ProfilyPRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 02: „Je sechs hodin“ (5.4.1945)

 

 
Kouzelná, téměř již legendární hláška, která spustila pražské povstání. Jak to začalo a kdo byl hlavními aktéry…..
 
Do zahájení vysílání zbývalo pouhých dvacet vteřin. Červené světlo svítí. Je 5. Května 1945. Hlasatel pražského rozhlasu Zdeněk Mančal se nadechl a pronesl:
Je sechs hodin!“
 
Od této chvíle se vysílá pouze česky. Všichni v hlasatelně se usmívají. Vědí, že došlo k porušení příkazu německého generálního ředitele rozhlasu Thürnera, že se smí vysílat dvojjazyčně. Teď už na ničem nezáleželo. Napětí povolilo a zavládlo nadšení.
 
V ulicích Prahy se rozpoutalo nadšení a peklo.
 
Ministr dopravy protektorátní vlády Jindřich Kamenický nařizuje všem nádražním a poštovním úřadům, aby odstranily všechny německé nápisy.
 
Úředníci se pustili přímo horečně do pracovního úsilí. Chodci, kteří přihlíželi těmto „změnám“ se horlivě zapojili. Strhané nápisy se válejí po ulicích. Průvodčí tramvají odmítají německé peníze.
 
Před devátou hodinou kdosi na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice zapálí hromadu německých knih. Srocují se lidé a v oknech domů se objevují československé vlajky.
V deset hodin vlaje na stožáru budovy rozhlasu vlajka Československé republiky.
Všechny tyto nadšené a živelné akce ale nejsou bez následků. Německý generální ředitel Thürner se obrací na německé úřady a žádá o pomoc. Za několik minut před jedenáctou vjíždějí do dvora rozhlasové budovy na Vinohradech bočním vjezdem z Balbínovy ulice oddíl asi sedmdesáti příslušníků Volksturmu. Jsou to většinou přestárlí dobrovolníci, ale zato dobře vyzbrojeni – pancéřové pěsti, automatické zbraně, ruční granáty.
 
Před budovu rozhlasu po hlavní třídě přijíždí vozidlo. Vystupují čeští policisté. Vede je kapitán Suchánek. Před vchodem do budovy stojí německá stráž, ale ta není žádnou překážkou pro policisty. Stráž je odzbrojena a padají první výstřely….
 
Ozbrojený požár povstání byl zažehnut…..
Je 12:33 a na vlně liblického vysílače je slyšet hlasatele Zdeňka Mančala: „Voláme českou polici, české četnictvo, české vojsko, aby přišli do Českého rozhlasu na Fochově třídě na Vinohradech….“ Hlasatel se odmlčel. Minuta.
 
„Všichni do Českého rozhlasu!“
Jeho slova jsou přerušována střelbou…
Boj o rozhlas trvá čtyři hodiny, než se dostane plně do českých rukou.
 
Praha se rozhořela povstáním. Tento den je významný pro všechny povstalce, ale zejména pro Českou národní radu. Podařilo se jí odstranit vliv Ústředního národního výboru prohlášením, že tento orgán nereprezentuje lid. V čele stálo několik kolaborantů. Vojenské vedení odboje v čele s generálem Kutlvašrem a podplukovníkem Bürgerem ale nešlo tak jednoduše odstavit pouhým prohlášením k lidu. Česká národní rada věděla, že bez vojáků se neobejde, proto takticky navázala spojení s „velitelstvím Bartoš“ a „Alex“. Vše probíhalo prostřednictvím náčelníka vojenské komise České národní rady kapitána Jaromíra Nechanského, parašutisty z Velké Británie.
 
Jednou z prvních „politických“ zpráv, které vysílal pražský rozhlas, bylo oznámení o vzniku a složení České národní rady jako vedoucí organizátorské síle povstání a jako zástupkyni československé vlády úřadující v Košicích.
 
Do čela České národní rady je ustanoven universitní profesor dr. Albert Pražák. Místopředsedy jsou Josef Smrkovský za Komunistickou stranu Československa, dr. Josef Kotrlý, bývalý sociální demokrat, Vilém Schaffer za katolíky, doc. Dr. Otakar Machotka, bývalý národní socialista, ing. Jaromír Kafka za revoluční hnutí zemědělců. Genrálním tajemníkem je Josef Kubát za Revoluční odborové hnutí. V čele vojenské mise je již zmíněný kapitán Jaromír Nechanský.
 
Vedení správy hlavního města Prahy a vytvořením pražského Národního výboru byl pověřen komunista dr. Václav Vacek. 
 
Tahle zpráva dost lidí zaskočila. Ale neznali pozadí jeho nominace. Podle předběžné dohody byla nominace pro dr. Ladislava Pičmana, sociálního demokrata, ale když se to dozvěděl Josef Smrkovský, jednoduše nominační listinu roztrhal a prosadil jmenování dr. Václava Vacka. Již tenkrát toto mělo být varováním o demokratickém způsobu rozhodování komunistů a jejich způsobu prosazování názorů a cílů.
 
Přes všechny tyhle „politické“ dohady se rozhořelo povstání, které mělo ukázat, že i český lid umí povstat a bít se za svoji svobodu……
Další den leží nad městem špinavě šedá oblaka. Nadšení povstalců pomalu vyprchává, nastává tvrdá realita. Rozhlas od rána hlásí:
 
„Od Benešova se blíží deset tisíc mužů, velký počet tanků a dělostřelectva. Od Kunratic šedesát tanků. Z prostoru Radotína postupuje padesát tanků, dělostřelectvo a pěchota. Z prostoru Brandýsa přicházejí další jednotky….“
Na Prahu začaly padat letáky s výzvou k českému obyvatelstvu….
 
Boj o Prahu a svobodu začíná….. 
 
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]