ProfilyBITVA V KURSKÉM OBLOUKU 04: První výstřely

 

 
Maršál Manstein původně požadoval zahájení operace Citadela, která později vešla do historie spíše pod názvem Bitva v Kurském oblouku nejpozději na konci května, ale datum ofenzívy bylo německým velením několikrát odloženo. Hitler například umíněně trval na tom, že boje nemohou začít dříve, než bude k dispozici dostatečný počet nových středních tanků a těžkých stíhačů tanků Ferdinand.
 
To vedlo jednak k velké časové prodlevě, kterou sovětská strana využila k důkladné přípravě obranných postavení, jednak k nasazení technicky nevyzrálých tanků. Například většina z 300 středních tanků Panther byla vyřazena nejrůznějšími závadami dříve, než se dostala do skutečného boje. Technické problémy pronásledovaly i stíhače tanků Ferdinand a pouze jednotky vyzbrojené těžkými tanky Tiger vykazovaly větší bojeschopnost.
 
Definitivní rozhodnutí o zahájení ofenzívy padlo až na začátku července. Hitler se konečně odhodlal k riskantnímu tahu a stanovil začátek akce na ráno 5. července 1943. I v této chvíli však v německé generalitě převládala nejistota nad výsledkem operace. Maršálové von Manstein a von Kluge ji například hodnotili jako realizovatelnou, ale nesmírně obtížnou.
 
Sověti začátkem června 1943 stáhli svoje vojska o 8 až 10 km dál od německé hlavní bojové linie na výšiny, čímž získali lepší strategický prostor. Němci tak byli slepí a neviděli nepřátelská obranná postavení, ani klamné, ani skutečné opěrné body. Letecký průzkum vše neodhalil. Bylo tedy nutné vybojovat tyto pozice krátce před hlavním úderem. Měly totiž sloužit k pozorování a jako dělostřelecká postavení pro první chvíle hlavního úderu. 
 
3. července 1943 se k výchozím pozicím přisunula mechanizovaná divize „Grozdeutschland“, která vzápětí vyslala ženijní oddíl v síle deseti mužů, do terénu, aby odminoval nástupní prostor. Tento prostor byl z předchozích bojů plný železa, takže vyhledávací přístroje byly nanic. Ženisté museli každou minu nacházet drátem, ručně ji vyhrabat a zneškodnit. V noci z 3. na 4. července 1943 takto 10 mužů vyhrabalo před výšinami u Butova 2 700 min. 2 700 během 5 hodin v naprosté tmě. Jedna mina na muže a minutu. Žádná exploze. Obdivuhodný výkon. Nákresy s průchody v minových polích jsou předány na velitelství. 
 
Sověti mají 4. července pohotovost stejně jako 3. července. Celá obranná linie Sovětů je připravena již dva dny k boji. Všechny zbraně jsou nabité a připravené. Dosud však slyší jen hluk motorů každou noc.
 
4. července 1943 dojde k dalšímu posílení sovětských pozic u Butova u 6. gardové armády. Jsou přisunuty další dva dělostřelecké pluky. Sestavu pěchoty posílí ještě další tanková brigáda. Do 12 hodin 4. července žádný útok. Ve 13 hodin 25 minut se u Sovětů vydává oběd. Žádný útok. Sověti začínají věřit, že tento den již útok nepřijde. Velitelé pluků se ptají zda mají zachovat plnou bojovou pohotovost? Nebo ji můžou trochu uvolnit? Po 48 hodinách se projevuje únava. 
 
Odpověď zní: „Neuvolňovat! Plná bojová pohotovost! Plná pozornost!“ 
 
Sovětské velení se o termínu zahájení bojů dozvědělo opět se značným předstihem. 4. července 1943 ve 22 hodin jižně od Tagina zjistí Rusové, že němečtí ženisté vytváří průchody v minových polích. Průzkumnému oddílu se podaří jednoho z německých ženistů zajmout. Sovětské historické prameny říkají, že se jedná o svobodníka Bruno Fermella, který při výslechu poskytl Sovětům dokonalé informace. Byly tak dokonalé, že jim i Rokossovskij uvěřil. Fermell jim, kromě faktu že německé jednotky dostali zvláštní příděl jídla a alkoholu na pět dní, prozradil i zásadní informaci o tom, že německé útočné svazky vyrazí do útoku po dělostřelecké přípravě 5. července 1943. Identifikoval čas útoku s tím, že německá armáda zaútočí přesně ve 3 hodiny 30 minut proti sovětským pozicím. 5. července 1943, v 1 hodinu 10 minut proto sovětské dalekonosné dělostřelectvo uskutečnilo náhlý palebný přepad míst soustředění německých jednotek. 
 
Těžké raketomety, „Stalinovy varhany“, dalekonosné dělostřelectvo i děla blízké podpory pálí na soustředěná německá vojska, jejich týlové linie a nástupní cesty. Ruská dělostřelecká palba trvala více nežli jednu hodinu. Prví výstřely bitvy u Kurského oblouku byly vypáleny.
 
Sovětská historiografie v minulosti uváděla, že toto ostřelování způsobilo německým jednotkám velké ztráty. Toto tvrzení však německé prameny nepotvrzují a ani průběh operací nesvědčí o přílišném účinku palebného přepadu. Bojová hlášení německých jednotek mluví pouze o krátké rušivé palbě „bez významných následků“.
 
Německý útok totiž začal víceméně podle původního plánu. Předběžné německé akce byly zahájeny 4. července 1943 odpoledne 4. tankovou armádou. Akce byla úspěšná, ale téměř čtvrtina brigády Pantherů musela být vyřazena pro technické obtíže. 5. července 1943 ve 3 hodiny 30 minut ráno německá děla spustí svou dělostřeleckou přípravu. Takovou koncentraci dělostřelecké palby ještě východní fronta nezažila.  Během necelé hodiny vypálila německá děla na ruské pozice více munice, než kolik jí celá německá armáda použila při dobývání Polska a Francie dohromady!
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]