Profily



Dachau : místo dávné krutosti, účelově zbavené

 

 
Koncentrační tábor Dachau, který dne 22.3. slaví smutné narozeniny svého otevření, ve skutečnosti nikdy nebyl, ač je jeho jméno smutně vepsáno do hrůzných dějin holocaustu, velkou továrnou na smrt.
 
Byl prototypem, předobrazem koncentračních táborů a od roku 1933 (což ho staví do pozice jednoho z prvních a nejdéle fungujících koncentráků) spíš sloužil jako krutá věznice a přestupní stanice, ze které putovaly zástupy lidí předurčených k smrti do skutečných vyhlazovacích táborů, jako byla Osvětim, Sobibor, či Treblinka. Ale i přes tento fakt v něm našlo smrt 216 tisíc lidí z 30ti zemí. Stejně tak sloužil i jako další z míst, kde se konaly nelidské lékařské pokusy na lidech. Ale k tomu se ještě dostaneme.
 
Dnešní KZ Dachau, pamětnické místo je nejen mementem, připomínkou krutých časů, ale i turistickou atrakcí, která není (na rozdíl třeba od české Malé terezínské pevnosti) zpoplatněna. Což má svůj důvod hlavně v záměru udělat dostupnou připomínku zrůdnosti fašistické ideologie. Což je jistě chválihodné. Ovšem právě v tomto ohledu není návštěva Dachau příliš účelná.
 
 
Z kdysi rozlehlého tábora se toho moc nezachovalo. Za bránou s charakteristickým nápisem „Arbeit Macht Frei“ se rozprostírá rozlehlý „Appellplatz“ (buzerák) z jedné strany lemovaný administrativními budovami (tehdejší velitelství), v nichž se dnes nachází muzejní expozice, a z druhé dvěma zrenomovanými (což jim hodně ubírá na autentičnosti) baráky pro vězně. Charakteristické pryčny v barácích jsou rovněž „novější“, a tak místo, které bylo zdánlivým útočištěm a místem „odpočinku“ pro spousty namačkaných přízraků lidí (o jeden barák se dělili 208 lidí), je úplně bez atmosféry. S trochou ironické nadsázky by se dalo říci, že to, co mělo připomínat pietu, spíš dnes připomíná neútulnou turistickou noclehárnu pro spoustu lidí.
 
 
Ovšem i sama muzejní expozice jako by nechtěla ukazovat hrůzy, které zde byly od roku 1933 do roku 1945 na denním pořádku. Ano, některé z velkých fotografií umístěných na tabulích ukazují fragment tehdejší reality, ale to je jen zlomek. Exponáty téměř žádné nejsou. Výrazná a krutost tehdejšího táborového režimu připomínající, je pouze lavice určená k bití a k ní přiložená rákoska. Osobně jsem nepochopil, proč je do těchto míst doporučen věk až od dvanácti let.
 
Trochou atmosféry dýchá věznice s kobkami, jen zvenčí ji ruší moderní plastová okna. To snad aby na návštěvníky v chladných podzimních dnech příliš netáhlo. Inu, pokrok nelze zastavit a duch kruté doby je postupně likvidován. Smutný je i fakt, že ostnatého drátu (symbol koncentračních táborů) v plotech najdete poskrovnu.
Z baráků pro vězně se dochovaly pouze základy, které tak dnes jen připomínají dlouhé podélné náhrobky na rozlehlé planině, strážené symetricky rozmístěnými strážními věžemi, a památník židovským obětem, stojící na jejím konci.
 
 
Ano, jsou zde památníky, sochy, umělecky stvořená mementa. Ovšem krutost doby, kterou by toto místo, památník mělo připomínat se již dávno rozplynula v rozlehlém, leč prázdném prostoru v němž toho moc nenajdete.
Kousek stranou od tábora, za vodním příkopem, se nachází krematoria s několika pecemi a malou plynovou komorou. Zde alespoň trochu ožívá krutý duch doby, ale i ten se s přívaly turistů (včetně školních zájezdů puberťáků rozjíveně pózujících u dávno již vyhaslých topenišť) jaksi vytrácí.
 
KZ Dachau je historickým mementem, připomínkou lidské krutosti rasy, která ve své době a nadřazenosti byla všemocná. Dnes je poutním místem, jehož síla a výpovědní hodnota se vytrácí. Což je smutné.
 
