ProfilyCap Arcona a Thielbek. Provedli Spojenci nevědomky za Němce řezničinu???

 

 

 
Profláknutá katastrofa Titanicu o teré ví celý svět a Točí se velké bijáky je v podstatě popelkou ve srovnání s lodními katastrofami na sklonku druhé světové války.
 
Wilhelm Gustloff, Goya, či General von Steuben, které do vlhkého hrobu poslala torpéda sovětských ponorek plují v jedné katastrofické řadě s loděmi Cap Arcona a Thielbek. Poslední dvě jmenované posloužili pro změnu jako cíl pro spojenecké letadlo. Jedno mají však všechny tyto atastrofy společné. Patří mezi největší, jejich oběti šly do tisíců a moc se o nich nemluví. V případě  Cap Arcona a Thielbeku dvojnásobně. Zde totiž zahynuly tisíce vězňů z koncentračních táborů.
 
Blížil se konec dubna 1945 a válka byla téměř u konce. Všeobecný zmatek byl mnohde korunován i snahou zahladit za pět minut dvanáct mnohé zvěrstvo, spojené hlavně s provozem koncentračních táborů. Což byl i případ koncentráku Neuengamme nedaleko Lübecké zátoky. Ten v dubnu doslova praskal ve švech. Mašinérie smrti již přestala být efektivní. Soukolí se společně se všeobecnou panikou kolem zadrhlo a Himmler, jako v mnohých jiných případech, vydal příkaz k vyklizení tábora. Nebylo žádoucí, aby vězni byli osvobozeni blížící se frontou a svědčili o zrůdnosti podobných zařízení. Ti, kteří ještě mohli jít, měli být přesunuti mimo spojeneckou bojovou linii a zbytek povražděn. 
 
Vězni tak byly 26. dubna účelně přemístěny na lodě Cap Arcona a Thielbek. Ty obě kotvily v Lübecké zátoce. Na palubě Cap Arcony se tak nacházelo zhruba 4500 vězňů původem z Belgie, Československa, Dánska, Itálie, Jugoslávie, Finska, Francie, Kanady, Lucemburska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, Sovětského svazu, Španělska, Švýcarska a USA, 400 vojáků a 10 členů posádky. Učiněný jazykový Babylon. Na Thielbek se nalodilo dalších cca 3000 vězňů, kteří začínali mít reálnou naději, že válkou přežijí. Drtivá většina se mýlila. Přišel totiž 3. květen. Den jako každý jiný. Jen s tím rozdílem, že bylo hnusně. Obloha nad severním Německem a Baltským mořem nepropustně zatažená. A pak se nad zátokou objevilo spojenecké letectvo. A dalo se do díla. 
 
Byl to ve své podstatě nesmyslný útok. Bývalý luxusní parník a nákladní loď zcela jistě nepředstovali strategicky důležitý cíl. Prostě jen kachny na vodě, které je jednoduché poslat ke dnu. Kdo mohl tušit, že jsou plné vězňů. Drtivý nálet samozřejmě přinesl svůj kýžený výsledek a čtvrtá největší námořní katastrofa v dějinách lidstva, byla na světě. Car Arcona vybuchla a šla ke dnu, Thielbek se potopil rovněž. 
 
Na palubě zasažené hořící Cap Arcony více než 4000 vězňů uhořelo nebo se udusilo hustým kouřem. Jen několik se zachránilo skokem do moře, odkud je zachránily rybářské lodě. Asi 350, mnohým s těžkými popáleninami, se podařilo uniknout dříve, než je parník naložil a odvezl na pobřeží, jen proto, aby byli zastřeleni nebo ubiti k smrti jednotkami SS a fanatickými příslušníky Hitlerjugend. Ze 2750 vězňů na Thielbecku se bezpečně dostalo na pobřeží pouze jen padesát Většinu z nich potkal stejný osud jako jejich spoluvězně na Cap Arconě. Když připluli Britové, nalezli vlečné lodě vytažené na břeh. Pláže byly posety mrtvými. Dospělí byli zastřeleni, děti utlučeny pažbami pušek. Dílo zkázy bylo dokonáno.
 
Později se objevila teorie, že vězni byli naloděni v rámci dalšího německého ďábelského plánu, který předpokládal, že přeplněné lodě s nimi budou s nimi na širém moři potopeny a svědci tak skončí v hlubokém hrobě. Fakt, že na lodi nebyly žádné záchranné čluny, ani vyšší důstojníci SS by této teorii napovídal. Nicméně, prokázat se jí nikdy nepodařilo. Proti této teorii navíc hovoří i fakt, že spolu s vězni bylo na lodě naloženo větší množství potravin a zboží, jejichž „utopení“ s vězni by nedávalo moc smysl. Každopádně Němci prohráli válku a tak byl viník tak předem daný. Muž zodpovědný za masakr, velitel koncentračního tábora v Neuengamme Max Pauly, byl později, jako válečný zločinec, souzen v Hamburku a spolu s několika svými podřízenými oběšen. Co se týče britské strany, nikdo, zodpovědný za nálet se nikdy nemusel ze svého činu zodpovídat. Ale i kdyby tomu tak bylo, nic by to nezměnilo. Spojenecké letectvo jasně deklarovalo, že z hladiny Baltského moře smete jakoukoliv německou loď, který nebude označena červeným křížem.
 
Byla prostě válka a vězni z koncentračního tábora, terým možná svítala hvězdička naděje, na ní nakonec přeci jen doplatili. Shodou blbých náhod, ale výslede je stejný. Zachránilo se jich jen pár. Mezi nimi například český herec a režisér Emil František Burian. 
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]