ProfilyPOLSKO 01: Německé přípravy na invazi do Polska

 

 
Zatímco v Asii se již od roku 1937 bojovalo „jen“ mezi Čínou a Japonskem v rámci tzv. Druhá čínsko-japonská války, skutečná světová válka započala 1. září 1939 v Evropě na německo-polské hranici, kdy německá vojska po předchozích provokacích a zinscenovaných incidentech zahájila invazi. K útoku se posléze připojilo Slovensko. Velká Británie a Francie tentokráte po formální stránce nezaváhaly a 3. září 1939 vyhlásily Německu válku. 

 

 

Příčiny invaze

Ale nepředbíhejme. Drtivému útoku na Polsko a tím pádem počátku druhé světové války předcházelo ještě něco málo událostí.
Velkoněmecká říše byla v té době na strmém vzestupu. Hitler, opojený mocí a masovou podporou lidu, který vyvedl z ekonomické krize třicátých let, posílený připojením Rakouska, zabráním Sudet a okupací Československa, se rozhodl vycenit zuby a demonstrovat světu sílu svých zbraní. Jeho zrak se tak upnul směrem k Polsku.
Příčinou konfliktu byl jednak fakt, že se Německo nikdy nesmířilo se svými územními ztrátami v polském prostoru, které muselo na základě Mírových smluv ve Versailles  akceptovat po porážce v první světové válce, jednak Hitlerova idea, že je třeba rozšířit německý „životní prostor“ směrem na východ. 
Hlavním německým územním požadavkem byl tzv. Polský koridor, tedy polské území, které oddělovalo Východní Prusko od zbytku německého území. V koridoru se také nacházelo Svobodné město Gdaňsk, které si Německo také nárokovalo, a také celkem početná německá národnostní menšina žijící (podobné té, žijící v Sudetech) v Polsku.
 
První pokus nevyšel!
Plánované válce předcházelo  podepsání paktu o neútočení mezi SSSR a Německem (23. srpna 1939),  v jehož tajných dodatcích si obě země rozdělily sféry vlivu a stanovily vzájemnou podporu při jejich vymezování a výslovně připustily likvidaci Polska.
Podle Hitlerova plánu mělo k invazi původně dojít už 26. srpna. Brzy ráno 25. srpna se proto začaly německé jednotky přesouvat do výchozích postavení a došlo i k tzv. Jablunkovskému incidentu, který je považován za první předčasný útok druhé světové války v Evropě. Ve stejný den se ale političtí představitelé Velké Británie odhodlali podepsat dlouho očekávané písemné garance Polsku, ve kterých se obě strany zavazovaly ke spojenectví v případě německého útoku. To Hitlera velice překvapilo a rozkaz útoku ještě téhož dne odložil. Rozkaz k odložení akce se ale k několika malým, převážně záškodnickým jednotkám nedostal, a proto se druhého dne odehrálo několik drobných pohraničních incidentů a šarvátek. Polsko, které již od jarních měsíců postupně mobilizovalo armádu, proto s koncem 30. srpna vyhlásilo všeobecnou mobilizaci. Potom byla ale na nátlak západních spojenců, kteří se chtěli válce vyhnout za každou cenu, odvolána.
 
Jablunkovský incident
Německý útok na Polsko byl plánován již od dubna 1939 s tím, že proběhne nad ránem v sobotu 26. srpna 1939. Na tento okamžik plánoval poručík Abwehru z Vratislavi Hans Albert Herzner přepadení nádraží v Mostech u Jablunkova a obou tunelů s cílem zabránit jejich zničení Poláky.
 
V noci z 25. na 26. srpna 1939 tak překročil německý diverzní oddíl tehdejší slovensko-polskou hranici a obsadil nádraží v Mostech. Polští obránci tunelů útočníky odhalili díky informaci polské telefonistky z nádraží a zahájili na ně palbu. I tak bojůvkář Josef Kulik vjel na lokomotivě do tunelu, kde údajně vytrhl zápalné šňůry k trhavinám a projel na slovenské území do Čadce.
Podle německých zdrojů diverzní oddíl v průsmyku zajal a odzbrojil 800 polských vojáků, připravoval se zajmout jednotku dalších 1200 polských vojáků, kteří přijeli ve vlaku do Mostů a netušili, že nádraží je obsazeno německými diverzanty, a stáhl se z rozkazu německého velení na Slovensko. Podle polských zdrojů se útočníkům naopak tunely obsadit nepodařilo a z nádraží v Mostech byli za několik hodin polskými vojáky vytlačeni. Ať tak, nebo tak, německá armáda se musela Polsku za tento incident oficiálně omluvit. 
 
31. srpna dal Hitler polské straně výzvu k poslání vyjednavače, zřejmě aby si u západních států získal pověst diplomata. Polská vláda ale jakékoliv jednání s Německem odmítla a znovu vyhlásila mobilizaci. Zmatky, které tento akt provázely, způsobily, že polská armáda měla v době německého útoku (ke kterému došlo druhého dne) zmobilizováno pouze 65 % svých sil.
 
 
Rozhlasový vysílač v Hlivicích
"Po vyčerpání všech politických prostředků, aby se pokojně vyřešila nesnesitelná situace Německa na východní hranici, rozhodl jsem se pro vojenské řešení," píše se v úvodu Hitlerova rozkazu k napadení Polska, který měl celé čtyři strany. Ale ještě pořád to nebylo ono. Hitler se zdráhal napadnout Polsko bez nějaké záminky, aby nemohl být prohlášen za agresora. A tak se záminka k napadení Polska hledala. A když se nenašla, musela se vyrobit.
 
V noci z 31. 8. na 1. 9. nedaleko Hlivic, ležících na polsko-německých hranicích, přepadla jednotka SS v polských uniformách rozhlasový vysílač. Polsky vyřvala do světa, že vyhlašuje válku Německu. Na místě přepadení zanechali těla vězňů z koncentračního tábora Dachau, které zastřelili a převlékli do polských uniforem. Toto přepadení bylo zorganizováno 
Reinhardem Heydrichem a Heinrichem Müllerem, velitelem gestapa. Aby celé přepadení vypadalo důvěryhodněji, byl na vysílací stanici přivezen Franciszek Honiok, Němec, který pomáhal polským lidem a byl den před tím zatčen gestapem. Byl přinucen převléci se tak, aby vypadal jako Polák. Poté byl usmrcen injekcí a postřelen tak, aby to vypadalo, jako by padl v boji. Celá akce měla vyvolat dojem, že následující útok na Polsko je odvetou za tento útok a že tudíž Německo není agresorem. 
 
Když se Hitler dozvěděl, že akce proběhla úspěšně, vystoupil v říšském sněmu: „Polsko dnes v noci poprvé i s regulérními vojáky střílelo na naše území. Od pěti hodin čtyřiceti pěti minut německé zbraně palbu opětují." Jako obvykle Hitler lhal, cvičná bitevní loď Schleswig-Holstein ostřelovala polské území již hodinu před časem uváděným führerem. Invazi již nikdo a nic nemohlo zastavit.
 
Poláky tak čekala dlouhá válka... delší než pro kohokoliv na evropském kontinentu...
 
 
 
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]