Profily1941: Pád Tobruku přilákal „pouštní lišku“

 

 
Pod velením britského polního generála Richarda O'Connora dosáhli Britové v severní Africe v lednu 1941 řady skvělých vítězství nad Italy

 

Díky těmto vítězstvím a stejně vynikajícímu celkovému velení generála Archibalda Wavella při vojenských taženích v severní a východní Africe se Britové octli v postavení, kdy mohli téměř úplně zničit italské síly v Africe a porazit je. Poslední italskou baštu Tobruk dobyli 22. ledna a zajali téměř 30000 vojáků, čímž celkový počet zajatců dosáhl 130 000. Britové ukořistili 1 300 děl a 400 tanků. Po vítězství v Tobruku postoupili Britové dále na Kyrenaiku a 7. února obsadili Benghází. Nazítří stáli na hranicích mezi Kyrenaikou a Tripolisem u Al Agheily. Armáda italského maršála Grazianniho přestala prakticky existovat a zbytky vojáků prchaly na západ.
 
Kdyby pokračoval generál Wavell v postupu na západ, na skutečný odpor by nenarazil. Italové sice zaminovali silnice, ale všechny by se daly obejít. Kromě jednoho dělostřeleckého pluku, tvořícího zadní voj, se Italové soustředili kolem Tripolisu s naprosto nedostatečnou obranou. Italové očekávali se stísněnými pocity útok a tušili, že bude znamenat konec jejich armády.
 
Britové však jako zázrakem nezaútočili. Ministerský předseda Winston Churchill připravil své vojáky o vítězství tím, že je přinutil zastavit se a vydal pokyn, na základě něhož byla větší část britských sil přesunuta do Řecka, aby se pokusily zabránit Němcům okupovat zemi. Vhodný okamžik pro útok v Africe byl promarněn a vítězství, kterého mohli dosáhnout v zimě roku 1941, se zpozdilo o rok a půl, během něhož Britové své pozice v severní Africe téměř ztratili. 
 
Začátkem roku 1941 totiž Němci vysílají do severní Afriky téměř neznámého velitele divize, z něhož se později stala legendární postava s přezdívkou Pouštní liška. Generál Erwin Rommel, který se do jisté míry v německé armádě proslavil během bitvy o Francii skvělým velením sedmé obrněné divize, byl odvolán ze své vánoční dovolené, aby se díky rozruchu vzniklému v souvislosti s postupem Britů ohlásil na Oberkommandu Wehrmachtu v Berlíně. Polní maršál von Brauchitsch ho tam informoval o prekérní situaci Italů a o Hitlerově rozhodnutí zachránit je. Von Brauchitsch řekl, že záchrannou akci má provést Rommel a dvě německé divize, známé jako Afrika-Korps, které budou okamžitě vyslány do severní Afriky. Rommel se měl vypravit přímo do Libye, zhodnotit situaci a provést přípravy k zorganizování Italů. Důvodem k takovému Hitlerovu rozhodnutí nebyl ani tak soucit s Mussolinim, i když ho skutečně litoval, ale potřeba mít v Africe silnou Luftwaffe, jež by chránila jižní bok německých sil během nadcházejícího úderu na Rusko. 
 
Bylo rozhodnuto, že Rommel převezme celkové velení vojenských sil Osy v severní Africe a bude podávat zprávy maršálu Grazianimu. Pro získání větší autority s ním měl odjet vůdcův vojenský pobočník plukovník Schmundt a v případě nějakých problémů měl kontaktovat OKW.
 
Generál Rommel odjel do Itálie a 11. února se ohlásil na vrchním italském velitelství v Říme. Na Sicílii se sešel s německým velitelem Luftwaffe. Zde narazil na první problémy. Velitel Luftwaffe mu sdělil, že italská armáda padla a všichni očekávají, že každým okamžikem vtrhnou Britové do Tripolisu. První německá divize dorazí do Afriky nejdříve v polovině dubna, a proto bylo třeba okamžitě něco podniknout a zabránit naprosté katastrofě. Ale co?
 
Prvním krokem by mohla být bojová akce Luftwaffe. Rommel požádal, aby neprodleně zaútočila v noci na Benghází a nazítří na britské síly jihozápadně od města. Narazil však na problém, s nímž se měl potýkat po celou dobu svého působení v Africe. Italští důstojníci a mnoho civilních úřadů vlastnili majetek v Benghází a žádali Luftwaffe, aby toto město nebombardovala. Generál Luftwaffe souhlasil, aby vyhověl italským spojencům, na nichž byl v mnohém směru závislý. Rommela to konsternovalo a také se v tom smyslu vyjádřil. Na jeho pokyn v noci zatelefonoval plukovník Schmundt na OKW a Luftwaffe dostala příkaz Rommelově žádosti vyhovět. O několik hodin později odstartovaly první německé bombardéry, aby se pokusily ochromit zásobování britských jednotek v Benghází.
 
12. února ráno odletěla německá průzkumná skupina do Tripolisu. Po přistání letadel v Castel Benito jižně od Tripolisu zjistili, že generál Graziani odjel a že Rommelovým nadřízeným bude generál Gariboldi. Německý důstojník pověřený stykem s italským vrchním velením podal Rommelovi podrobné hlášení o nedávném ústupu či spíše útěku, při němž mnoho italských vojáků zahazovalo zbraně a ve vzniklé panice při útěku se vzbouřilo. „Kázeň a disciplína už ani horší být nemůže,“ konstatoval generál.
 
Rommel ohlásil generálu Gariboldimu výsledek svého zjištění. Gariboldi nejevil pro Rommelovu misi ani pro jeho plán obrany žádné nadšení. Ve skutečnosti měl Gariboldi pravdu. Rommel neměl nic, s čím by mohl bojovat, s výjimkou sil, které již byly v poli. Všechno, o čem hovořil, byly jen vzdušné zámky, kromě jedné skutečnosti: Rommel byl odhodlán bojovat.
 
Gariboldi Rommelovi navrhl, aby se předtím, než se naplno pustí do svých plánů, porozhlédl po africké krajině a seznámil se se záludnostmi terénu. Rommel souhlasil, ale v duchu již učinil první velké rozhodnutí. Bude ignorovat pokyny z OKW, podle nichž neměl nic podnikat, ale pouze převzít velení na frontě. Bude co možná nejrychleji postupovat. 
 
Rommel odletěl z Tripolisu, přeletěl nad oblastí, kterou bránili Italové a dospěl k určitým závěrům. Opevní Siřte a území po obou stranách pobřežní silnice Via Balbia a z motorizovaných sil vytvoří zálohu pro pohyblivou obranu.
 
Skupina se vrátila do Tripolisu, aby se znovu sešla s generálem Gariboldim. Mezitím přijel generál Roatta s novým příkazem od Mussoliniho, potvrzujícím novou pravomoc generála Rommela. Gariboldi začal projevovat pro plány německého generála trochu více nadšení.
 
Rommel očekával útok Britů, ale v dohledné době nemělo k žádnému dojít. Sedmá obrněná divize byla přesunuta do Egypta, aby se tam znovu zformovala a odpočinula si. Přijela ji vystřídat polovina druhé obrněné divize. Druhá polovina byla vyslána do Řecka. Šestá australská divize byla rovněž stažena a vystřídána částí nezkušené deváté australské divize. Velké zkušenosti neměl ani britský velitel generál Neame, jenž nahradil generála O'Connora. Kromě toho byla celá britská armáda v severní Africe připravena o velkou část výzbroje, která byla poslána do Řecka. 
 
Rommel zahájil svoje vítězné africké tažení. 
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]