ProfilyKonec první světové války mající zásadní vliv na světovém uspořádání

 

Začátkem konce první světové války bylo vítězství bolševiků během Říjnové revoluce. Bolševická vláda se jedním ze svých dekretů (Dekret o míru) obrátila na všechny bojující strany s výzvou uzavřít demokratický mír bez anexí a placení válečných náhrad.

 

Na ní zareagovaly pouze ústřední mocnosti, pro které byla nabídka, rovnající se de facto kapitulaci Ruska, Důsledkem byl nakonec tzv. Brestlitevský mír, podle kterého se Rusko 3. Března 1918 vzdalo Finska, pobaltských států, Polska a Ukrajiny. V návaznosti na to podepsalo mír i Rumunsko, čímž východní fronta přestala de facto existovat. Pokud jde o československé vojsko v Rusku, začátkem léta 1918 československá vojska obsadila téměř celou Transsibiřskou magistrálu (po incidentu s maďarskými zajatci Ruska se totiž odmítli odzbrojit, jak přikázalo Rusku Německo), za což si vysloužili uznání dohodových mocností a jednotlivé dohodové země začaly postupně v průběhu roku 1918 uznávat Československou národní radu a jejího předsedu profesora T. G. Masaryka. Odtud byl již jen krůček k vzniku samostatného Československa.
 
 
Na západní frontě však klid rozhodně nebyl. I přes přesun sil z prakticky neexistující východní fronty se Německu jarní ofenzíva nevyvedla. Vojska Dohody prolomila německou obranu mezi Albertem a Montdidierem. Potom se už od bitvy u Arden (26. Září) francouzsko-britská vojska valila na Sedan a Němci pochopili, že válku prohráli. 30. září požádalo o mír Bulharsko, o měsíc později Turecko.
 
Společně s německou, ztroskotala i rakousko-uherská ofenzíva na Piavě, kde Italové 24. října začali rozhodující útok a rakousko-uherští vojáci se dali na bezhlavý útěk. Rakousko – Uhersko se tak ocitlo před koncem své epochy spojené s monarchií. Podobný osud (zánik) čeká i další monarchie. 28. října vzniká samostatné Československo a 3. listopadu v 15 hodin podepisuje ve vile Villa Giusti rakousko-uherská vláda příměří s Dohodou, které nabývá platnosti stejné hodiny následujícího dne.
 
O šest dní později rakouský císař Karel I podepisuje pod silným nátlakem prohlášení, že se vzdává všech zásahů do státních záležitostí a opouští Schönbrunnský zámek ve Vídni, čímž Rakousko – Uhersko definitivně zaniká a štěpí se na Rakousko, Maďarsko a Československo. Od 17 století rozštěpené a mezi Rusko, Rakousko a Prusko rozdělené, Polské království se obnovuje, jako Polská republika. Nově jako první jihoslovanský stát, vzniká Jugoslávie. Zbylá území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii.
 
 
Německo tak zůstává zcela osamoceno a nezbývá mu tak jiná možnost než podepsat příměří. Stalo se tak 11. Listopadu 1918 v železničním vagonu v lese na stanici Rethondes u Compiègne, čímž první světová válka, která trvala čtyři a čtvrt roku, která přinesla světu tanky, bojové plyny, samopaly, plamenomety a bez mála 20 milionů mrtvých, fakticky končí. Alespoň na bitevním poli. Je třeba totiž ještě naporcovat medvěda a tak mocnosti čeká ještě jedna bitva. Tentokrát ta, za diplomatickým stolem. Ano, i když se nestřílelo, válka neskončila.
 
 
Formálním zakončením války byla šestidenní pařížská mírová konference z roku 1919, kde byly dne 28.6. 1919 podepsány tzv. pařížské předměstské smlouvy a definitivním koncem, pak konference, která začala v lednu 1920 v Paříži ve Versailles.
 
Nezúčastnilo se jí sovětské Rusko a rozhodující slovo měly mocnosti s tzv. všeobecnými zájmy. Zde Společnost národů dne 10.1.1920 ratifikovala Versailleskou smlouvu, která jednak oficiálně ukončila první světovou válku a zároveň rozhodla, že Ruská Besarábie bude připojena k Rumunsku, Podkarpatská Rus k Československu a Francie získala zpět Alsasko a Lotrinsko. Časově i věcně byla nejvíce náročná rozhodnutí Spojenců týkající se Německa.
 
Výsledný kompromis mezi wilsonovským idealismem, francouzskou touhou Německo co nejvíce oslabit a britskou touhou zabránit přílišném posílení Francie, vyžadoval zdlouhavá a podrobná jednání. Výsledkem byly rozsáhlé válečné reparace a omezení výroby, odstoupení území na východě se silnou německou menšinou, ztráta kolonii zákaz spojení s Rakouskem a odzbrojení. Důsledky těchto snah, především Francie, se ukázaly do budoucna destrukčními. Ztráta území a pokoření Německa vedli k růstu nacionalistických tendenci, které později vyústili v druhou světovou válku.
 
Spojené státy americké tak získaly vedoucí postavení ve světě a staly se hlavní mocností, kterýžto statut si drží až do dnešních dní.
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]