ProfilyReinhard Heydrich (7.3.1904 – 4.6.1942)

 

 
Reinhard Tristan Eugen Heydrich se narodil 7.3.1904, tedy ve znamení ryb. Díky skutečnosti, že se narodil v hudebně založené rodině (otec byl hudební skladatel a ředitel hallské konzervatoře), mohl být vynikajícím muzikantem. Osud však chtěl, aby se stal velkou rybou v nacistickém rybníce.
 
 Po studiích na gymnáziu nastoupil k námořnictvu, kde roku 1922 nastoupil na důstojnickou školu v Kielu. Jeho námořnická kariéra však doznala neslavného konce. V roce 1931 byl obviněn jednou dívkou, že jí přivedl do jiného stavu a k otcovství se neznal, což bylo tehdejší společností neslučitelné s důstojnickou ctí. Byl tudíž degradován na vojína, tudíž řady námořnictva opouští.
 
Ke kariéře ho přivedla jiná ženská. Linda von Ostenová se kterou se ve stejný rok kdy řešil své problémy s námořnictvem zasnoubil a která mu, jako nadšená nacistka, ukázala směr vedoucí k NSDAP a SS. Heydrich byl ambiciózní. Již o rok později po svém vstupu zakládá Sicherheitsdienst (SD), tedy bezpečnostní službu a jeho kariéra začíná stoupat. 
 
Roku 1934 se už jako zástupce šéfa Gestapa zúčastňuje „noci dlouhých nožů“, což mu a o pět let později byl pod jeho vedením vytvořen Hlavní úřad říšské bezpečnosti (RSHA). Pro Hitlera se stává cenným spojencem a tak mu, jako rezervnímu stihacímu pilotovi Luftwaffe, kterým se Heydrich rovněž stal, bojové lety. Hlavním důvodem k tomu je fakt, že budoucí zastupující říšský protektor se zúčastnil několik bojových letů, ovšem během jednoho z nich byl sestřelen a nezvěstný. Další podobné riziko bylo pro Hitlera nepřijatelným. Heydrich se stal pro něj cenným. 
 
Síť jeho agentů je rozprostřena po celé Evropě, Heydrich aktivně a účelně plnánuje a nechává vykonávat nejednu provokační akci s úmyslem podkopat režimi v zemích sousedících s Německem a v jeho režii se odehrává i incident v Hlivicích, který si nakonec Německo bere jako záminku k bezprecedentnímu útoku na Polsko.
 
Společně s tím se Heydrich stává i jedním z hlavních architektů holocaustu. 21. Září 1939 vydává tajný rozkaz pro zacházení se židovským obyvatelstvem, platný do doby přijetí tzv. konečného řešení židovské otázky, která je předmětem  konference ve Wannsee, konané v lednu 1942. Té Heydrich předsedá  a jejím výsledkem je plán, na usmrcení miliónů lidí židovské národnosti ve vyvražďovacích táborech smrti
 
21. září roku 1941 je Reinhard Heydrich jmenován (po odstoupení dosavadního říšského protektora Konstantina von Neuratha zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava. Okamžitě s nástupem ukazuje porobenému národu svou sílu. Na území Protektorátu je ihned po jeho příchodu nastoleno stanné právo a během několika měsíců jsou popraveni mnozí představitelé domácí politického a vojenského odboje (mimo jiné i předseda první protektorátní vlády Alois Eliáš. Heydrichův režim se svými cíly netají. Jde mu o to,  zlomit odpor českého národa. K jejich účelnému naplnění Heydrich prosazuje politiku cukru a biče – sociální výhody dělníkům versus brutální perzekuce vůči neloajálním a nepřátelským živlům. 
 
Dne 27. května 1942 je při jeho cestě z Panenských Břežan do kanceláře jeho úřadu na Pražský hrad na něj spáchán atentát, který provedli českoslovenští parašutisté. I když se tento málem nezdařil a Heydrichova zranění zprvu nevypadala vážně, zastupující protektor na jejich následky 4. června roku 1942, umírá. 
 
 Pohřben byl s nejvyššími poctami na hřbitově invalidů v Berlíně, dnes již není jeho hrob znám.
 
Jako odpověď na atentát byly pak na území Protektorátu Čechy a Morava rozpoutány velké represálie, jež měly na svědomí mnoho lidských životů, včetně vypálení a vyvraždění dvou vesnic (Lidice a Ležáky)
 
Atentát na Heydricha přispěl k tomu, že Britové definitivně uznali Edvarda Beneše za legitimní hlavu Československa. V celé historii druhé světové války šlo o zcela ojedinělý případ, kdy se úspěšně podařilo násilně zlikvidovat některého z vysokých nacistických pohlavárů.
 
více o válkách >>
FBSpolupráce

Zajímá Vás psaní nebo máte zájem o reklamu? Kontaktujte nás na info@totalmag.cz.

Facebook

O projektu

Totalmag magazín je rozsáhlý projekt s vizí tzv. „virtuální trafiky“, v níž najdete neustále přibývající počet zájmových magazínů z různých odvětví společenského života a zábavy. Od politiky, společenských témat, přes kulturu v podobě filmů, komiksů, nebo hudby, až po různé volnočasové aktivity a zábavu reflektující nejen současné dění. Všechny spojitosti z těchto zdánlivě nesouvisejících témat pak shromažďuje kalendář, který z nich, postupem času bude tvořit raritní kroniku našich dní.

Originální konvice a hrnečky | PPC kampaně | Masivní originální nábytek | Tepelná čerpadla | Realizace Optimalizace pro vyhledávače (SEO), aplikace pro internet, eshopy, individuální projekty [smartdog.cz]