ProfilyPRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 05: ROA a pražské povstání ...

 

 
Vlasovci v závěru války procházeli přes severní Čechy. Kolony postupovaly zvolna přes Louny, kde došlo k incidentu s jednotkami SS. Situace se vyhrocovala. Mnoho vlasovců cítilo, že jejich naděje na přežití války nebo přímo po ukončení války spočívá v cestě na západ. Doufali, že Američané vstoupí do války se Sovětským svazem a oni tak budou moci bojovat dále proti svému hlavnímu nepříteli – Stalinovi.
 
Jednotky ROA generála Vlasova se přesunovaly přes Čechy. Jejich cílem byla západní zóna a Rakousko. Osud ale tomu chtěl jinak. 
Příprava povstání v Praze a zapojení jednotek ROA bylo posledním vystoupením těchto vojsk za druhé světové války, které se jim ale stalo osudným.
 
3. května tábořily jednotky Buňačenkovy divize v parku lánského zámku, kde sídlil přestárlý prezident protektorátu Čechy a Morava dr. Emil Hácha. Rozložili tábor i v okolních lesích a také přímo ve vsi. Do domku, kde se ubytoval generál Buňačenko se svým štábem se dostavil kapitán vládního vojska Rendl, velitel prezidentské stráže.
Požádal o uvedení před velícího důstojníka s prohlášením, že nese velmi zajímavou informaci.
 
Buňačenko seděl za stolem, ruce založené a zkoumavě si prohlížel důstojníka v uniformě vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava. Ušklíbl se. Tyhle primadony neměl rád. Nikdy pořádně nebojovaly, a když se někde objevily, vždy na to obyčejní vojáci doplatili.
 Rendl požádal o posouzení situace na frontě. Měl totiž pověření od presidenta Háchy, aby se pokusil zjistit názor vojsk ROA, generála Vlasova, pro případné zapojení do připravovaného povstání. Diskuse se točila kolem situace v Čechách a zejména o ochotě účasti ruských vojáků při ozbrojeném vystoupení proti Němcům. Buňačenko nic nesliboval, ale myšlenka se mu velice zamlouvala. Už postup jeho jednotek po území Čech byl úplně něco jiného, než když se přesouvali z Německa. Místní obyvatelstvo, pokud to nebyli Němci nebo Sudetští Němci, je vítalo a pomáhalo.
 
6. května večer se na velitelství povstaleckých sil dostavil velitel 1. Pluku ROA podplukovník Archipov. Byl mrzutý, podrážděný a bez nálady. Před budovou zastihl skupinu amerických vojáků, kteří se zastavili v Praze. Neznal jejich poslání, ale pohled na ně mu neudělal dobře. Při rozhovoru s nimi se dozvěděl zdrcující novinu: Američané nepřekročí demarkační linii, nebudou postupovat ku Praze, takže plán, na který Buňačenko spoléhal, dostal zásadní trhlinu.
  
Achripov jednal se zástupcem generála Kutlvašra s druhým zástupcem podplukovníkem Heřmanem. Nedokázal krotit svoje rozhořčení. Při postupu ku Praze a postupem Prahou, jednotky ROA zasáhli účinně do obranných bojů, na mnoha místech zachránili obránce barikád doslova na poslední chvíli před úplnou porážkou. Proto se rozčiloval, že české velitelství nedostatečně popularizuje přítomnost ROA v Praze. Zdůraznil, o to po té zdrcující informaci od Američanů bylo přímo prosba, že operace ROA potřebují co největší reklamu, aby si získaly zásluhu v očích západních spojenců. Upozornil, že jednotkám ROA jde i o to obsadit co největší úsek Čech, než do nich vstoupí Rudá armáda. Podplukovník Heřman přislíbil, že rozhlas bude opakovat hlášení o Vlasovcích. Uklidněný Archipov jej poté seznámil s plánem útoku, který začne 7. Května ráno.
 
