ProfilyJosef Mengele (16.3.1911 – 7.2.1979)

 

 
Josef Mengele se narodil 16.3. 1911 jako nejstarší ze tří synů v zámožné katolické rodině v Günzburgu v Bavorsku. Jeho otec byl úspěšný inženýr Karla Mengele, který vybudoval továrnu na zemědělské stroje. 
 
Měl obrovskou ctižádost a vždy si přál, aby jeho jméno bylo zaneseno v naučném slovníku. Jako průměrný student složil v roce 1930 maturitu.  Na univerzitě v Mnichově ho ovlivnily názory nacionálního socialismu. Na fakultě se přednášely také teorie nadřazenosti "árijské" rasy. Mengele studoval u Ernsta Rudina, tvůrce zákona o nucené sterilizaci a hlavního obhájce teorie, podle níž lékař je povinen ukončit "nehodnotný život", což se později projevilo na Mengeleho činnosti, stejně jako jeho následovná práce v týmu předního evropského genetika prof. Otmara von Verschuera, který zasvětil mnoho času výzkumům dvojčat.
 
S von Verschuerovou pomocí Josef Mengele rychle postupoval v nacistické akademické hierarchii. Zastával názor, že pomocí rasové selekce lze vylepšit dědictví rasy a přijal nacistické názory o Židech.
 
V roce 1940, rok po své svatbě s dcerou bohatého obchodníka Irene Schoenbeinovou vstoupil do SS  a jeden rok sloužil v úřadu SS pro rasy a přesídlení, kde zkoumal rasovou vhodnost Poláků. Ostatně sňatek Mengeleho dostal do prekérní situace, neboť vyvstalo podezření, že jeho žena by mohla mít židovské předky. Toto podezření se Mengelemu nikdy nepodařilo vyvrátit a díky tomu se nikdy nedočkal zápisu do Knihy soukmenovců, tedy lidí, jež prokázali árijský původ do roku 1750. Je paradoxní, že se zrovna Mengele, který tak dbal na rasovou čistotu, nikdy nedočkal osvědčení o rasové čistotě své rodiny.  
 
V polovině roku 1941 byl přeložen na Ukrajinu, kde od ledna 42 působil u zdravotnické jednotky Viking Waffen SS a dostal se tak hluboko do Sovětského svazu. Během této služby byl zraněn, za což, stejně jako za pomoc zraněným vojákům.obdržel vyznamenání v podobě Železného kříže prvního stupně. Nakonec byl převelen nazpět k von Verschuerovi. Ten ho přivedl k práci v koncentračních táborech. Paradoxem je, že po válce se von Verschuer vrátil zpět na školu, zatímco Mengele se jako válečný zločinec, mající na svědomí nejeden zločin proti lidskosti ocitl na útěku v podobě štvance.
 
Brzy po povýšení na hauptsturmführera byl Josef Mengele přeložen a v květnu 1943 odjel do Osvětimi, kde vystřídal jiného doktora, který onemocněl. 
24. května 1943 se stal vedoucím doktorem v úseku BIIe (cikánský tábor) koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. V srpnu1944 byl tento táborový úsek zlikvidován a všichni zajatci zplynováni. Následovně se stal nejvyšším doktorem hlavního tábora v Birkenau.
 
Díky jednadvaceti měsícům pobytu v Osvětimi vstoupil do světového povědomí jako „Anděl smrti“. Obyčejně působil v doktorské delegaci, která kontrolovala přicházející vězně a vyšetřovala, kteří jsou vhodní pro práci, nebo lékařské experimenty a kteří budou okamžitě posláni do plynové komory, což byl jenom začátek drsné kariéry, která z něj udělala synonimum zla, bolesti a utrpení. Při třídění Židů působil jako velmi vzdělaný a příjemný muž, který si pískal oblíbené melodie.
 
Josef Mengele neblaze proslul hlavně díky „lékařským“ experimentům páchaným na živých lidech, v jeho případě i mnoha dětech. Svědkové, kteří Osvětim přežili, uvádějí stovky případů bestiálních a krutých Mengeleho experimentů. Někdy projevoval známku laskavosti, aby vzápětí ve jménu vědy dítě podrobil krutým pokusům.
 
Podle mnohých výpovědí očitých svědků se uvádí, že Mengeleho výzkum se většinou skládal z hrubých operací a značně bolestivých testů prováděných téměř vždy bez narkózy. Šlo o amputace, lumbální punkce, tyfové infekce a úmyslně infikovaná zranění, aby bylo možno sledovat reakce. Mengele vstřikoval různé roztoky pod kůži na hlavě, aby změnil barvu vlasů, nebo do očí, aby změnil jejich barvu na modrou. Pokud pokusné dvojče zemřelo, zabíjel Mengele okamžitě i druhé dvojče, aby jejich pitvy mohly proběhnout simultánně. Při testování odolnosti vězňů používal elektrické šoky, experimentoval i s odolností lidského těla proti horku, kdy nechal vězně spouštět do kotle s vařící vodou. Používal i rentgenové záření pro pokusy se sterilizací žen.
 
