ProfilyOperace Barbarossa: Den kdy se v krvi zrodila Velká vlastenecká válka

 

 
Byla neděle. Neděle 22. června. Zdánlivě poklidná neděle, jako jedna z mnoha. To ovšem do doby, kdy se ve 3 hodiny patnáct minut ráno dala do pohybu vojenská mašinérie, která měla za následek velký milník v historii druhé světové války. Milník, který nakonec, byť se to zprvu nezdálo, měl pro Hitlera osudový význam. Byla neděle. Den, kdy Německo napadlo Sovětský svaz. Den kdy byla zahájena operace Barbarossa.
 
Německý plán byl prostý. Sovětský svaz měl být za pomoci osvědčené taktiky „bleskové války“ (Blitzkrieg) rozdrcen v několika týdnech. Tři hlavní směry útoků směřovaly k Leningradu (Skupina armád Sever), na Moskvu (Skupina armád Střed) a do nitra Ukrajiny (Skupina armád Jih). Hitler strategicky vycházel z celkové nepřipravenosti Rudé armády (pojištěné navíc vzájemným aktem o neútočení na 10 let) a taky z faktu, že Rudá armáda, hlavně její velitelské kádry, byla díky stalinistickým čistkám značně oslabena. A samozřejmě ruské neúspěchy z poslední doby, jako třeba zpackaná Zimní válka s Finskem, také měly pro plánování svůj význam.
 
 
Půl roku tajně plánovaná operace Barbarossa měla slavit po všech stránkách úspěch. Nečekaný drtivý úder spojený s rychlým tažením, nulová tolerance, to vše mělo vést k pádu Sovětů a Hitlerovu triumfu. Ten si byl navíc jistý nejen svou početní převahou, ale zároveň i lepším technickým vybavením a hlavně spoléhal na moment překvapení, který mu jednoznačně vyšel. Stalin měl totiž o plánovaném vpádu do své země mnoho indicií, nicméně je všechny ignoroval. A nejen to, okázale je ignoroval, odmítal jim věřit, a všechny označoval za provokace, „panikářství“, či „podvrhy, které podle jeho názoru měly vyvolat řevnivost a svár mezi ním a jeho německým spojencem. A tak někteří „šiřitelé“ byli dokonce trestáni.
 
 
Německý drtivý útok zastihl Sověty zcela nepřipravené. Směrnice č. 1, která nařizovala vyhlášení nejvyšší bojové pohotovosti byla vydána zhruba hodinu před útokem, na mnohé z posádek se ani nedostala včas a navíc doplněna přísným zákázem reagovat na jakékoli provokativní aktivity z německé strany, Což v prvních chvílích útoku vyvolalo mnohdy všeobecný zmatek.Není proto divu, že lavinu německých vojáků o síle tří milionů mužů nebylo možné ani s nejsilnější odhodláním zastavit.  Započala se Velká vlastenecká válka, v jejíchž prvních hodinách se Stalin v depresích stáhl do ústraní svého letního, zatímco jeho lidi umírali po stovkách. Mnohdy statečnou smrtí obdobnou výjevu, kdy se člověk snaží holou hrdí zastavit rozjetou lokomotivu.
 
 
Hitler totiž neponechal vůbec nic náhodě. Útok na Sovětský svaz byl naplánován s precizností německého stratéga, který mnohokrát přivoněl k vavřínovému věnci vítěze a předpokládal jak diverzní jednotky, tak moderní technologie tanků, které se byly schopny přebrodit přes hluboký říční tok, tak drtivou sílu nasazenou v nekompromisním drtivém úderu. Hitler nasadili na linii od Baltu po Černé moře 3,5 milionu vojáků, 3 500 tanků a 3 000 letadel. Nacistický vůdce se netajil názorem, že Sovětský svaz je jen obrem na hliněných nohou a německé jednotky ho porazí v několika týdnech bleskové války.
 
 
Letectvo likviduje sovětské stroje přikované k zemi po stovkách, pozemní armáda postupuje rychle vpřed. Sovětská vojska se hroutí pod útokem německých tanků a motorizované pěchoty. Zbylá ohniska odporu byla likvidována koňmo nebo pěšky se přesunujícími útvary. Náznaky mnohdy statečného avšak díky Stalinově vedení neorganizovaného odporu zdolává svou převahou. Žádné použitelné plány na obranu Sovětského svazu neexistují. Veškeré instrukce a plánování počítalo se zastavením nepřátelského úderu a následným protiúderem a rozdrcením nepřítele buďto na hranicích, nebo na jeho území. Odplatou za nepřipravenost jim byla totální zkáza a utrpení civilních obyvatel, které vzápětí změnilo sovětský pohled na Němce a vykrystalizovalo v čirou nenávist. Na počátku války, v tomto případě spíše zákeřného bezprecedentního útoku  nedokázali sovětští vojáci následkem učení marxismu - leninismu pochopit, jak může německá dělnická třída napadnout bratrskou sovětskou dělnickou třídu. Proto zpočátku ani vůči Němcům nepociťovali zášť. Naopak, byli přesvědčeni, že stačí na ně shodit letáky s výzvou, aby přešli na sovětskou stranu. Tato naivita byla rovněž draze vykoupena.
 
 
Jistě vyskytli se i výjimky, kdy se sovětům podařilo účelně a statečně bránit. Tou nejvýznamnější je příběh obránců Brestské pevnosti, kteří dokázali vzdorovat fašistické přesile řadu dní a to i ve chvíli, kdy se fronta přes ně již dávno převalila. 
 
Čímž se dostáváme k osudové Hitlerově chybě v podobě touhy zašlapat ruský národ, potažmo Slovany do krvavého bahna. Třeba na Ukrajině, v Bělorusku a Pobaltí, kde jednotky Rudé armády představovaly nenáviděné okupační síly a NKVD spáchalo největší zločiny, byli Němci a jejich spojenci zpočátku vítáni jako osvoboditelé. V Pobaltí a na Ukrajině vypukla povstání, která způsobila Rudé armádě velice vážné potíže a značně ovlivnila průběh následných střetnutí v její neprospěch. Naopak díky zvěrstvům a taktice „Spálené země“ se  situace radikálně změnila a místní obyvatelstvo se v pudu sebezáchovy postavilo na odpor německé invazi a poskytovalo Rudé armádě výraznou podporu.
 
 
První den Operace Barbarossa byl úspěch. Němci postoupili 80 kilometrů hluboko do Sovětského území, zanechávajíc za sebou zkázu a spoušť. A skvěle se vedlo i v následujících dnech. Nicméně předpoklady o rychlém vítězství se nakonec nepotvrdily.  Stalin, který se před celým světem schoval, se nakonec koncem června objevil, oslovil občany Sovětského svazu k obraně, přičemž střetnutí označil jako Velkou vlasteneckou válku. Němci tak začínaly postupně narážet na organizovanější odpor (například Smolensk), který se mu sice dařilo stále (ale již za cenu stále větších ztrát) válcovat, ale který nakonec za pomoci ruské zimy eskaloval v prvním triumfu před branami Moskvy. Ale to je již jiná kapitola.
 
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]