Jednotky ROA se pustily do koordinované akce s povstalci. 1. Pluk se přesune na pravý břeh Vltavy, projde Novým městem a obsadí Vinohrady. 2. Pluk v prostoru Jinonice-Zličín přejde do útoku směrem Břevnov – Hradčany – Malá Strana. Při bojích pronikne do Starého města a postupuje dále na Žižkov a Karlín. 3. Pluk bude útočit směrem Střešovice, Hradčany, Dejvice a přes Bubeneč bude postupovat na Holešovice. 4. Pluk obsadí Smíchov.
 
Povstalci se připojili k jednotkám ROA. Pomáhali jim v orientaci v pražských čtvrtích. Za ranního svítání byly zahájeny bojové akce. V Motole při útoku na kasárna se německá posádka vzdala. Zbraně byly zabaveny. Část zbraní, tj. cca šedesát pušek a lehkých kulometů a dvacet pancéřových pěstí bylo předáno povstalcům k doplnění výzbroje.
 
V půl sedmé přicházejí první zprávy o postupu jednotek ROA přes Karlov na Fügnerovo náměstí a Vinohrady. Ve Štěpánské ulici žádá skupina důstojníku ROA o navázání spojení s vojenským velitelstvím povstalců pro další koordinování akcí jednotek. 
 
Krátce před devátou hodinou se na pankráckém Soudním náměstí v Linecké ulici po urputném boji vzdala jednotkám ROA skupina německých tanků.
Kolem desáté hodiny povstalci společně s vojáky ROA vyčistili prostor Pankráce.
Před polednem dochází hlášení, že jednotky ROA obsazují Bílou Horu a vnikají do prostoru obory Hvězda.
Situace se ale začala přiostřovat. Podle postupu jednotek ROA se podařilo obsadit většinu území Prahy a získat kontrolu nad strategickými body. Ale německé jednotky přešly do protiútoku. Na Pankráci jednotky SS s podporou tanků začaly potupovat. Tvrdě zaútočily na jednotky ROA. Hrozí jim proražení obranné linie. Ztráty již dosáhly na 300 mužů jenom z jednotek ROA. Žádají o pomoc a to jak vlastní velitelství v Buňačenkově štábu,, tak na velitelství povstaleckých sil…..
 
Velitel 1. pluku ROA Archipov v odpoledních hodinách nařizuje svým vojákům se stáhnout na levý břeh Vltavy a chránit mosty. Jeho dělostřelectvo zahájilo palbu na Hradčany.
Příslušníci jednotek ROA bojují společně s povstalci. Někde jsou přímo promícháni s obránci barikád, někdo jsou vedle sebe v bočních ulicích. Jejich boj se ale neobešel beze ztrát. Velké množství příslušníků ROA zůstává ležet na ulicích. Zraněné odvádějí zdravotní sestry k ošetření do českých nemocnic a záchytných zdravotních středisek, která jsou vybudována téměř v každé ulici ve sklepních bytech.
 
V Ruzyni jsou německé jednotky pod intenzivním tlakem. Požadují bezpodmínečnou kapitulaci. Mezi Lahovicemi a Velkou Chuchlí bylo zničeno sedm německých tanků a oddíl SS.
V prostoru Cibulky jsou pod intenzivní palbou nepřátelská kulometná hnízda. Jednotky ROA se spojily s povstalci a připravují koordinaci na noční útok.
K večeru dochází k urputným bojům o železniční most pod Vyšehradem. Jednotky ROA v součinnosti s povstalci jej urputně brání a nakonec se podařilo Němce odrazit a přinutit k ústupu.
 
Na Pankráci se ve večerních hodinách rozhořely velmi úporné boje s jednotkami SS. Podél Vltavy k Vyšehradu postupuje prapor SS s podporou osmi tanků. Povstalcům s podporou ROA se podařilo za značných ztrát německé jednotky zastavit a odrazit.
Všechny jednotky jsou značně vyčerpány. Povstalci jsou na pokraji svých sil. Začínají se objevovat rozepře. Protože se očekává útok německých jednotek v ranních hodinách, je nutné doplnit zásoby zbraní a munice. Bohužel, jednotky ROA si začaly přisvojovat většinu ukořistěných zbraní bez ohledu na to, že je obránci na barikádách nutně potřebovali….
 
