ProfilyBitva u Jasla účelově ověnčená vavříny hrdinství.

 

 
„Byli jsme národními mstiteli, kteří si dobře pamatovali jaké utrpení způsobili nacisté miliónům nevinných lidí. Proto mnozí z nás psali na bojovou techniku, na tanky a děla, ale i na samotné dělostřelecké granáty, nápisy – Za Lidice, Za Ležáky a podobně.“ (generál Miroslav Masopust)
 
Bitva u Jasla patřila společně se Sokolovem k nejvíce propagovaným bitvám druhé světové války u nás. Samozřejmě v rámci těch bitev, kterých se zúčastnili českoslovenští vojáci po boju Rudé armády. A tak, zatímco u Sokolova „Svobodovci“ své kamarády soudruhy, kteří jim konečně poskytly příležitost prolévat krev v boji proti fašismu, nezklamali, u Jasla prokázali své kvality tím, že jejich děla smetla všechny určené cíle. A to se počítá. Sukces a pompa to byli tak velké, že si tím budoucí dělostřelci dokonce od roku 1948 vysloužili státní svátek – Den československého raketového vojska a dělostřelectva.
 
To předchozí, karpatsko – dukelská operace se již tak pompézně neoslavovala, naopak její skutečný průběh, který byl spíše debaklem zbytečně stojícím spousty lidských životů, byl z ideologických důvodů zkreslený a pozměněný. Právě po ní přešla vyčerpaná vojska do obrany na řece Ondavě, aby se zde připravily k dalšímu postupu, , avšak rozkazem bylo dělostřelectvo a tanková brigáda (spíš to, co z ní zbylo) přesunuty ve dnech 18. až 22. prosince do Polska.
 
Česoslovenskému armádnímu sboru, který se od doby, kdy před necelými dvěma lety bojoval u Sokolova, značně rozrostl, připadla pozice u polského města Jasla. V rámci navazující Západokarpatské operace jim byl přidělen úkol zničit nepřátelské okopy, pevnůstky a živou sílu a tím zabránit možnému útoku německých sil. A i když pluky nebyly technikou, ani lidmi zcela naplněny, působilo u Jasla asi 2500 čs. vojáků a důstojníků s přibližně 90 děly a minomety ráže nad 76 mm, čímž se tato akce stala největším válečným nasazením československého dělostřelectva v dějinách.
 
Samotnému útoku předcházel průzkum, který zjišťoval přesné pozice cílů. Ovšem ani německá strana nezůstávala v nečinnosti. Jejich dělostřelectvo provádělo rušivé přepady, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných. A pak přišel 12. Leden 1945. Datum, kdy byla na polské fontě zahájena Viselsko-oderská operace, jež byla hlavním útokem na Německo s přímým postupem na Berlín. A přesně v půl deváté hodině dopolední spustila svou smrtící píseň Kaťuše a děla Rudé armády a Československého armádního sboru. Německé pozice čekala palba z více než čtrnácti stovek děl a těžkých minometů, z nichž devadesát čtyři patřily československým plukům. Hustota hlavní se pohybovala podle důležitosti směrů od 130 do 200 na kilometr frontové linie.
Útok trval až do desáté hodiny a nechal v řadách nepřítele doslovnou spoušť. Všechny cíle byly zničeny.  Poté vyrazila pěchota.
 
Útok podporovaly i československé tanky, kterým se podařilo zničit několik německých kulometných hnízd, dva bunkry, několik okopů, jedno protitankové dělo a několik tankoborníků a pěšáků. Svůj úkol obsadit stanovené kóty čs. tankisté splnili. Velitel sovětské 70. gardové divize generálmajor Gusev se o čs. dělostřelcích pochvalně vyjádřil i u nejvyššího sovětského představitele Stalina, který udělil třem z pěti čs. pluků čestný název „Jaselský.“ Během všech fází příprav i samotného boje u Jasla zaznamenaly československé jednotky nevysoké ztráty, a to jak na živé síle, tak i na technice. Celkem zahynulo osm (z toho dva tankisté) a  zraněno bylo 27 (z toho devět tankistů) vojáků a důstojníků. Kromě jediného zničeného tanku T-34/76 a 120 mm minometu dokázali zbrojíři a speciální technické složky všechna poškození těžké výzbroje později opravit.  
 
Vojáci sovětské 38. armády postoupili během prvních čtyř dnů po průlomu německé obrany u Jasla o 80 kilometrů na západ a teprve na začátku února se zastavili asi 40 kilometrů před Moravskou Ostravou. 
 
V zásadě se tak jednalo o velký dělostřelecký přepad, kterému neměly Němci moc šancí úspěšně čelit. O čemž vypovídají i mizivé ztráty. Na rozdíl od již zmíněné Dukly, nebo Sokolova, kde tekla krev proudem a hrdinství bylo draze vykoupeno, je Jaslo, ověnčené gloriolou nezměrného heroismu čistě účelově. 
 
Po bitvě se československé dělostřelectvo vrátilo zpět ke svým jednotkám 1. čs. armádního sboru na Slovensko. Čs. tanková brigáda byla doplněna o nové stroje a poté převelena pro účely Ostravské operace. Ale to je již jiný válečný příběh.
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]