ProfilyPOLSKO 02: Rozdělení Polska aneb smlouva s ďáblem ...

 

 
Začátkem roku 1939 ve vztazích mezi Sovětským svazem a Polskem nastalo mírné oteplení. Německé nároky na Gdaňsk a vybudování exteritoriální dálnice a železnice přes polské území, které vyvolaly obavy v polských kruzích, byly zaplašeny příslibem vlády SSSR prostřednictvím velvyslance ve Varšavě. V případě konfliktu Polska s Třetí říší zaujme SSSR přátelský postoj k Polsku.
Podaná ruka ale nebyla upřímná…..
 
V Moskvě byl odvolán Maxim Litvínov z funkce lidového komisaře zahraničí a nahrazen Vjačeslavem Molotovem. Toto byl vítaný signál pro Berlín, kde z úst Alexeje F. Merkalova zazněla vstřícná věta „o normální úrovni vztahů s Německem“.
 
V Berlíně ostražitě zaregistrovali moskevské náznaky ochoty k úpravě vztahů s Německem. Koncem května roku 1939 dal německý zahraniční úřad sovětské vládě najevo připravenost k obchodním i politickým jednáním.
 
Na večírku při dobrém jídle a pití 26. července zazněly nostalgické věty o starých časech, kdy ještě Německo a Rusko měly v zahraniční politice shodné zájmy a prospěch z těsné spolupráce. Nikdo nechtěl věřit tomu, jak náhle se dokázaly shodnout. Dohody o společných představách velmocí týkající se rozdělení Evropy rozzařovaly tváře hostů. Dokonce při rozhovoru, kdy se hovořilo o polském Gdaňsku a jeho připojení k Třetí říši, souhlasil sovětský zástupce velvyslanec Astachov s názorem, že toto město již nyní patří Říši. Shody bylo dosaženo. Zbývalo jen připravit smlouvu.    
 
V polovině srpna osobně požádal Ribbentrop, říšský ministr zahraničních věcí, telegraficky Schulenburga, velvyslance Německa v Moskvě, aby osobně navštívil Molotova a sdělil mu, že jsou připraveny všechny podmínky pro historický zvrat v německo-sovětských politických vztazích. I přes ideologické rozdíly přirozené sympatie Němců k Rusům nikdy nezmizely. Proto politika obou států může být znovu vybudována na nových základech vzájemné sympatie.
 
Směrnice, která byla Molotovovi předložena, obsahovala i definici společného nepřítele: „Říšská a sovětská vláda vycházejíce ze zkušeností, musí s jistotou počítat, že kapitalistické západní demokracie jsou nesmiřitelnými nepřáteli jak národně socialistického Německa, tak i SSSR. Dnes se znovu snaží pomocí vojenského spojenectví vehnat SSSR do války proti Německu (SSSR vedla jednání s Anglií a Francií na uzavření paktu o vzájemné pomoci, která spíše byla pokusem o vmanévrování druhé strany do konfliktu s Třetí říší). V roce 1914 měla pro Rusko tato politika katastrofální důsledky. Je proto nevyhnutelným zájmem obou zemí zabránit pro veškerou budoucnost zničení Německa i SSSR, z něhož by těžily pouze západní demokracie….“
 
Na poradě 14. srpna v Obersalzbergu se konala porada Adolfa Hitlera s vedoucími představiteli wehrmachtu. Hitler pronesl velmi důležitou větu: „….Rusové budou mít zájem na rozdělení sfér vlivu v Polsku!“ Generál Halder si později do svého deníku poznamenal – Vůdce je ochoten vyjít jim na půl cesty vstříc!
 
V Moskvě se vedla jednání se zástupci vojenské delegace Velké Británie a Francie. Jednalo se o nedořešených otázkách průchodu sovětských vojsk přes Polsko a Rumunsko v případě německé agrese. Nedošlo však k žádné dohodě. Vojenská mise Anglie a Francie nemohly dát přesnou odpověď ve věci průchodu sovětských vojsk přes území Polska a Rumunska…. Odpověď suverénních států na sebe nedala dlouho čekat. Polsko se kategoricky postavilo proti průchodu sovětských vojsk…..Dokonce byla odeslána depeše, kde bylo uvedeno: „Polsko v žádném případě nepřipustí, aby sovětská vojska vstoupila na polské území!“
 
19. srpna 1939 došel do Berlína netrpělivě očekávaný telegram od Schulenburga z Moskvy: „Sovětská vláda souhlasí s tím, aby německý ministr zahraničí přijel do Moskvy týden po oznámení podpisu hospodářské dohody. Molotov mi předal návrh paktu o neútočení.“   
 
V noci 23. srpna 1939 přistává v Moskvě letadlo. Na palubě je říšský ministr zahraničních věcí. Ještě v noci podepsal s Molotovem pakt, kterým se vlády Německé říše a Svazu sovětských socialistických republik zavazovaly – upustit od jakéhokoliv násilného aktu, od jakékoliv válečné akce, od vzájemného napadení …..
 
Smlouva se uzavírala na deset let. Byl k ní připojen tajný dodatečný protokol o rozdělení sféry vlivů ve východní Evropě:
 
1- nové uspořádání oblastí náležících k pobaltským státům ( Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě),
2- rozdělení sféry vlivu náležící k polskému státu. Hranice leží na linii řek Narev, Visla a San.
3- V jihovýchodní Evropě má sovětská strana zájem o Bessarábii. Německá strana potvrdila svůj nezájem o tuto oblast. 
 
Německo a Sovětský svaz si tímto paktem svévolně rozdělily velkou část Evropy. Žádné historické omluvy nebo výmluvy nikdy nemohly omluvit touhu po moci. To se potom projevilo při samotném vpádu jednotek Rudé armády do Polska (17. září 1939), kdy braly bojující polské vojáky do zajetí a objímali se s vojáky wehrmachtu. 
 
Násilí a zrada na celém polském národu se nedá jen tak zapomenout. Důsledkem této zrady byla i pomsta na polských důstojnících v Katyni.
 
 
 
 
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]