 
 
Stručná historie koncentračního tábora v Dachau
 
- Dne 20. března roku 1933 vydal Heinrich Himmler, komisař policejního prezidia v Mnichově, hlášení o zřízení koncentračního tábora pro politické odpůrce v Dachau.
- Dne 22. března 1933 jsou do Dachau deportováni první vězni
- V roce 1937 byla nařízena přestavba koncentračního tábora na zařízení s plánovanou kapacitou 6 000 vězňů.
- V roce 1941 se zvyšuje tendence vyvražďování některých vězňů. Toto je označeno jako eutanazie z důvodů snížení práce neschopných vězňů.
- 5. října 1942 vydal Himmler příkaz transportovat všechny židovské vězně z koncentračních táborů na německém území. Všichni židovští vězňové byli z Dachau deportováni do Osvětimi.
- V roce 1942 byla vytvořena síť pobočných táborů Dachau, jejíž vězňové byli využíváni především pro otrockou práci pro německý zbrojní průmysl.
- Začátkem dubna je vypracován plán velkého vyvraždění všech vězňů. Ten se naštěstí nepodařilo zrealizovat.
- V koncentračním táboře vypukla vzpoura a povstání. 29. dubna je koncentrační tábor osvobozen americkými vojáky.
- Po válce bylo na místě bývalého koncentračního tábora zřízeno místo pro uprchlíky. Objevují se však hlasy, že toto místo by mělo být památníkem, živou připomínkou nacistických zvěrstev o kterých mnohý z němců neměl ani ponětí
- V roce 1965 byl bývalý koncentrační tábor otevřen a zpřístupněn veřejnosti jako pamětní místo.
 
 
Reálná zvěrstva v Dachau
 
Zrůdné lékařské pokusy
 
Koncentrační tábor Dachau neblaze proslul i pseudovědeckými pokusy, při nichž mnoho vězňů zahynulo.
 
Ve všeobecnou známost vešly v táboře pokusy, při nichž vězňové byli ponořováni do ledové vody. Toto bylo nacistickými lékaři ospravedlňováno jako pokus o záchranu z podchlazeného stavu v moři. Do konečníku pokusných objektů - vězňů byl zaveden kabelový teploměr. Měřila se jim hladina krevního cukru, dusíku, vápníku a jiných látek při snižování teploty těla. Pokus zpravidla končil smrtí vězně. Takto zemřelo cca 90 vězňů.
Byly také konány pokusy o působení vysokého a nízkého tlaku a nedostatku kyslíku na lidský organismus. K těmto pokusům měli lékaři uzavřené zvony. Vždy 5-15 mladých vězňů bylo uzavíráno do komor, kde docházelo ke změnám tlaku vzduchu. Následkem pokusů u nich vznikaly embolie, kolapsy, infarkty, chrlení krve, nervové poruchy, či mrtvice.
Byla rovněž zřízena stanice na výzkum flegmóny ( hnisavého zánětu podkožní tkáně). U nemocných vězňů vytahovali injekční stříkačkou tekutý hnis a vstřikovali ho zdravým vězňům do svalů, do žil a pod kůži. Většinou všichni dostávali otravu.
Velmi známé byly lékařské výzkumy například v průběhu vzdušné embolie mozku. Dále výzkum pro tropické choroby nepřežilo 185 lidí (neblaze proslulá výzkumná stanice malárie), z toho čtyři Češi, dále výzkum s biochemickými léky, pokusy s pitím mořské vody nepřežilo 40 lidí.
 
Otřesnou výpověď svědka, který byl těmto zvěrstvům přítomen, naleznete ZDE.
 
Likvidace
Od ledna 1942 byla část vězňů, tzv. invalidů, odvážena na zámek Hartheim u Linze, kde byli zavražděni plynem. Také v Dachau byla vedle krematoria vybudována plynová komora, ta však nikdy nezačala sloužit masovému vraždění. V táboře byly pravidelně, až do osvobození, prováděny popravy.
 
 
Filmy z Dachau
 
- Holocaust (1978): Televizní série mapující na osudech jedné německé židovské rodiny hrůzy Holocaustu. Jeden ze synů, Karl prožije v Dachau několik let, pak je transportován do Terezína a nakonec do Osvětimi.
- Bent (1997): Působivé drama židovského homosexuála, který se dostal do koncentračního tábora v Dachau, natočené podle divadelní hry.
- Devátý den (2004): Abé je propuštěn z koncentračního tábora Dachau. Postupem času se dozvídá, že jeho propuštění je podmíněno přesvědčením luxemburského biskupa ke spolupráci s fašisty.
 
 
V letech 1939-1945 bylo do Dachau deportovánona 3600 Čechoslováků, z nichž zde 1399 prokazatelně zahynulo.
více ze společnosti >>
FB



Spolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.





Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]