Do budovy, odkud vysílal povstalecký rozhlas, se dostavil zástupce vlasovců a požádal, aby bylo do relace zařazeno provolání k světové veřejnosti. Když redakční rada pročetla prohlášení, byla žádost odmítnuta. Oddíl vlasovců se rozčílil a chtěl vzít budovu útokem. Ozbrojená stráž rozhlasu se připravila k obraně. Schylovalo se k boji.
Československý důstojník, velitel obrany rozhlasu, přemlouval velitele jednotky ROA, aby upustil od svého úmyslu, že by tím došlo ke zbytečnému krveprolití a hlavně by z toho měli radost Němci. My, Slované se budeme vzájemně pobíjet. Argument zapůsobil. Jednotka ROA odtáhla od budovy rozhlasu.
 
Mezitím probíhalo intenzivní jednání v sídle České národní rady, v Bartolomějské ulici. V napjaté atmosféře se probírala situace kolem jednotek ROA generála Vlasova. Zástupce České národní rady, Matuš, který byl na jednání ve štábu generála Buňačenka, kterého ale omylem nazývá Budičenko, informuje o napjaté situaci ve štábu a úmyslech ROA. Generál Buňačenko si totiž vyžádal další posily ROA z Budějovic, které měly urychleně nastoupit k pochodu na pomoc Praze. Sále popisoval situaci, kdy se generál Buňačenko cítil dotčen prohlášením České národní rady, která vystupuje velmi opatrně k jeh nabízené a prováděné vojenské pomoci. Je mu totiž jedno, jakou vládní formu si Češi zvolí. Chce jednat na rovinu. Je ale pohoršen, že jeho jednotky jsou nazývány vlasovci, přitom se jedná o „ruskou osvobozeneckou armádu“. Je to armáda ruská. Přitom je nemuseli ani žádat o pomoc, protože přišli sami. Není třeba se obávat, že by se míchali do českých poměrů. Pokud si jejich pomoc Česká národní rada nepřeje, může své vojsko stáhnout a opustit Prahu.
 
Po sdělení těchto informací dochází k bouřlivé výměně názorů. Nakonec se Česká národní rada usnáší – připravit děkovný dopis, který bude předán prostřednictvím Davida a Knapa Buňačenkovi.
 
Buňačenko přijal zástupce České národní rady ve svém štábu v Jinonicích. Byl unavený a naštvaný. Jednotky měly velké ztráty. Docházela munice a jednotky byly na hranici operativního nasazení. Díval se na Knapa. Přejel pohledem na Davida a v duchu si povzdechl – Co si ti Češi myslí? Že za ně budeme cedit krev pro nic za nic?. Jeho prohlášení, že bojuje za svobodu Ruska a zároveň proti Stalinovi, odmítli!.....
 
Přelétl očima dopis, který mu byl předán. Chyby přehlížel, ale nemohl přehlédnout poslední větu. Češi děkují za pomoc, ale nemohou zůstat lhostejní k nepřátelskému vztahu vlasovců k nejlepšímu příteli Československa Stalinovi a jeho armádě, a z toho důvodu prosí generála, aby své jednotky stáhl z Prahy.
 
Buňačenkova tvář se zkřivila zlobou, urážkou a ponížením.
„V tomhle městě nezůstanu ani hodinu! Nestojíte nám ani za jedinou kapku krve. K čertu s vámi! Jděte k bolševikům. Však oni vám ukážou!“
Zástupci České národní rady opustili velitelské stanoviště ROA se smíšenými pocity. Poslední věc, kterou zaslechli, bylo jak generál Buňačenko vydal pokyny k propuštění zajatých německých jednotek a odchodu z Prahy…..
Situace povstalců se začala odchodem jednotek ROA stávat dramatickou.
 
Budiž ke cti některým příslušníkům ROA, kteří neuposlechli rozkazu svého generála Buňačenka a vytrvali dále s obránci na barikádách. Jiná věc ale již ale ta, jakého poděkování se jim dostalo, když dorazily jednotky rudé armády do Prahy.
 
Následující kapitola: PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ 06: Praha bojuje!
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]