ProfilyOperace Percentage: Nezdar komanda o jednom muži

 

Díky úspěšnému atentátu na Heydricha rádi a často vzpomínáme na hrdiny, kteří byli vysazeni v tehdejším protektorátu, aby se podíleli na porážce fašistického Německa. Pravda komunistický režim adoroval hlavně sovětské vojáky (většinou přátelské a pohodové) vedoucí partyzánské oddíly, nicméně byl to právě londýnský odboj, který za nepřátelskou linií plánoval nejednu operaci, převážně diverzního charakteru. A o jedné takové, zapomenuté operaci si dnes povíme.

 

Jistě, atentát na Heydricha to nebyl. Vlastně se nejednalo ani o nic přelomového, co by se mělo zapsat do válečných dějin. Operace Percentage měla spíše kurýrní charakter. Věc se měla takto. Začátkem října, roku 1941 gestapo provedlo zátah, v Praze – Jinonicích v místě, kde v tu inkriminovanou dobu pracovala tajná vysílačka československého odboje dlouho přes půlnoc. Inspektor finančnístráže Karel Prokop se zachránil útěkem z budovy. Jeho osmnáctiletý syn a dva bývalí vojáci byli zatčeni. Radiotelegrafista Jindřich Klečka spáchal v bezvýchodné situaci sebevraždu. Tajná vysílačka, která se ještě nacházela pod proudem, byla zajištěna. Druhého dne se rozběhla vlna zatýkání odbojářů. Odhalením vysílačky SPARTA I přestalo, až na drobné výjimky, fungovat radiotelegrafické spojení mezi protektorátem a čs. exilovým londýnským ústředím. A právě jeho opětovné znovunavázání bylo cílem operace Percentage.

 

K jejímu provedení byl vybrán jeden jediný muž. Mladý parašutista František Pavelka narozený 29. listopadu 1920 v Břeclavi. Bývalý člen Sokola a student filozofie, který po okupaci začal s odbojovou činností. Když však gestapo rozjelo první velkou vlnu zatýkání, utekl do Francie a po jejím pádu se dostal do Anglie, kde se dobrovolně přihlásil k plnění speciálních úkolů v týlu nepřítele.Jeho hlavním úkolem při prvním nasazení, bylo předat domácí organizaci novou radiostanici s náhradními krystaly, které v té době měly téměř cenu zlata, neboť bez nich byla radiostanice zcela zbytečná. Dalším  úkolem bylo předat nový šifrovací klíč a poselství ministra národní obrany, generála Sergeje Ingra pro vedoucí představitele odboje. Po splnění zadaných úkolů, se měl Pavelka přidat domácímu odboji. Tedy jízdenka bez návratu. A tak se František Pavelka stal prvním parašutistou vysazeným na území Protektorátu Čechy a Morava. Což se pochopitelně neobešlo bez problémů.

 

Ten první přišel ihned s výsadkem. Vinou špatného počasí a chybného úsudku navigátora, byl výsadek 4.října 1941 uskutečněn místo u obce Nasavrky u Čáslavi, tedy o 35 km dále, nežli bylo původně plánováno, což se nakonec ukázalo být štěstím v neštěstí. Nikdo nemohl totiž tušit, že akce byla předem prozrazena a na naplánovaném místě seskoku čekala přepadová skupina gestapa. Další klikou bylo, že letoun, který Pavelku dopravil na území Protektorátu, byl spatřen a tak gestapo čekající celou noc u Nasavrk vyrazilo rychle k Čáslavi, takže jeho past sklapla naprázdno. Pavelka tak bez problémů navázal kontakts vedoucími představiteli Petičního výboru věrni zůstaneme na Chrudimsku, byl vybaven falešnými doklady se kterými se dostal do Prahy. Spojení s londýnskou centrálou se však Pavelkovi navázat nepodařilo. Díky úspěšné razii v Jinonicích byla totiž už celá síť v zorném úhlu gestapa, které připravovalo její likvidaci. Smyčka se začala postupně utahovat. Po první vlně zatýkání a brutálních výslechových metod gestapu zacílilo na vedoucí představitele odboje a po jejich zatčení se mu dostal do rukou dopis od Pavelky jinému odbojáři Františkovi Buršovi. Gestapo zavětřilo novou stopu. Stopu londýnského parašutisty. Z prvního parašutisty se tak okamžitě stala lovná zvěř.

 

První pokus o zatčení gestapu nevyšel. Pavelkovi se podařilo z bytu, kam si pro něj gestapo došlo, uprchnout. Bohužel, podruhé již štěstí neměl. 25. října byl v jiném bytě, kde se ukrýval, zatčen, převezen do Petschkova paláce a podroben brutálním výslechům, které byly více méně zbytečné. Pavelkovi se totiž, před zatčením bohužel nepodařilo zničit důležité dokumentyobsahující jak jména, tak i záchytné adresy. Díky této kardinální konspirační chybě gestapo slavilo velký úspěch. Ukořistěné materiály se staly dobrým vodítkem k zatčení mnoha odbojářů a mezi nimi i skutečného esa, legendárního agenta A-54, Paula Thümmela. Poté, když už byl Pavelka pro gestapo bezcenný, byl pod číslem 23681vězněn na Pankráci a nakonec. 5. srpna 1942 předán lidovému soudu v Berlíně, který 19. srpna rozhodl o trestu smrti. František Pavelka byl popraven stětím hlavy na gilotině 11. ledna 1943, ve 20 hodin a 18 minut v Berlíně - Plötzensee. Po jeho smrti byl popel rozprášen na neznámém místě v okolí Berlína. Jeho matce později přišla v březnu 1943 kvitance, požadující úhradu nákladů, spojených s popravou. Částka tehdy činila 4 318 Říšských marek.


1. prosince 1945 byl povýšen do hodnosti nadporučíka pěchoty in memoriam.

17. července 1948 byl povýšen do hodnosti kapitána pěchoty in memoriam.

Dnes si na jeho jméno málokdo vzpomene.

Nezabil Heydricha a jeho mise neměla žádný významný charakter. Navíc ani trochu nevyšla podle všech představ. Což však Pavelkovo hrdinství, stejně jako hrdinství všech, dnes již téměř bezejmenných výsadkářů, kteří se s nezměrnou odvahou vydávali na nepřátelské území s vědomím, že je čeká téměř jistá smrt, ani trochu nesnižuje. 

více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]