Osvětimský vězeň Alex Dekel řekl: "Nikdy jsem nepřijmul fakt, že sám Mengele věřil, že dělal skutečný výzkum. Ne z nedbalého způsobu, kterým ho prováděl. Jenom zakoušel moc. Mengele provozoval zabíjecí podnik. Větší operace byly prováděny bez umrtvení. Jednou jsem byl svědkem operace žaludku, Mengele odstraňoval kusy z žaludku, ale bez žádného umrtvení. Jindy to bylo srdce, které bylo odstraněno, opět bez umrtvení. Bylo to strašné. Mengele byl doktor, který se zbláznil kvůli moci, kterou dostal. Nikdo se ho nikdy nezeptal. Proč tenhle zemřel? Proč tenhle zahynul? Nemocné nepočítal. Tvrdil, že dělá to co dělá, ve jménu vědy, ale byla to šílenost na jeho straně."
 
17. ledna 1945 Mengele opustil Osvětim (ke které se již blížila sovětská vojska) a odešel do koncentračního tábora Gross-Rosen, kde prováděl pokusy na zajatých sovětských vojácích. Snažil se vyvinout vakcínu proti nemocem, jako byl například skvrnitý tyfus. V dubnu 1945 pak uprchl na západ jako řadový německý voják Wehrmachtu. Litoval, že se výsledky jeho experimentů dostanou do rukou Rusům, proto jich velkou část zničil. Před osvobozením Osvětimi byly rovněž zničeny objekty v nichž prováděl své experimenty.
 
 Na svém útěku byl dvakrát zadržen americkou armádou a pod vlastním jménem byl umístěn do zajateckých táborů. V té době již byl na seznamu hlavních válečných zločinců, ale kvůli administrativnímu chaosu si nikdo nevšiml, když byl zajat. Navíc mu hodně pomohl fakt, že si jako příslušník SS nikdy nenechla vytetovat svou krevní skupinu na podpaží, což bylo v poválečných letech hlavním identifikačním znamením zajatých esesáků. Rodina mu našla práci pod cizím jménem na statku v Rosenheimu a uprostřed americké okupační zóny strávil asi čtyři roky. 
 
V táboře pomohl Mengelemu získat novou totožnost doktor Fritz Ulmann - dal mu osobní doklady na své jméno, které byly posléze padělané na jméno Fritz Hollmann. Po opuštění tábora se zkontaktoval se svým známým lékárníkem Millerem, který se stal spojkou mezi ním a jeho rodinou. Poté se skrýval jako nádeník v Horním Bavorsku v Rosenheimu. Jeho rodina byla přesvědčena o jeho nevině a často jej navštěvovala. Rodinní příslušníci mu také pomohli sehnat falešné cestovní doklady na jméno Ludwig Gregor a lístek do jižní Ameriky. 20. června 1949 vyplul na lodi North King z Janova do Argentiny, kde nalezlo útočiště mnoho dalších nacistických důstojníků.  Fašistický diktáror Juan Perón (známý hlavně díky své ženě Evitě) byl stoupenec nacismu a v posledních dnech 2. světové války poskytl nacistům deset tisíc bianco argentinských pasů. Mengele brzy navázal kontakty s dalšími vysoce postavenými nacisty, jako byl plukovník Hans Ulrich Rudel a plukovník SS Adolf Eichman, který za války organizoval transporty Židů do vyhlazovacích táborů.
 
V 50. Letech Mengele dokonce pracoval v prosperující farmaceutické společnosti. V roce 1958, byl Mengele, z důvodu nelegální lékařské praxe, zadržen policií. Mengele však policisty podplatil. Roku 1959 uprchl, poté co byl varován, že ho objevili lovci nacistů, do Altosu v Paraguayi.  Únos dalšího válečného zločince Adolfa Eichmanna a jeho následovný soud v Izraeli Mengeleho vystrašil a donutil k častému stěhování. Josef Mengele se později přesunul o něco jižněji do paraguayského Hohenau a poté, od konce 60. let žil nedaleko Sao Paula v Brazílii až do své smrti 7. Února, roku 1979, kdy dostal infarkt či ho zasáhla křeč při plavání v plážovém městě Bertioga, nedaleko brazilského Embu, ve státu Sao Paolo a utopil se. Pohřben byl pod jménem Wolfgang Gerhard.
 
Přes mezinárodní snahu chytit jej, nebyl nikdy objeven a žil 35 let skryt pod falešnými jmény. Nebyl objeven lovci nacistů až do 6. června 1985, kdy bylo nalezeno jeho tělo a díky DNA identifikováno v roce 1992.
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]