neobrátil.
 
Film Caligula je k Tiberiovi nelichotivý ještě více. Díky svému hustému pojetí jsou zde vyobrazeny orgie na Capri, stejně jako kratochvíle, kdy je jeden z římských vojáků s podvázaným přirozením naplněn vínem a císař mu pak pro zábavu rozetne mečem břich.Což je samozřejmě jen perverzní smyšlenka. Ovšem antičtí dějepisci byli v líčení Tiberiových perverzností, konkrétnější. Zmiňují třeba zvláštní salón kde houfy dívek a hochů souložili ve třech, trojnásobně spojeni, nebo historky, kdy Tiberius znásilňuje vdané ženy i jejich děti, či o tom jak si ve vodě hraje s malými chlapci, kteří jej orálně uspokojují.
 
Římský polyhistor Suetonius se zase ve svém díle soustředí především na různé anekdoty, jimiž poukazuje na četné Tiberiovy nectnosti a na jeho údajnou zhýralost na Capri, ale současně poukazuje na Tiberiovi veřejně prospěšné činy v úvodu jeho panování a vyzvedává jeho umírněnost. Jiní historici zase kritizují jeho faleš a neupřímnost, mnozí z nich, například Tacius hlavně kritizují císařovi vlastizrádné procesy. Ty se však týkali spíše vyšší vrstvy římských občanů, obyčejný lid se neměl tak zle.
 
Tiberius nebyl člověk krutý, ale strohý a tvrdý. Na zábavu si nepotrpěl. Byl znám jako veskrze špatný vládce a dobré činy, které kdy vykonal, byly připisovány pouze nepoctivé přetvářce.
 
Novodobější historici se Tiberia spíše snaží v očích veřejnosti rehabilitovat. Spíše uznávají Tiberiův nesporný přínos spočívající v udržení míru, díky čemuž konsolidoval a upevnil římskou říši, zmíněné ekonomické reformy (dobovými kritiky kritizované jako lakomost), udržení konzervativního stylu vlády započaté Augustem a snahu poskytnout senátu širší svobodu při rozhodování o státních záležitostech. 
 
Za Tiberiovy vlády vzal na sebe Ježíš Kristus své životní poslání v Galileji a byl poté ukřižován v Jeruzalémě. Před smrtí si Ježíš nechal přinést minci s podobiznou Tiberia.
 
Ať tak, či onak, po Tiberiově smrti 16. března roku 37 našeho letopočtu na římský trůn nastoupila svině non plus ultra. Caligula, který měl podle některých pramenů podíl na císařově smrti. A právě ten Římu ukázal, co znamená skutečný význam slov perverze, tyranie a krutovláda.
 
více ze společnosti >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]